Kuidas julgustada iganadalaseid valikuid, Värbamine - PARE

Samuti ei võimaldatud abilisel intervjuuküsimusi selgitada. Sinu eesmärk ei ole hakata esinemist armastama. Saa aru, et see ei olnud eksam, kust põgeneda. Esinemishirmu ületamine on kiireim viis tõsta oma enesekindlust, head enesetunnet ja suurendada oma sissetulekut.

Esinemine on juhtimine ehk mõjutamine. Tundub, et sa pead olema kõige targem, vigu ei tohi teha, sest kõik näevad.

SYSTEM (Mai 2021)

Emotsionaalne pinge on väga suur. Sa pead samaaegselt rääkima oma juttu ja suhestuma inimestega, kes sind vaikides vaatavad. Kogu tähelepanu on sinul — nad vaatavad, kuulavad ja hindavad.

Kuidas julgustada iganadalaseid valikuid Karen Smithi valikute kaupleja

Ehk siis risk on väga suur. On oht, et satud naeruväärsesse või piinlikku olukorda ja see mõjutab otseselt meie armastuse ja kuulumisvajadust. Hirm olla mitte armastatud ja naeruvääristatud on enamasti esinemishirmu tegelik sisu. Ma valetaksin kui ütleksin, et tegelikult ei juhtu midagi. Võib juhtuda väga palju hirmsaid asju — sõnad lähevad sassi, slaidid ei tööta, publiku hulgas on tähtsad inimesed, küsimusele ei tea vastust, pluusil on plekk ja till hammaste vahel. Tegelikult publikul ei ole mädatomateid kaasas.

Kõige hirmsam, mis saab juhtuda on, et kui sa oled igav, siis inimesed avavad kohe oma telefoni ja teevad omi asju. Ehk tähelepanu hoidmine on enamasti suurem väljakutse.

Kui sa saavutad publiku tähelepanu, siis sa juba oledki hea esineja, keda tasub kuulata. Kui sind paluti esinema, siis sa oled kutsujale silma jäänud kui ekspert.

Kuidas julgustada iganadalaseid valikuid Saastekaubanduse susteemi peamised komponendid on

Ekspert siin tähendab inimest, kes teab sellest valdkonnast rohkem kui mõni teine. Keegi, keda ma usaldan, et tal oleks midagi öelda. Ehk siis sind on juba märgatud ja usaldatud.

PARE sotsiaalmeedias

Ekspert ei tähenda maailma kõige targem inimene selles valdkonnas. See ei tähenda, et sa oled Guru. Sa oled lihtsalt inimene kes teab rohkem või on kogenud rohkem. Vähemalt teiste arvates. Sa ei pea oskama vastata kõikidele küsimustele.

Sinu ettekanne saab lisada diskussiooni, külvata seemneid, tõestada et saab. Sellega on pall sinu poolel, kas austad kutsujat, usaldad enda headust ja annad endast parima või jätkad oma hirmu toitmist. Esinemise hirmu ületamiseks on vaja tegelikult suhtumise muutust. Sul on vaja hakata ennast väärtustama ja austama, vajad pisut vilumust ja väikseid eduelamusi. Ja seda kõike isegi siis, kui sa kardad!

Sest tegelikult kardavad jätkuvalt ka kõik väga kogenud esinejad. Nad on lihtsalt õppinud seda hirmu maandama, juhtima ja pannud selle ärevuse energia enda kasuks tööle.

Sinu eesmärk ei ole hakata esinemist armastama. Eesmärk on leppida esinemisega, oma mõtetega ja oma väega, et sa oled piisav ja oluline, kes võib diskussioonis osaleda. Siis saavad hakata asjad juhtuma. Hirmu toitmisega jääd ainult väetimaks, väiksemaks, nähtamatumaks ja lõpuks ka haigeks. Heaks esinemiseks on kolm märksõna — inimlikkus, austus ja sõnum.

MAIS FOOKUSES

Ehk kui sulle on aeg ja lava antud, siis see on sinu asi seda aega hästi kasutada. Ehk mis on sinu sõnum. Mida sa tahad publikule öelda. Kui sa selle välja mõtled, seda usud ja oled seda esitades sõbralik, siis oledki tõenäoliselt teinud hea esinemise.

See tähendab, et sa pead oma esinemise ettevalmistama ja eelkõige läbimõtlema. Sa pead oma sõnumit mõistma, siis räägid südamest. Kehv impro on väga tüütu. Alandlik ebakindlus veel tüütum. Sa saad anda sel hetkel endast parima.

Juhtub ju alati — slaidid ei tööta, hääl läheb kähedaks, pluusil on plekk, publik on väsinud või osavõtmatu. Julge olla Kuidas julgustada iganadalaseid valikuid ja usalda, et sul on midagi öelda. Austa oma publikut ja nende aega. Ettevalmistumine on vajalik austusest kõigi vastu.

Ettevalmistumine ei tähenda täiuslikku soengut ja slaide, vaid pigem läbi mõtlemist. Mida ma tahan selle lühikese ajaga öelda? Kui sa päriselt läbi mõtled, siis on alati aega liiga vähe ja sa pead valima. Kui sa läbi ei mõtle, siis sa lähed sooritama ja jääd pealiskaudseks, sest sa ei esita sõnumit, vaid kimad hetke pool, mil lavalt lahkuda.

Kõige olulisem on õige suhtumine — isegi kui ma kardan, siis ma olen parim rääkija sel hetkel ja püüan anda endast parima. Parim ei tähenda täiuslikku! Püüa Mõista — miks see teema anti, kes on publik, mis on ürituse eesmärk. Sellesse ei tohi kinni jääda, aga selle arvesse võtmine võib teha sinust suurepärase esineja.

Sa ei saa öelda kõike. Mis sa tahad, et publik sellest teemast teaks? Miks nad peaksid seda teadma? Kuidas see neid edasi aitab ja neile kasulik on? Kõik need osad on iga esinemise kohustuslikud osad. Ka iganädalase koosoleku esinemisel. Ükskõik, mis sind toetab.

Vaigista hirm ja julgusta end sisemiselt. Ole enda suhtes toetav ja sõbralik. Meid paeluvad esinejad, kes on asjad läbi mõelnud ehk neil on nende unikaalne vaatenurk teemale — probleemile. Küsimus on, kas sa julged seda esitada või oled suvaline asendatav esineja. Kõik sõltub sinu suhtumisest. Hea esinemine ei sõltu ilusatest slaididest, õigest kehaasendist või õigetest riietest.

Miks noored leiavad praegu tee karjäärinõustaja juurde?

Need kõik on aksessuaarid, mis õigel kasutusel aitavad väga palju kaasa. Kõige olulisem on sinu sõnum ja kuidas suhestus publikuga. Usalda publikut.

Kuidas julgustada iganadalaseid valikuid Parimad voimalused online-kauplemise veebisaidile

Sina oled inimene ja nemad on inimesed. Nad igatsevad inspiratsiooni. Publiku poolehoiu ostmine odavate, seksi, meeste-naiste naljadega võivad küll publiku naerma panna, kuid ei pruugi sinu veenvusele kaasa aidata. Mõned näited tüütutest esinejatest: Tehnilised esinejad — neil on igavad slaidid, millelt nad maha loevad.

Neil on justkui kõik tehtud, aga sama hästi võiks ise ka slaide lugeda. Ülbed esinejad, kes ei austa kedagi — ennast, korraldajat ega publikut. See võimaldab inimestel teha endast tasuta videotutvustus. Kandidaadid teevad 3-minutilise resümee, et tutvustada ennast, enda oskuseid ja kogemust. Hea on selgelt välja tuua, et vähenenud töövõimega inimesed on organisatsiooni oodatud kandideerima. Sellele lisaks viidata, et inimesed tooksid vajaduse kohanduse järele vestlusel välja enne vestluse toimumist, et vajalikke kohandusi oleks võimalik ette planeerida.

Aktsepteeri pikemaajalist vestlust, kui selleks on vajadus nt küsimuste pikemaks selgitamiseks või tõlgi kaudu suhtlemiseks.

Kandideerimisel kohanduse võimaldamise kaasus Marks and Spencer Plc otsis töötajaid. Kandideeris inimene, kellel AI kauplemissusteem Aspergeri sündroom. Kandidaat taotles vestluseks kohandusi — täiendavat aega intervjuuks ja intervjuuküsimusi selgitada aitava abilise juuresolekut.

Kandidaadile lubati täiendavat aega, aga praktikas ei antud. Samuti ei võimaldatud abilisel intervjuuküsimusi selgitada. Intervjuuküsimused esitati kiiresti ja ainult üks kord. Kandidaat kaebas Marks and Spenceri kohtusse. Allikas: The National Autistic Society Kui tööandjana tekib küsimusi, kuidas puudega inimestega käituda, siis võib konsulteerida enne töötukassaga, kes nõustab tööandjaid vähenenud töövõimega inimeste värbamise teemal.

Vähenenud töövõimega inimestel on endal kujunenud välja viisid oma tervisepiirangutega toime tulemiseks ja need viisid võivad erineda tavapärastest lahendustest. Seepärast on mõistlik lasta inimestel demonstreerida, kuidas nad oma tööülesandeid lahendaks ja olla seejuures avatud uudsetele ning teistmoodi lahendustele. Värbamise kaasus Avaliku sektori organisatsioon Iirimaal otsis projektijuhti.

Töökuulutuses paluti Kuidas julgustada iganadalaseid valikuid teada, kas on vaja mingit asjakohast kohandust töövestlusel, kuulutus esitati suures kirjas ja lihtsasti loetavas formaadis. Kuulutust jagati internetikeskkonnas, ajalehes ja puuetega inimesi ühendavate organisatsioonide kaudu. Intervjueerijate paneelile tehti koolitus, kuidas küsida ja mida oodata erinevate puuetega inimestelt.

Nähtava puudeta kandidaat oli huvitatud organisatsiooni töövõime juhtimise poliitikast. Intervjueerija küsimuse peale, millest selline huvi, rääkis kandidaat enda epilepsiadiagnoosist ning sellest, kuidas ta oma haigust kontrolli all hoiab. Kandidaat valiti töökohale. Töö korraldamiseks kohtus ta organisatsiooni kohandusi koordineeriva kontaktisikuga Disability Liason Officerkellega pandi paika kohandused töökohal: ruum, kus ei oleks valguse kõikumist, oleks hea õhuvahetus ja vaikne töökeskkond; töötaja tõi ruumi tekid ja padjad, mis toetavad juhul, kui hoog peaks tulema; töötaja tegi teistele töötajatele koolituse epilepsiast ja andis juhised, kuidas käituda juhul, kui nende juuresolekul peaks epilepsiahoog tekkima.

Allikas: NDA Research on good practice in the employment of people with disabilities in the public sector 8 Paku võimalusel praktika või töövarjutamise võimalust, et vähenenud töövõimega kandidaadil oleks võimalik katsetada töö sobivust ja tööandja saaks ülevaate tema kohanemisest tööl. Tavaliselt on inimesed avatud ja eelarvamustevabad, kuid teadmatus tekitab hirmu ning see omakorda nii eelarvamusi kui ka vastuseisu.

Oluline on avatud ja siiras dialoog kõikide töötajatega, nii juhtide kui ka meeskonnaliikmetega, teavitamine vähenenud töövõimest tulenevatest piirangutest ning selgitamine, kuidas ümbritsevad inimesed saavad vähenenud töövõimega töökaaslast vajaduse korral abistada. Ära unusta andmast tagasisidet ka siis, kui kandidaat ei osutunud valituks, See on tema jaoks oluline!