Kaubandussusteemi paigaldamise projektiplaan, Eesti rohelised propageerivad arengumaade kaupa

Eksperdid määrasid teatud parameetrite väärtused, näiteks kütuse tagavarade kogused, tarnetähtajad või seadmete koormused. Erasektori toetus on praktiliselt olematu. Paljud inimesed on sunnitud töötama ilma palgata. Kas tootmisliinide varustamiseks vajaliku puhastatud puuvilja või plekkpurkide koguste statistilised andmed on olemas? Projekt kestab ajavahemikus juuli — juuni

Operatsiooniga seotud keerulistele probleemidele optimaalse lahenduse leidmiseks kasutati matemaatilist ja statistilist modelleerimist ning erinevaid heuristilisi meetodeid.

Beer taipas peagi, et neid meetodeid tasub tulevikus äris rakendada — toorme tarnete, kaubakäibe, tootmise ja muude valdkondade planeerimisel. Küberneetik Stafford Beer Kui Stafford Beer asus tööle metallurgiaettevõttesse United Steel, veenis ta selle juhtkonda operatsioonide uurimisrühma asutama ja asus siis oma ideesid ellu viima.

Hiljem kirjutas ta mitmeid raamatuid, rajas oma ettevõtte SIGMA, töötas kirjastusdirektorina ettevõttes International Publishing Corporation ning töötas palju erapooletu konsultandina.

Teadlane väitis, et majandus on keeruline ja pidevalt muutuv süsteem ning tavalised turumajanduse juhtimismeetodid ei arvesta paljusid olulisi tegureid ega võimalda vajalikke korrektsioone teha.

Beeri sõnul oleks võimalik kogu riigi majandust juhtida efektiivselt ja läbipaistvalt, kui oleks täpsete ja aktuaalsete andmete kogumise võimalus. Põhiprobleem seisnes selles, et ettevõtete juhid ei tahtnud avaldada oma ärilisi andmeid, mistõttu oli käesolevate ideede realiseerimine võimalik ainult plaanimajanduse tingimustes. Kirjas teatati, et Tšiili valitsuse liikmed olid tutvunud tema artiklitega ning neid huvitab küberneetiline lahendus. Teda kutsuti Lõuna-Ameerikasse Tšiili majanduse juhtimise tõhustamiseks teabesüsteemi välja töötama.

Sama aasta novembris kohtus Beer president Allendega ja tutvustas talle oma kontseptsiooni ning selle süsteemi realiseerimisvõimalusi.

NÕUANDED EESTI ORGANISATSIOONIDELE KOOSTÖÖKS GRUUSIAS

Meedikuharidusega presidendile meeldis pakutav mudel, sest see meenutas talle inimese närvisüsteemi tegevust. Lõpuks otsustati süsteemi loomisega seotud projekti juhtimine Beerile usaldada.

Ilma internetita võrk Stafford Beer tahtis teada, kuidas süsteem tegelikkuses toimib, mistõttu asuti alguses demoversiooni välja töötama. Küberneetik arvas, et nii on võimalik kõik puudused välja selgitada ja tööde käigus tehakse kõik vajalikud muudatused. Tulevase süsteemi eskiis koostati väga kiiresti — vaid kaheksa päevaga.

Esimesel etapil tuli rajada vajalik infrastruktuur, kuid Tšiilis ei olnud peaaegu üldse arvuteid. Ühe Lõuna-Ameerika riigi jaoks oli see liiga kallis. Projekti käigus selgus, et andmetöötluseks kulub mitu päeva, kuigi alguses loodeti, et kõik saab reaalajas tehtud.

Eesti rohelised propageerivad arengumaade kaupa

Seejärel otsustati kasutusele võtta teine, väiksema võimsusega arvuti — Burroughs Mõlemad suurarvutite ingl mainframe tüüpi seadmed täitsid keskprotsessori ja andmekogu funktsioone. Kõigi projektis kajastatud ideede rakendamist takistasid tehnilised probleemid, kuid leidlik programmeerijate töörühm suutis leida sobivaid lahendusi. Keskuse ja ettevõtete vahelist teabevahetust tagava süsteemi olulisteks osadeks olid algandmete sisestamise terminaalid.

Selleks kasutati riigis juba eksisteerivat teleksivõrku. Kaheksakümnendate aastate alguses kasutati kaubanduses seda tehnoloogiat laialdaselt. Ühest laost leiti eelmise Tšiili valitsuse poolt ostetud teleksiseadet, mis seisid täiesti kasutult. Seadmed jagati ettevõtetele ja tehastele.

Ein Carport selber bauen - Tipps und Tricks von hagebaumarkt

Võrgukeskused rajati Santiagos kahte dispetšipunkti, kus hakati kogu riigi majandusteavet koguma. Seal töödeldi andmeid ja koostati aruandeid, mis edastati presidendipaleesse.

Kogu Tšiili territooriumit hõlmav uus kommunikatsioonisüsteem pidi iga päev edastama teavet valmistatud toodangu, toorme liikumise, praagitud toodete koguste jms kohta. Cyberneti teleksivõrk töötas nagu tänapäeva internet, kuid selles ei kasutatud arvuteid. Mitmekomponentne süsteem koosnes Cybernet-võrgust, tarkvarapaketist Cyberstride majanduslikeks arvutusteks ja planeerimiseksmajandussimulaatorist CHECO ja operatsiooniruumist Opsroom. Hiljem asuti looma viiendat komponenti avalikkuse rahulolu väljaselgitamiseks — tagasisidesüsteemi Cyberfolk.

Tarkvarapakett Cyberstride loodi kõige uuemate tõenäosusteooriate ja matemaatiliste statistiliste meetodite ning algorütmide alusel. Süsteem pidi automaatselt andmeid töötlema, ohuhoiatusi genereerima ning muutusi ette nägema. Visuaalselt esitatud andmed näitasid objektiivselt riigi majandusliku olukorra dünaamikat.

Projekti juhib Eesti roheline liikumine. Kõige levinum toode on kohv, ent saadaval on ka tee, kakao, suhkur, riis, banaanid, mesi, mahlad, veinid ja mõni tarbekaup, näiteks jalgpallid.

Gruusia « Terveilm

Eestis on selle märgistusega tooted siiski vähelevinud ja saadaval vaid üksikutes Tallinna, Tartu ja Viljandi kauplustes. Rohelised otsivad Kaubandussusteemi paigaldamise projektiplaan kolmeks aastaks õiglase kaubanduse projektijuhti, kelle ülesandeks saab projekti jõuline arendamine. Ühena vähestest on õiglase kaubanduse projektiga liitunud Stockmanni kontsern. Rahvusvahelised organisatsioonid teevad tihti tegevusi, mida peaks tegelikult viima ellu kohalikud organisatsioonid ja mis seetõttu pärsib kohaliku kodanikuühiskonna arengut.

Konkurents ressurssidele on sageli ebaaus, sest väiksemad Gruusia organisatsioonid ei suuda võistelda suurte välismaistega tehnilised, finantsilised ja organisatoorsed takistused. Rahastus on ebastabiilne. Puuduvad arvestatavad siseriiklikud rahastusallikad, mis tekitab sõltuvust välisdoonoritest. Rahastajad ei tegutse koordineeritult, mistõttu on ühendustel keeruline muutuvate prioroteetide ja valikukriteeriumite üle järge pidada. Erasektori toetus on praktiliselt olematu. Eeldatavasti lõpetavad paljud doonorid lähema viie aasta jooksul Gruusia rahastamise, mis tähendab paljudele organisatsioonidele tegevuste lõpetamist.

Vajalik on liikuda projektipõhiselt majandamiselt tegevustoetuste suunas. Regioonide organisatsioonid on vähearenenud ja rahastajd pööravad neile vähem tähelepanu, kuigi just nende toetamine on vajalik tugeva kodanikuühiskonna loomiseks. Eriti halvas olukorras on vähemused armeenlased, azerid. Üldiselt rahastatakse suuremaid ja juba tuntud ühendusi, mistõttu ei ole väiksematel võimalust ennast arendada ja tõestada.

See tähendab, et arenevad üksikud kodanikuühendused, mitte kodanikuühiskond tervikuna.

Vajalik on ka teadmiste edasiandmine Tbilisi organisatsioonidelt regioonide omadele. Tööjõu puudus kodanikuühendustes — haritud inimesed lahkuvad riigist või lähevad tööle avalikku sektorisse, kus on paremad palgad. Madalate palkade tõttu ei saa palgata ka haritud ja kogemustega eksperte. Töötajad vahetuvad sageli. Paljud inimesed on sunnitud töötama ilma palgata.

Laiema avalikkuse kaasamine, harimine ja teavitamine ühiskondlikest teemadest ja kodaniku rollist on nõrk. Samas on palju töötuid, keda võiks rakendada ühiskondlikes tegevustes. Vabatahtlik tegevus ei ole levinud ja puudub vastav seadusandlus.

Paljud välismaalased soovivad tulla vabatahtlikeks, kuid tihti ei saa neid vastu võtta, sest pole pakkuda elementaarseid töövahendeid arvuti jmt. Analüütiline võimekus on madal. Vähe uuringuid ja faktidel põhinevaid otsuseid nii ühenduste kui ka rahastajate poolt. Paljud uuringud ja raportid ei ole objektiivsed. See on seotud osaliselt tugeva poliitilise opositsiooni puudumisega.

Ülikoolid ei osale eriti aktiivselt analüüside läbiviimises. Maksupoliitka ei soodusta kodanikuühenduste tegevust. Kodanikuühiskond väga polariseerunud ja politiseerunud, eriti pärast Rooside revolutsiooni. Paljud organisatsioonid isikupõhised ja ei ole liikmeskonda.

Kohalike ühenduste omavaheline koostöö nõrk. Organisatsioonikultuur on enamasti nõrk ja professionaalsuse tase suhteliselt madal.

Riigipea: president Mikheil Saakashvili alates Gruusia kodanikuühiskond Civil Society Internationali CSI uuringust selgus, et enamiku tsiviilühiskonna organisatsioonide hinnangul valitseb Gruusias kaks väärtushinnangute gruppi: a vananenud ja totalitaarse päritoluga väärtushinnangute süsteem, mis enamasti soosib põhja poole suunatud venemeelset välispoliitikat; ja b demokraatlike väärtushinnangute süsteem, mida peetakse läänemeelseks Euroopale ja Euroopa-Atlandi piirkonnale suunatuks.

Vaja on koolitusi projektikirjutamise, ühenduse administreerimise, majandamise, kommunikatsiooni, eeskoste, diplomaatia ja analüüsi teemadel. Doonorite nõudmised muutuvad nii kiiresti, et organisatsioonid ei jõua praeguse töökorralduse juures järge pidada.

Valitsus ei kaasa kodanikuühiskonda v.

Projekt Cybersyn oli andmeanalüüsi ja äriprotsesside automatiseerimise põhitehnoloogiatele stardipakuks Avaleht Meist Blogi Projekt Cybersyn oli andmeanalüüsi ja äriprotsesside automatiseerimise põhitehnoloogiatele stardipakuks Eelmise sajandi kaheksakümnendatel aastatel, kui Tšiili presidendi ametipostile asus Salvador Allende, viidi seal läbi enneolematu eksperiment. Rühm küberneetika spetsialiste ja entusiaste töötas välja teabesüsteemi riigi majanduse tõhusamaks juhtimiseks. Projekti eelarve oli väike ning rühma kasutuses olid vaid mõned arvutid.

Vajalik suurendada kodanikuühiskonna legitiimsust otsustusprotsessis kaasa rääkida. Kohalike omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöö sõltub isiklikest tutvustest, aga üldiselt on vähene, sest omavalitsused kardavad kriitikat.

  1. Etrade IRA investeerimisvoimalused
  2. Вопреки широко распространенному мнению о том, что такой компьютер создать невозможно, АНБ осталось верным своему девизу: возможно все; на невозможное просто требуется больше времени.
  3. Eesti rohelised propageerivad arengumaade kaupa - Arhiiv - Pärnu Postimees

KOV on maakohtades tihti peamine tööandja, mistõttu on neid suur mõjuvõim inimeste üle.