Jaga valiku raha, Investeerimisvõimaluste võrdlus | Minuraha

Ent põhiprobleemi — pensionide väiksust — leevendab see ainult osa inimeste jaoks ja vähesel määral. Esimesena nimetatud signaal ei oleks väga tugeva mõjuga, sest gümnaasiumi- ja ülikoolieas noored ju pensionile eriti ei mõtle, aga teine võib küll tulevasi maksulaekumisi olulisel määral mõjutada. Vastupidine on olukord pangahoiuse puhul: saadav intress on väike, kuid samas pole ka riski raha kaotada. Esiteks kaotaks selline muudatus ühe argumendi kõrgema hariduse omandamiseks. Aga noored inimesed, keda valik mõjutab palju, ei saa aru või neid ei huvita.

Tagasiminek üksnes staažipõhisele pensioniarvestusele oleks andnud ühiskonnale vale signaali. Eilne valik annab ka, aga nõrgema.

Binaarsed valikud kohapeal

Tagasiminek üksnes staažipõhisele pensioniarvestusele, nagu see oli puudulike ja vigaste palgaandmete tõttu Esiteks kaotaks selline muudatus ühe argumendi kõrgema hariduse omandamiseks. Pensionistaaži kogumise seisukohast oleks siis ju targem minna varakult ükskõik millise palgaga tööle, mitte parema palga saamise nimel pärast põhikooli õpinguid jätkata. Teiseks annaks see inimestele lisapõhjuse töötada osaliselt ümbrikupalga eest.

Moodsad kaubandusstrateegia Excel

Staažiaasta saaks ju kätte ka kõigest miinimumpalga eest, ülejäänu võib võtta ümbrikus või mõnel juhul dividendina. Esimesena nimetatud signaal ei oleks väga tugeva mõjuga, sest gümnaasiumi- ja ülikoolieas noored ju pensionile eriti ei mõtle, aga teine võib küll tulevasi maksulaekumisi olulisel määral mõjutada.

Investeerimisriskid Milline on investeerimisvõimaluste oodatava tootluse ja riski võimalik seos?

Summa summaga holmatud summa jaoks on kvalifitseerimata aktsiaoptsiooni

Sellele küsimusele ei ole täpset vastust, kuid üldreeglid võib välja tuua. Seega tuleb alltoodud näidet käsitleda üldistatuna ning tuleb arvestada, et reaalsete investeeringute puhul võib tegelik riski ja tulu suhe erineda.

Valikute aegumiskuupaeva strateegia

Mida suurem oodatav tootlus, seda kõrgem on ka investeeringuga seotud risk. Lihtsustatult tähendab see seda, et kui näiteks aktsiaoptsioonidega on võimalik kõige rohkem teenida, siis sellise investeeringuga on ka kõige suurem risk raha kaotada.

Ostu valikutehingud voi aktsiad