Toite valiku Tehingu kaupmees. Suurtehing viib kokku kaks olulust tegijat Eesti kaubanduses

Kasutaja valib ÄPIS ostukorvi Tooted, mida ta soovib valitud Kaupmehelt ette tellida ning tasub tellimuse eest mobiilse maksega. Astro Baltics ei vastuta ühegi sellise lepingu täitmise eest. Lisaks eespool toodud piirangutele vastutab Astro Baltics mistahes juhul ainult tahtlikult või raskest hooletusest põhjustatud otsese varalise kahju eest. Tridensi juhatuse liige Janno Hert ja Kaupmehe juhatuse esimees Mart Relve leidsid, et ettevõtted on koos tugevamad. Kui Kasutaja on tellimuse esitanud, siis ei saa Kasutaja seda enam tühistada.

Cloudics ÄPI kasutustingimused Kehtiv alates 3. Cloudics ÄPI eesmärk on pakkuda mugavat kaardivaba maksmislahendust. Cloudics ÄPI allalaadimise, kasutamise ja Kasutustingimuste aktsepteerimisega kinnitab Kasutaja, et on tutvunud kasutustingimustega ning on nendega nõus. Cloudics ÄPI üldine kirjeldus 1. Astro Baltics annab Kaustajale Cloudics ÄPI kasutamiseks tagasivõetava, ilma all-litsentsi andmise õiguseta Toite valiku Tehingu kaupmees lihtlitsentsi, mis kehtib ÄPI allalaadimisest kuni ÄPI kasutamise lõpetamiseni selle telefonist eemaldamiseni.

Toite valiku Tehingu kaupmees

Astro Baltics ei muutu Kaardi lisamisest mingil juhul seda Kaarti puudutava õigussuhte pooleks. Astro Baltics ei säilita maksekaartidega seotud andmeid vt täpsemalt Privaatsuspoliitika.

Astro Baltics tegutseb ÄPI pakkumisel infoühiskonna teenuse osutajana ega ole mistahes muude Kasutaja ja Kaupmehe või Kasutaja ja kolmandate isikute vahel sõlmitava lepingu pool.

Astro Baltics ei vastuta ühegi sellise lepingu täitmise eest.

Toite valiku Tehingu kaupmees

Mistahes kaupade või teenuste ostmiseks Cloudics ÄPI vahendusel sõlmitakse müügileping kauba või teenuse ostmiseks alati Kasutaja ja Kaupmehe vahel.

Müügileping loetakse sõlmituks, kui Kaupmees on saatnud Kasutajale tellimuse kinnituse. Astro Baltics ei ole mingil juhul sõlmitava müügilepingu pool.

Tehing võimaldab Tridensil kõigil Baltimaade turgudel positsioone tugevdada ning varasemast jõulisemalt kasutada ära Läti ja Leedu suurt potentsiaali. Tehingu maksumust osapooled ei avalda. Kaupmehe juhatuse esimehe Mart Relve sõnul soovib Kaupmees kasvada Eesti suurimaks esmatarbekaupade hulgikaubandusgrupiks.

Kaupade kohaletoimetamisel sõlmib Kasutaja kullerteenuse lepingu Kaupmehe või Kaupmehe valitud kolmanda isikuga. Astro Baltics ei ole mingil juhul kullerteenuse lepingu pool. Kasutaja saab elektroonilisi kviitungeid järele vaadata viimase 6 kuu jooksul tehtud ostude osas. Kui Kasutaja soovib kviitungeid kauem säilitada, on Kasutajal võimalik kviitungid endale alla laadida või e-postiga saata. Cloudics ÄPI kasutamine tankimisel 2. Tanklat külastades autoriseeritakse, millise pumba läheduses Kasutaja asub.

Autoriseerida on võimalik läbi: 2.

Kaupmehe otsus saada 51 protsenti Tridensi aktsiate omanikuks on suunatud mõlema ettevõtte pikaajalisse arengusse ning kasvu.

QR-koodi skaneerimise. Täiendavalt Kasutustingimustele võivad lisanduda tankla spetsiifilised tingimused. Cloudics ÄPI kasutamine tellimuste tegemisel 3. Lisaks Kasutustingimustele võivad lisanduda Kaupmehe spetsiifilised tingimused, millest Kaupmees teavitab Kasutajat.

Kasutaja valib ÄPIS ostukorvi Tooted, mida ta soovib valitud Kaupmehelt ette tellida ning tasub tellimuse eest mobiilse maksega. Makstud tellimus registreeritakse Kaupmehe majandustarkvaras. Kaupmees kinnitab või lükkab tellimuse tagasi, sõltuvalt sellest, kas tellimust on võimalik täita või mitte.

Mõlemal juhul saab Kasutaja ÄPI kaudu teavituse tellimuse seisundist.

Cloudics ÄPI kasutustingimused

Kui tellimus on kinnitatud, siis asub Kaupmees seda täitma. Kui tellimus on tagasi lükatud, siis tagastatakse Kasutaja kontole tellimuse eest tasutud raha. Astro Baltics ei vastuta Kasutaja ees tellimuse nõuetekohase täitmise eest Kaupmehe poolt. Tellimuse esitamisel valib Kasutaja tellimuse kohaletoimetamise viisi ja aja.

Toite valiku Tehingu kaupmees

Kohaletoimetamise võimalused võivad erinevatel Kaupmeestel olla erinevad ise järeletulemine, kuller, valmimise kellaaja valimine jne. Tellimuse kohaletoimetamise tingimused esitab Kasutajale Kaupmees. Kõik kohaletoimetamise, järeletulemise või muud ajad, mille Kaupmees on Kasutajale teatavaks teinud, on üksnes hinnangulised. Astro Baltics ega Kaupmees ei garanteeri, et tellimus toimetatakse kohale, sellele saab järele tulla või kohapeal tarbida ÄPI kaudu teatatud hinnangulisel ajal.

Aega võivad mõjutada näiteks liiklusummikud ja tipptund.

Cloudics ÄPI kasutustingimused Kehtiv alates 3.

Kui Kasutaja on tellimuse esitanud, siis ei saa Kasutaja seda enam tühistada. Seetõttu tuleb enne tellimuse esitamist ostukorvi lisatud toodete valik hoolikalt üle vaadata. Cloudics ÄPI Toite valiku Tehingu kaupmees funktsioon on kasutamiseks ainult aastastele või vanematele isikutele ning tellimuste esitamisel peab Kasutaja järgima kõiki kehtivaid reegleid ja eeskirju, sealhulgas alkoholi ja tubaka ostmisel kehtivaid nõudeid.

Toite valiku Tehingu kaupmees

Kaupmehel ja tema partneril kullerteenuse osutajal on õigus Toite valiku Tehingu kaupmees Kasutajale tellimise üleandmisest, kui Kasutaja ei esita kehtivat pildiga isikutunnistust, mis tõestaks, et Kasutaja on vähemalt aastane.

Kaebuste esitamine 4. Kliendil on õigus esitada nõue otse Kaupmehe või muu lepingupoole vastu. Võimalikud vaidlused kolmandate isikutega sh Kaardi väljastanud asutusega, Kaupmehega, õigusliku aluseta Cloudics ÄPILE ligipääsu saanud isikuga lahendab Kasutaja iseseisvalt.

Toite valiku Tehingu kaupmees

Astro Balticsil on õigus vaidluses osaleda, kui Astro Blatics seda vajalikuks peab, kuid ei ole mistahes kohustust vaidluses osaleda. Kui Kasutajal on kaebus Cloudics ÄPI kohta st mitte selle vahendusel sõlmitud lepingute kohtaon Kasutajal võimalik pöörduda Astro Baltics poole e-posti aadressil info noom. Cloudics ÄPI kasutamise eeldused 5.

Mis vahe on, kui pood küsib krediit- või deebetkaartide kasutamisel „deebet või krediit”?

Cloudics ÄPI kasutamise eelduseks on toimiv mobiilne andmeside. Esmasel ostu sooritamisel peab Kasutaja täiendavalt lisama vähemalt ühe kehtiva maksevahendi. Konkreetsete Cloudics ÄPI funktsionaalsuste kättesaadavus võib sõltuda Kasutaja nutiseadmest, andmeside ühendusest ja andmeside teenuse pakkujast. Kasutaja on kohustatud võtma kasutusele meetmed, mis takistavad selleks õigustamata isikutel Cloudics ÄPI kontole ligipääsu. Cloudics konto sulgemine 6. Kui Kasutaja soovib taas alustada Cloudics ÄPI kasutamist, peab ta selle oma nutiseadmesse uuesti alla laadima.

Juhul, kui Kasutajale on saanud teatavaks või tal on tekkinud kahtlus, et õigustamata isik on saanud või võib saada juurdepääsu tema Cloudics kontole, on Kasutaja kohustatud Cloudics ÄPI esimesel võimalusel sulgema ja pöörduma esimesel võimalusel Astro Baltics poole abi saamiseks. Astro Baltics võib erakorraliselt etteteatamata sulgeda Kasutaja Cloudics konto, kui tekib MFI kauplemise strateegia, et õigustamata isikutel on saanud võimalikuks Kasutaja Cloudics konto kasutamine.

Kaupmees suurendab osalust Tridensis

Vastutus 7. Cloudics ÄPI kaudu tehtavate tehingute ja toimingute õiguspärasuse ja nendega seotud tagajärgede eest vastutab Kasutaja. Astro Baltics ei anna mistahes kinnitusi ega garantiisid Cloudics ÄPI kvaliteedi sh ilmsete või varjatud puuduste ega sobivuse tavapäraseks või spetsiifiliseks eesmärgi osas.

Astro Baltics ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida seoses sellega, et Cloudics ÄPP ei toimi või seda ei ole võimalik soovitud viisil kasutada.

Astro Baltics ei ole vastutav Kasutaja ees Cloudics ÄPI kaudu kolmandate isikute poolt pakutavate teenuste kohase toimimise eest, näiteks pangakaardi kasutamise häirete eest.

Kaupmehest saab Tridensi suuromanik

Astro Baltics ei vastuta sellise muutuse tagajärgede eest. Lisaks eespool toodud piirangutele vastutab Astro Baltics mistahes juhul ainult tahtlikult või raskest hooletusest põhjustatud otsese varalise kahju eest.

Andmete kasutamine 8. Cloudics ÄPI kasutamine eeldab Kasutaja andmete, sh isikuandmete töötlemist ja nende edastamist isikutele, kes on seotud Cloudics ÄPI vahendusel teenuste osutamisega nt Kaupmees, pank.

Toite valiku Tehingu kaupmees

Kasutajalt kogutavate andmete hulk sõltub Kaupmeeste seatud nõuetest. Isikuandmete töötlemise kohta on teave esitatud Privaatsuspoliitikas. Kasutustingimuste muutmine 9.

Kasutajad loetakse muudatusest teavitatuks alates hetkest, mil Astro Baltics on paigutanud teate muudatuse kohta veebisaidile ning Cloudics ÄPIS nähtavale kohale. Kui Kasutaja ei ole nõus muudatusega, kohustub ta Cloudics ÄPI sulgema, nutiseadmest eemaldama ja Cloudics konto sulgema.

Cloudics ÄPI kasutamise jätkamisel loetakse, et Kasutaja on nõustunud muudatustega. Muud tingimused.