Lisaks 15 voi 15 aktsiaoptsioonile

Aktsiaseltsi ühe aktsia nimiväärtus on 10 krooni, mis äriseadustiku § ³ sätestatud ümardamise reegleid järgides on eurodesse ümber arvestatuna 0,64 eurot. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti.

Varssavi börsil väärtpaberite noteerimise lõpetamise kinnitamine ning sellega seotud Aktsiaseltsi oma aktsiate omandamine Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada Varssavi börsil väärtpaberite noteerimise lõpetamise ja sellega seotud Aktsiaseltsi oma aktsiate omandamise poolt alljärgnevalt: 3.

Aktsiaselts omandab Aktsiaid otsuse vastuvõtmisest kuni Aktsiate tagasiostuhind on 0 — 2,00 eurot Aktsia kohta.

Minimaalne tagasiostetavate Aktsiate kogus on 0 ja maksimaalne kogus Aktsiat. A avaldus Aktsiate registreerimise lõpetamiseks ja Aktsiate avaliku pakkumise lõpetamiseks ning allkirjastada ja esitada muid dokumente ning teha õigustoiminguid, mis on vajalikud seoses Aktsiate registreerimise ja avaliku pakkumise lõpetamisega Poolas.

Ступени были настолько крутыми, что на них нашли свою смерть множество туристов. Это вам не Америка - никаких предупреждающих знаков, никаких поручней, никаких табличек с надписями, что страховые компании претензий не принимают. Это Испания. Если вы по глупости упадете, то это будет ваша личная глупость, кто бы ни придумал эти ступени.

Kehtiva aktsiaoptsiooniprogrammi täiendavate tingimuste kinnitamine Aktsiaseltsi nõukogu kinnitas Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada kehtiva aktsiaoptsiooniprogrammi täiendamise poolt: 4. Optsiooni kasutamiseks esitab õigustatud subjekt Aktsiaseltsile tahteavalduse vastavalt optsioonilepingus sätestatule.

Uue aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste kinnitamine Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste kinnitamise ettepaneku poolt alljärgnevatel tingimustel: 5.

PG E Jaga valik Tehingud Valikud Kaubandus Chennna

Iga aktsiaoptsioon annab optsiooni omanikule õiguse märkida 1 ühe Aktsiaseltsi aktsia. Aktsiaseltsi juhatusel on õigus esitada nõukogule ettepanekuid aktsiaoptsiooni õigustatud subjektide määramiseks juhtivtöötajate hulgast. Aktsiaseltsi nõukogu teatab igale õigustatud subjektide hulka arvatud juhtivtöötajale oma sellekohasest otsusest kirjalikult.

Kui õigustatud subjekt nimetatud tähtaja jooksul optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse temale määratud aktsiaoptsioone omandada. Enne optsiooniprogrammi raames kapitali suurendamise registreerimist võtab Aktsiaseltsi üldkoosolek vastu otsuse põhikirja muutmise kohta aktsiate arvu muutmiseks, kui seadus seda nõuab.

Intressimaara valikute kaupleja Moodsad valikud Virtual Trade

Aktsiaseltsi põhikirja muutmine Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku seoses Aktsiaseltsi aktsiaoptsiooniprogrammi läbi viimisega hääletada järgmise põhikirja muutmise ettepaneku poolt: 6. Aktsiaseltsi nõukogul on seoses Optsiooniprogrammi kinnitamine. Iga aktsiaoptsioon annab õigustatud subjektile õiguse osta 1 üks AS-i Tallink Grupp aktsia.

Aktsionäride registreerimine algab kell Korralise üldkoosoleku päevakord: 1. Kasumi jaotamine. AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku esitada aktsionäride üldkoosolekule alljärgnev AS-i Tallink Grupp kasumi jaotamise ettepanek: 1 Aktsiakapitali ümberarvestamine eurodesse ja aktsiakapitali vähendamine.

AS-i Tallink Grupp juhatusel on õigus esitada nõukogule ettepanekuid aktsiaoptsiooni õigustatud subjektide määramiseks juhtivtöötajate hulgast. Täpse jaotuse nõukogu liikmete vahel otsustab AS-i Tallink Grupp nõukogu.

HBC aktsiate tehingud Koige kasumlikum kaubandus voimalusi kogu aeg

AS Tallink Grupp nõukogu teatab igale õigustatud subjektide hulka arvatud juhtivtöötajale oma sellekohasest otsusest kirjalikult.

Kui õigustatud subjekt nimetatud tähtaja jooksul optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse temale määratud aktsiaoptsioone omandada.

Suur panga strateegia Kuidas TTO moodustavad taiendavaid raha online legit

Optsiooni kasutamiseks esitab õigustatud subjekt AS-le Tallink Grupp tahteavalduse vastavalt optsioonilepingus sätestatule. Seda, kas aktsiaoptsiooni tingimuste täitmine toimub uute aktsiate emiteerimisega või järelturult ostetud oma aktsiate arvel, otsustab nõukogu.

Finantsinspektsioon

Aktsiaoptsiooniprogrammi täpsema ajakava ja realiseerimise korra määrab kindlaks nõukogu. Juhul, kui aktsiaoptsiooni tingimuste kinnitamise päevale eelnenud börsipäeval AS-i Tallink Grupp aktsiatega tehinguid ei tehtud, on aktsiaoptsiooni kasutamise hinnaks selle börsipäeva aktsia kaalutud keskmine hind, millal viimati tehinguid tehti; b kui optsiooni tingimuste täitmiseks uusi aktsiaid ei emiteerita, on optsiooni kasutamise hinnaks ostetud aktsiate kaalutud keskmine hind.

Audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine. Nõukogu liikmete valimine.

101 Great Answers To The Toughest Interview Questions { Viewer Ratings ★★★★★ }

Nõukogu liikmete tasustamine. AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku esitada aktsionäride üldkoosolekule juhatuse ettepanek tasustada nõukogu liikmeid alates Teave äriseadustiku §§ lõigetes 2 ja 2¹ ning § ¹ lõigetes 3 ja 4 nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud AS Tallink Grupp kodulehe aadressil www.

  • OEG: Olympic Entertainment Group AS aktsionäride korralise
  • Увы, теперь, несмотря на силу рук, он не мог подтянуться, чтобы влезть обратно.
  • Aita mul moista aktsiaoptsiooni

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil info tallink. Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.

Korralise üldkoosoleku päevakord on järgmine: Aktsiaseltsi Aktsiaseltsi nõukogu kiitis heaks üldkoosoleku päevakorra ning teeb Aktsiaseltsi aktsionäride korralisele üldkoosolekule järgmised ettepanekud: 1.

Korralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume: Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument pass või ID kaartfüüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument pass, ID kaart ning kirjalik volikiri.