Osavoimaluste pohjal kulude arvutamine

Kui hind läheb liiga kõrgeks, siis kliendid lihtsalt ei pruugi toodet või teenust osta. Kui on tegu projektipõhise ettevõtmisega nt 3 kuud ja peale seda kulusid enam ei ole, siis võib ka võtta aluseks 3 kuud. Arvuta välja oma- ja müügihind Kui tegu on stabiilse äriga, siis on soovitav võtta aluseks püsikulud kalendrikuus. Oluline on võtta aluseks mitte neto või brutotasu, vaid palgafond kokku ehk koos tööandja maksudega.

Osavoimaluste pohjal kulude arvutamine

Ettevõtte raamatupidamist on reguleerib raamatupidamise seadus [riigiteataja. Kõik raamatupidamiskohustuslased peavad pidama tekkepõhist arvestust ehk kajastama majandustehinguid sõltumata sellest, kas raha on laekunud või makstud.

Osavoimaluste pohjal kulude arvutamine

FIE-del on võimalus alternatiivina pidada kassapõhist arvestust. Kassapõhise arvestuse lihtsusest tulenevalt saavad FIE-d kulude kokkuhoidmiseks teha raamatupidamist ise.

Kulud ja raamatupidamine

Tekkepõhise arvestuse korral tuleb aga kaaluda, kas on otstarbekam raamatupidamise tegemiseks palgata töötaja või teenust sisse osta. Raamatupidamise alused Iga majandustehingu tõenduseks peab olema algdokument, millele kehtestatud nõuded kohustuslikud rekvisiidid on kirjas raamatupidamise seaduses. Nõuetele mittevastava algdokumendi alusel tehtud väljamakselt tuleb tasuda tulumaksu. Selleks võid kasutada näiteks palgakalkulaatori abi www.

Oma- ja müüghinna arvutamise ABC

Saadud summa töötundide arvuga kuus nt Saadud tulemuseks on ühe töötunni tasu ehk palgafond kokku. Võta kindlasti aluseks palgafond kokku, kuna olles ise endale tööandja, pead ka maksma ära ise riiklikud maksud!

  1. Hinnakujundus on iga ettevõtja jaoks ääretult oluline, sest sellest sõltub ettevõtte jätkusuutlikkus.
  2. Kulud ja raamatupidamine - EAS

Viimastes artiklite järgi meedias, soovivad eestlased netopalgaks ehk kätte EUR. Palgafondina teeb see EUR. Jagadesselle ga, saan tunni tasuks 16,05 EUR palgafond kokku. Siinkohal on oluline ära märkida, et optimeerimine ehk endale madalama tasu maksmine ei tohiks olla aluseks omahinna arvutamisel võtta aluseks väiksemat tunnitasu. Koosta ülevaade kõigist ettevõtlusega seotud kuludest Tee ülevaade kõigist ettevõtlusega seotud muutuv- ja püsikuludest.

Osavoimaluste pohjal kulude arvutamine

Mõtle läbi millist kasumit soovid saada omanikuna Kasumi arvutus saab alguse oma- ja müügihinna arvutamisest. Oma varasema rekordi põhjal on see tuntud ka ühe maailma kõige nutikama ja teravama investori seas.

Nüüd tekib küsimus, miks ja mis viis Berkshire'i investeerima Paytm-i, mille kahjum oli miljonit krooni, samas kui selle tulud olid umbes miljonit ja eelmisel aastal oli kahjumi näitaja puudutanud rubla crore? Mis on selle investeeringu ootus?

Osavoimaluste pohjal kulude arvutamine

Berkshire oli teadlik India turul pakutavatest rahalistest võimalustest. Kui teenindate aastas näiteks vaid autot, peaks iga klient maksma ainult töökoja kulude katteks EEK, sellise raha eest kliendid Teie juurde ei tule ja lähevad konkurendi juurde. Kui teenindate aga aastas autot, peab iga klient tasuma töökoja kuludeks vaid EEK. Viie aasta pärast peab olema tagasi saadud kõik töökoja ehitamiseks tehtud kulutused, see on 2,5 miljonit EEK.

See on vajalik selleks, et remontida olemasolevaid hooneid või osta uued seadmed näiteks uue tööpingi.

Osavoimaluste pohjal kulude arvutamine

Sellist vara, mida kasutatakse pikemat aega, nimetatakse põhivaraks. Põhivara ei kulutata küll ära toodangu tootmiseks nagu näiteks materjali, kuid põhivaral on omadus vananeda ehk kuluda. Teatud aja pärast tuleb põhivara uuendada, välja vahetada, kuid selleks peab olema uuesti raha.