Uliopilaste infosusteemide kaubandustehnoloogia. Ettevõtte erinevad määratlused. Cheat Sheet: kaubandustegevus. Kaubandustegevuse osakond

Selle kaubandusvormi korral paigutatakse maksimaalne kaubakogus müügipakendisse transpordipakenditesse kastides kaubaaluste kaubaalustel. Kaubandus on iga riigi üks suuremaid majandusharusid nii tegevuse mahu kui ka selles töötava personali arvu poolest ning selle tööstusharu ettevõtted on kõige massilisemad. Esimesel juhul säästetakse kaupluse töötaja aega, kellel pole vaja kauba järele hulgimüüja juures käia, kuid tellitud kauba tarneaeg poodi võib pikeneda.

Viimase aja jooksul on nendel põhjustel toimunud mõningaid muudatusi, peamiselt kehtib see nende ostjate rühmade kohta, kes on kasumlikus kasvavas tööstusharus, kus tootmise moderniseerimise ja laiendamise võimalused on seotud investeeringute suure sissevooluga lisa 1. Lisaks on vaakumtehnoloogia ise nüüd hoogu võtmas, asendades suruõhutehnoloogia ja hüdraulika. Ostjate tööstuse diferentseerumise jätkuva nihke tõttu, tänu investeeringute voo muutumisele ja tehnoloogiate levikule on mõju tugevuse osas väga märgatav tõukejõud.

Seda sõidutegurit saab arvestada peamiselt ainult imporditud pumpade puhul, mille ettepanekute arv kasvab iga päevaga. Tootegruppide uuendamine on sel juhul tavaliselt seotud kas uute mängijate turule tulemisega, uute spetsialiseeritud pumpade abil oma valdkonnas niši leidmisega või konkurentide sooviga laiendada tootevalikut ja säilitada seeläbi vähenev huvi enda vastu.

Lõppkokkuvõttes juhib seda liikumapanevat jõudu paljude ettevõtete kavatsus diferentseerimisstrateegia rakendamise kaudu saavutada tugev konkurentsieelis.

 • Tööstuse liikumapanevate jõudude kindlakstegemine.
 • Binaarsed valikud maaklerid, kes kasutavad MT4
 • Uute tehnoloogiate koht ja roll kaasaegses majanduses 1.
 • Kombineeritud kauplemissusteemi andmed
 • Robotiandmete binaarne valik

See on peamiselt omane rohkem spetsialiseerunud vaakumpumba turule, kus uute toodete proovide arvu kasv on eriti märgatav. See uute toodete kasv mõjutab klientide eelistuste muutumist. See sõltub jaemüüjate võimest neid muudatusi klientidele edastada ja samal ajal keskenduda oma toodete olulistele erinevustele. Tegemist võib olla mingisuguste kvalitatiivsete, operatiivsete erinevustega, mis mängivad klientide otsustes tegelikult suuremat rolli kui hind 1.

Esitatud küsimused

Üldiselt võib rääkida keskmisest või vähemast mõjust tööstuse dünaamikale, kuna eelistuste muutus on üsna aeglane. Kui räägime kodumaistest toodetest, siis siin tehakse mõningaid muudatusi arenenud riikidest tehnoloogilise mahajäämuse tõttu väga raskelt. Mis puutub imporditud seadmetesse, siis pole need muudatused aastaid tõestatud tehnoloogia tõttu nii palju ja mõned ilmsed läbimurded selles valdkonnas pole nii levinud. Nõrk tegur selle Valikud Trading Blog osas tööstuse dünaamikale.

Tuleb märkida, et see liikumapanev jõud on väga märkimisväärne, seda Uliopilaste infosusteemide kaubandustehnoloogia objektiivsetel põhjustel, mis on seotud meie riigi turusuhete arenguga, kui ka seetõttu, et seda tegurit arvesse võtmata ei saa ettevõte lihtsalt piisavalt konkureerida. Selliste organisatsioonide turule sisenemine võib tekitada olukorra, kus uustulnuk on kindel. See eeldus kehtib kaubandusorganisatsioonide kohta, kes hakkavad tegelema juba "reklaamitud" tuntud kaubamärkidega ja võtavad seega olulise osa segmendist seda seadet tarnivatelt väiketarnijatelt.

Seetõttu võib see asjaolu oluliselt muuta konkurentide positsioonide suhet. Sama kehtib ka organisatsioonide lahkumise kohta, kuna see võimaldab teistel jälgijatel, samuti ettevõtetel, kes teavad oma kohta turul, oma tegevust dramaatiliselt laiendada ja hakata kontrollima suurt turuosa.

Välismaiste tootjate uute koostetehaste ilmumine võib oluliselt muuta olukorda ka pumpade turul. See tegur võib tööstuse jõudude tasakaalu oluliselt muuta. Nagu eespool mainitud, on viimasel ajal kõik uuendused tulnud läänest, mis põhjustab nende osalise laenamise Venemaa tootjatelt, kuid tehnoloogilise mahajäämuse tõttu ei saa kõike praktikas rakendada.

Seetõttu on selle teguri mõju ajas liiga laiendatud, kuid on samal ajal täiendavaks stiimuliks kodumaiste ettevõtete tõhususe parandamiseks. Tihedam konkurents sunnib kodumaiseid tootjaid minimeerima igasuguseid kulusid, ostes odavamaid materjale, arendades tootlikumat tehnoloogiat ja vähendades tehingukulusid, et vähendada kulusid või hoida neid samal tasemel.

Oma kasumlikkuse suurendamiseks on vahendajad huvitatud ka seda tüüpi kulude vähendamisest ja kogu tarneahela optimeerimisest. See toob kaasa asjaolu, et paljud, kellel polnud aega tõhususeesmärkide uuele mõistmisele, lahkuvad tööstusest. Viimastel aastatel on see liikumapanev jõud muutunud kõige käegakatsutavamaks, eriti paljude kõrgekvaliteediliste asendustoodete turuletoomisega pumpade turul ja konkurentide arvu suurenemisega. Sellele alamturule on iseloomulikud suured erinevused, mis on omased erinevate tootjate pumpadele.

On klientide gruppide kategooriaid, kelle tarbijate eelistused on juba Uliopilaste infosusteemide kaubandustehnoloogia kujunenud ja on omamoodi määravaks teguriks, mida on praktiliselt võimatu mõjutada.

 1. Parima aktsia kauplemise platvormi voimalused
 2. Toornafta futuuride signaalid
 3. Kõrge vastutus ostu-müügitehingute alusel võetud kohustuste täitmise eest; Keskenduge lõpptulemuse - kasumi - saavutamisele.

Näiteks on see tüüpiline mööblitööstusele, kus vaakumtehnoloogia tarnijate eelistused on rangelt seotud Saksa ettevõttega "BUSCH", on selle toodete hinnatase üsna kõrge. Dispetšerid-müüjad edastavad saadud teabe potentsiaalsete ostjate kohta müügijuhtidele. Dispetšeriteenus võib vastu võtta ka vanade klientide tellimusi, teha turunduslikke telefoniuuringuid ja pidada müügistatistikat.

Hulgikaubandus näitustel ja laatadel võimaldab teil sõlmida tarnelepinguid ostja esindajate külastuse ajal või pidada eelläbirääkimisi. Näitused ja messid meelitavad kohale palju professionaalseid turunäitajaid tootjad, vahendajad, tarbijadnii et siin saate teha palju turundusuuringuid, saada uusimat teavet uute toodete kohta.

Juhtimise alused - Konspekt | Majandus - Juhtimine

Näitusel peavad osalema müügiteenistuse volitatud esindajad, kes vastutavad sellel töö tõhususe eest. Niisiis, hulgikaubanduses kaupade müügiga seotud kaubandustöö on hulgikaubandusorganisatsioonide ja ettevõtete ulatuslik operatiiv- ja korraldustegevuse sfäär, mille eesmärk on viia lõpule kaupade ostu- ja müügiprotsessid elanikkonna nõudluse rahuldamiseks ja kasumi teenimiseks. Peatükk 2. Ettevõtte tegevusala on nii muu tootmine kui ka väike tööstuskaupade hulgikaubandus.

Oma tegevuses juhindub ettevõte põhikirjast vt lisa 2samuti asjakohastest seadusandlikest aktidest ettevõtlustegevuse valdkonnas. Omandab omandiõigusega varalisi ja isiklikke mittevaralisi õigusi ning kannab kohustusi, tegutseb kohtus hageja ja kostjana.

Ettevõte tegutseb täieliku kuluarvestuse, omafinantseeringu ja iseseisvuse alusel. Samuti vastutab see ettevõte iseseisvalt oma äritegevuse tulemuste ning ostjate, eelarvete, pankade ja teiste osapoolte ees võetud kohustuste täitmise eest.

Ettevõtte majandustulemuste kujunemise allikateks on kasum, amortisatsioonikulud, Uliopilaste infosusteemide kaubandustehnoloogia müügist saadud vahendid. Ettevõttes on loodud järgmised fondid: põhikiri, sotsiaalne areng, reserv ja muud üld- ja eriotstarbelised fondid. Ettevõttel on sõltumatu bilanss, mis kajastab tema vara. Ettevõtte vara koosneb põhi- ja käibevahenditest ning muudest materiaalsetest ja rahalistest väärtustest.

ELARA-l on kaks asutajat. Mõlemad asutajad Kauplemise strateegia tarkvara osaleda juhtimises, mis ühelt poolt vastab nende huvidele ja teiselt poolt vastab partnerettevõtte enda eesmärkidele - maksimaalse kasumi saamiseks - tänu eraldi tegevussuuna selge juhtimisstruktuurile.

Ettevõtte juhtimist teostab ettevõtte direktor. Direktor määrab iseseisvalt ettevõtte juhtimisstruktuuri ja moodustab töötajad.

 • Ettevõtte erinevad määratlused. Cheat Sheet: kaubandustegevus. Kaubandustegevuse osakond
 • Ulikooli aristrateegia
 • Kaupade hulgimüügiga seotud kaubandustööde analüüs.
 • Margin kauplemise voimaluste keskus
 • Mitu aktsiaoptsiooni voimalusi seni

Ettevõte peab raamatupidamist ja statistilist aruandlust Vene Föderatsiooni õigusaktidega ettenähtud viisil. Ettevõte teostab oma tegevust vastavalt väljatöötatud ja kinnitatud majandusliku ja sotsiaalse arengu plaanile. Ettevõtte toodete müügi arengut kaheks aastaksiseloomustavad tabelis 2. Selle ettevõtte käive Käibe maht on ettevõtte peamine brutonäitaja, mis iseloomustab ettevõtte tegevust.

See on teatava kaubamassi müük, mis loob majandusliku aluse teatud summa sissetuleku ja kasumi saamiseks, see tähendab, et see moodustab eeldused ettevõtte strateegiliste eesmärkide elluviimiseks. Kõigist ressurssidest kasutatakse kõige tõhusamalt põhivara. Materiaalse ja tehnilise baasi teist elementi kasutatakse samuti üsna tõhusalt Uliopilaste infosusteemide kaubandustehnoloogia kaubanduspinda, mida tõendab koormuse suurenemine 1 ruutmeetri M kohta.

Aruandeaasta müügikasumi kasvuga kaasnes kasuminäitajate mõningane kasv ja langus. Üldiselt kipub ettevõte sel perioodil edasi arenema - laiendama turustatavate toodete müügimahtu. Isikliku valikuga kaupade müümist praktiseeritakse reeglina kompleksse sortimendi toodete peamiselt innovaatiliste toodete jms puhul, kui valik eeldab jaekaupluse esindaja osalemist tutvumist. See keskendub põhitööle, mis on seotud kaupade hulgimüügi korraldamisega: ostjate tutvustamine ELARA laos saadaval olevate kaupade näidistega, aga ka uute kaupadega, müügiks vajaliku dokumentatsiooni registreerimine kaupade operatiivarvestuses.

Siinkohal tuuakse välja vajalike organisatsiooniliste ja tehnoloogiliste seadmetega kaubaspetsialistide töökohad. Kaubanduslike näidiste saalis on ka töökohad kauba-edasimüüjatele ja arved.

Peatükk 1. Kaupu müüva hulgimüügiettevõtte äritöö teoreetilised aspektid

Kaupmees-müüja koostab koos ostja esindajaga kauba näidistega tutvumise ja ostja kaubavaliku põhjal laos olevate kaupade valimiseks tellimuse valikunimekirja kolmes eksemplaris, millele mõlemad alla kirjutavad. Kaupade liikumise arvestamiseks täidavad kauba levitajad kvantitatiivse ja kogu arvestuse kaardid, mis on kokku võetud iga kaubagrupi kaardifailides.

Hulgimüügi progressiivsed vormid hõlmavad kaubavahetust kaubanäidete ja rändkaubaekspertide mobiilsete ruumide kaudu, samuti autoladude kaudu.

Hulgikaubanduse tõhusust iseloomustab ka ELARA klientidele - ostjatele ja kaupade tarnijatele pakutavate teenuste hulk ja kvaliteet. Vastavalt nende funktsionaalsele eesmärgile saab eristada järgmisi peamisi teenuste komplekse: Tehnoloogiline - ladustamiseks, sorteerimiseks, pakkimiseks, pakendamiseks, sildistamiseks, ekspedeerimiseks jne; Korraldus ja nõustamine - konsultatsioonid Uliopilaste infosusteemide kaubandustehnoloogia sortimendi ja kvaliteedi, toodete toimimise, jaemüügi korraldamise, nõudluse uurimise, turunduse jms osas.

Nagu tabel 2. Analüüsi tulemusena on selge, et ettevõtte käive Ettevõtte käive Hinnatõusu tõttu ulatus kaubavahetuse käibe absoluutne kasv ,1 tuhande rubla juurde. Analüüsitud hindade mõju analüüsitud perioodi kaubakäibe mahule võib teha järgmise järelduse.

Aruandeaastal kasvas eelmise aastaga võrreldes kaubavahetuse käive jooksevhindades ,0 tuhande rubla võrra, mida hinnatakse positiivselt. Seda tõusu mõjutas ühesuunaliselt hinnatõusu tegur, mille tõttu kasvas aruandeaastal käive 13 ,1 tuhande rubla võrra ning kaubavahetuse füüsilise mahu tõttu vähenes käive ,1 tuhande rubla võrra, mida hinnatakse positiivselt.

Kuna käibe dünaamika on intensiivfaktori mõju tõttu positiivselt suunatud, tuleks ettevõtte tegevust tunnustada majanduslikult efektiivsena. JSC ELARA käibe analüüs kvartalite kontekstis ning käibe täitmise rütmi ja ühetaolisuse koefitsientide arvutamine analüüsitud perioodide kvartalite kaupa on toodud tabelites 2.

Tööstuse liikumapanevate jõudude kindlakstegemine Turg ja konkurentsitingimused muutuvad pidevas liikumises olevate jõudude mõjul, mis loovad muutuste stiimuli või sunduse - see on nii liikumapanevad jõud DS. Michael Porter tõi eraldi välja 11 tüüpi DS: 1 kiire või aeglane konkurentsi kasv; 2 toote tarbimisvajaduste ja -viiside muutused; 3 toote uuendamine; 4 uuenduste turustamine; 5 innovatsioon üldiselt; Konkurentsianalüüs kasutab kontseptsioonide ja meetodite kogumit tootmistingimuste muutuste tabamiseks ning konkurentsijõudude olemuse ja tugevuse määramiseks. Analüüsi põhjal tehakse otsus tööstuse hetkeolukorra kohta ja tehakse järeldus tööstuse atraktiivsuse kohta.

Üldiselt võime järeldada, et kaubandusettevõtte hulgimüügi käibe eduka arengu peamine tegur on kaubaressursside kasutamise pakkumine ja otstarbekus. Tehtud analüüsi põhjal võib järeldada, et ettevõttel ELARA on majandusarengus üldiselt positiivne suund ja ta on turul kindlal positsioonil.

Kaubavaliku moodustamise küsimused on vaja igakülgselt lahendada; hulgikaubanduse läbiviimisel tutvustage laialdaselt kõige progressiivsemaid meetodeid kaupade tarnimiseks jaekaubandusettevõtetele. JSC ELARA äritegevuse parandamise prioriteetsete ülesannete hulka kuuluvad järgmised: Teatud kaupade ja teenuste turunõudluse säilitamise ja arendamisega seotud tegevuste rakendamine ratsionaalselt toimivate turundusinfrastruktuuride abil, mis pakuvad ettevõtte konkurentsieeliseid; Tingimuste kujundamine ettevõtte sotsiaalse orientatsiooni põhimõtte rakendamiseks innovatsioonisfääris; Loogiliselt korrektse juhtimisprotsessi ülesehitamine keskendus ettevõtte konkurentsivõime suurendamisele kui selle arendamise peamisele strateegilisele ülesandele.

Kaubanduspindade efektiivsust on võimalik tõsta nende ratsionaalsema jaotuse abil teatud Uliopilaste infosusteemide kaubandustehnoloogia kauplemiseks, kaupluse varustamiseks kaasaegsete kaubandus- ja tehnoloogiliste seadmetega ning ka seadmete ratsionaalsema paigutuse tõttu. Kaupade sortimendi ratsionaliseerimine võimaldab samadele aladele paigutada oluliselt rohkem kauba- ja Dax30 Trading strateegia, samuti oluliselt suurendada käivet.

Nende reservide hulka kuuluvad: kaubanduspindade ebapiisav kasutamine seadmete paigaldamiseks ja kaubandusseadmete enda võimsuse mittetäielik kasutamine; kaupade irratsionaalne paigutamine ja väljapanek kauplemispõrandale; kauplemispinna jagamine mitmeks lahtriks; ostjate piisava teabe puudumine üksikute kaupade ja tooterühmade asukoha kohta; arvutusühikute irratsionaalne korraldus ja topeltkontrolli olemasolu; ostjatele lisateenuste puudumine.

Need meetmed hõlmavad järgmist: töötajate arvu kindlaksmääramine, võttes arvesse töö mahtu ning kaupluse personali ratsionaalset töö- ja puhkerežiimi; müügipiirkondade ja nende vastutuse selge määratlemine; kassapidajate, kabe, pakendajate ja muude kaupluste töötajate töökoha korralduse ja hoolduse parandamine; müüjate, kontrollerite-kassapidajate koolitus ratsionaalsete tehnikate ja töömeetodite osas kaupade müügiga seotud toimingute teostamisel ja klientidega arveldamisel.

Kaupade müügi progressiivne vorm on nende müük hulgimessidel. Turusuhetele ülemineku kontekstis kaotasid haldus- ja direktiivivormide hulgimessid oma tähtsuse, kuna need ei pakkunud kaupade tootjatele ja tarbijatele vabaturu suhteid ega kaubanduslikke algatusi. Need eesmärgid on suures osas täidetud uute kaubandus- ja vahendusstruktuuride - püsiva tooraine börsiga.

Uliopilaste infosusteemide kaubandustehnoloogia

Turumajanduse tingimustes säilitavad hulgimessid, nagu vabaturupõhised juhuslikud hulgikaubandused, oma tähtsuse. Rahvusvahelise või riikliku mastaabiga hulgimessid, samuti piirkondliku kohaliku tähtsusega hulgimessid võivad turumajanduses areneda.

Kohaliku ulatusega hulgimessidel tehakse erinevalt homogeensete standardiseeritud kaupade müügi alalistest kaubabörsidest tehinguid kohalike ettevõtete toodetud kompleksse sortimendi kaupade ostu ja müügi jaoks. Sellistel hulgimessidel saab ELARA OJSC müüa kaupu vastavalt nende ostjate individuaalsele valikule, võrdlusele, erinevate tootjate toodete valikule tasuta hindadega järgnevaks jae- või väikesemahuliseks hulgimüügiks.

Ainult hästi koolitatud ja kõrgelt kvalifitseeritud ELARA OJSC kommertstöötajate personal, kes on läbinud sügava väljaõppe või täiendõppe kaasaegse turunduse, juhtimise, korraldamise ja äritöö tehnoloogia valdkonnas, saab edukalt läbi viia äritegevuse keerulistes ja mitmekesistes turusuhete tingimustes. Kaubandusosakondade eesotsas peaksid kommertsteenused olema kvalifitseeritud spetsialistid: kaubakaupmehed, majandusteadlased-juhid, finantseerijad, kes tunnevad kaubandustööd hästi.

Kaupade müümisel ja ostmisel kasutatavate kaubandustööde juhtimisprotsesside arvutiseerimine on üsna pakiline. Nendel eesmärkidel on vaja kaubandusosakondades, kaubandusproovide saalides, automatiseeritud tööjaamade AWS kaubapaviljonides korraldada äriteabe kiire töötlemine ja äriprotsesside haldamine.

Uliopilaste infosusteemide kaubandustehnoloogia

See tagab grupisisese sortimendi jaoks kauba tarnimise ja müügi raamatupidamise automatiseerimise, vabastab kaubaspetsialistid rutiinsest, käsitsi tehtavast tööst kaardiindeksi pidamisel ja kaupade liikumisel, vabastab aega tegelikuks kaubandustööks tarnijate ja ostjatega ning suurendab kaubandusaparaatide tootlikkust. Äritehingute elektrooniseerimine loob äriteabe töötlemise ja edastamise infosüsteemi, mis on kaubanduse turu- ja turundustegevuse tehniline alus.

Tootmismaterjali järgi; Täielikkuse järgi; Tootmise olemuse järgi. Kõrval taotluse esitamise kohtsee on jaotatud kaupluste, majapidamisruumide ja väikeste jaemüügiettevõtete müügipindade varustamiseks, poodidevälise kauba müügivormide ning pakkimisseadmete jaoks. Sõltuvalt sihtkohtaeristada seadmeid Kaupade aktsepteerimine kvaliteedi järgi abielustabelid ; Kauba ettevalmistamine müügiks kaubapakkide lauad, triikimislauad ; Kaupade hoidmiseks nagid, kaubaalused, podtovoy ; Kaupade vitriinid, stendid, poodiumid väljapanek; Kaupade slaidid, letid, vitriinid, riidepuud väljapanek ja müük; Transpordi ja müügi jaoks pakkimisseadmed, konteinerid ; Arveldused klientidega kassakabiinid ; Klienditeeninduse abiseadmed bokside paigaldamine, kärude korjamine ; Ostjate mugavuse huvides banketid kingade proovimiseks.

Kaupade müügi suurendamiseks ja kaubandusettevõtte konkurentsivõime suurendamiseks on vaja kasutada sotsiaalsel turundusel ja teenuste kontseptsioonil põhinevat sotsiaalset kontseptsiooni, mille olemus on see, et kaubatootjate ettevõtete töötajatele pakutakse lähenemist ühiskonna liikmetena, kes toodavad kaupu, viivad Uliopilaste infosusteemide kaubandustehnoloogia läbi oma ettevõtte sotsiaalse orientatsiooni üle.

Ainult positiivsete suhete korral kaubandusettevõtete ja kaubatootjate vahel on võimalik luua stabiilseid suhteid lõpptarbijate erinevate sotsiaalsete rühmadega. Suheturundus loob müüjate ja klientide vahel suurema sotsiaalse suhtluse, seades esikohale klienditeeninduse. Seda eristab klientide kõrge pühendumus, koostöö ja usaldus, vastastikkus ja reageerimisvõime.

Pikaajalisi suhteid võib vaadelda kui ettevõtte konkurentsivõime tegurit, mille elemendid realiseeruvad pikaajaliste turundusvõrgustike ja suhteturunduse kaudu. Niisiis, JSC ELARA äritegevuse parandamiseks on vaja optimeerida kauplemisprotsessi korraldus, ennekõike tegurid, mis määravad tehnoloogiliste protsesside ja toimingute koostise ja sisu. Järeldus Kaubandus on ettevõtluse liik, mis on seotud kaupade ostu ja müügiga. Kaubandus on iga riigi üks suuremaid majandusharusid nii tegevuse mahu kui ka selles töötava personali arvu poolest ning selle tööstusharu ettevõtted on kõige Uliopilaste infosusteemide kaubandustehnoloogia.

Äriettevõtete tegevus on seotud iga inimese vajaduste rahuldamisega, seda mõjutavad paljud tegurid ja see hõlmab laia valikut igapäevaseid lahendusi vajavaid organisatsioonilisi, tehnoloogilisi, majanduslikke ja rahalisi probleeme. Hulgikaubandus on oluline seos, mis tagab kauba liikumise vajaliku intensiivsuse ja kiiruse turusuhetele ülemineku kontekstis. Hulgikaubandus on äritegevuse liik, mis on seotud kaupade ostmise ja müügiga nende kasutamiseks äris sealhulgas edasimüügiks või muul otstarbel, mis pole seotud isikliku, pere- majapidamis- ja muu sarnase kasutusega.

Korraldades kaupade liikumist turustuskanalite kaudu, aitab hulgikaubandus sünkroniseerida kaupade tootmist ja tarbimist. Kaubanduses tehtav äritöö on suur kaubandusorganisatsioonide ja ettevõtete operatiiv- ja korraldustegevuse valdkond, mille eesmärk on viia lõpule kaupade ostmise ja müümise protsessid, et rahuldada elanikkonna nõudmisi ja teenida kasumit.

Kommertstöö hulgikaubanduses hõlmab kauba hulgimüügi korraldamist. Selles töös uurisime kaupu müüva hulgimüügiettevõtte äritöö korraldamise iseärasusi ja võimalusi selle parandamiseks JA teadus- ja tootmiskompleksi ELARA näitel.

Üldiselt on vaatlusaluse ettevõtte tegevuse tõhus korraldamine, mida tõendab asjaolu, et JSC "ELARA" kaubandus ja majandusareng on positiivsed ning tal on Venemaa turul kindel positsioon. Iga kaubandusettevõtte toimimisprotsess on tsükliline. Ühe tsükli jooksul meelitatakse vajalikke ressursse, need ühendatakse kauplemisprotsessis, kaupade müümisel ja lõplike finantstulemuste saamisel.

Praegu on hulgimüügi tõhusa korralduse roll mõõtmatult kasvanud. Kaasaegsetes tingimustes, kui organisatsioon langetab otsuseid ise, suureneb majandusüksuse ressursipotentsiaal järsult.

Kaubandustegevuse põhimõtted ja eesmärgid

See tähendab ärisuhete optimeerimist ja ressursside haldamise tõhususe suurendamist. Seetõttu määrab kaubanduse korraldamine äriettevõtte konkurentsivõime, potentsiaali ärisuhetes ja Uliopilaste infosusteemide kaubandustehnoloogia tulenevalt ka positsiooni turul. Cnjakirjanduse mahl 1. Akhmadova P. Boykova O. Äriõigus: õpik. Vinogradova S. Gordeev D. Daškov L. Kaubandus ja kaubandustehnoloogia: õpik üliõpilastele.

Erokhina L. Erohhin jt - 2. Zalevskaja I. Zybina A. Karpova N. Kompaniets O. Komarova G. Koptelov A. Tööstustoodangu ja jaekaubanduse seis Bragin, T. Petrovich M. Piskov Bollinger Bands paarikaupa. Siiski ilmneb paratamatult nende ettevõtete põhjal uurimistöö ja see põhjustab huvide konflikti. See on selline olukord, mis sunnib ettevõtte pöörduma teise ettevõtte poole, mis on käimasoleva professionaaliga tegeleb uuenduslike arengutega.

Uuendusliku ettevõtte kavandatav mudel on mingi boutique, millel on üsna kitsas spetsialiseerumine ja klientide ring.

Sellisel juhul mängib skaala mõju oma rolli, sest suure hulga nõudmatute uuringute tõttu maksavad mitmete projektide ebaõnnestumised ülejäänud edu tõttu ära. Selliste ettevõtete tegevuses on aga üks tõsine viga: kuna teadus- ja arendustegevusest on tehtud mitmetest ettevõtetest raha eest, kuuluvad uurimistulemused kõigile, kes on investeerinud "uuendusliku boutique" tegevustesse. Pakun mitmeid võimalusi uuendusliku ettevõtte tulemuste jaotamiseks ja nende kasutamiseks investorite poolt: 1.

Uurimistulemuste jaotus investorite vahel sõltuvalt investeeringute mahust. Võimaliku kasumi osas, mis toob kaasa nende kasutamise. Ettevõte, kes on investeerinud kõige rohkem, saavad õiguse kõige kallimale tehnoloogiale jne 2.

Ettevõtted Investorid võivad esialgu väljastada lepingute sektsiooni lepingute tulemuste kohta. Siiski on selle Uliopilaste infosusteemide kaubandustehnoloogia haavatavus seisneb selles, et investeeringud teadus- ja arendustegevusse on mingi "must kast" ja keegi ei tea, mis väljumisel juhtub.

Seetõttu on uuritud tehnoloogiate õiguste osade kirjalikud kokkulepped tõsine huvide konflikt, kuna tulemused ei saa nende potentsiaalset kasulikkust eelnevalt Kaupmehe aktsiad saada.

Teaduste õiguste jagamine mitmete investorite ja eelnevalt kokkulepitud eeskirjade kohta nende kasutamiseks. Näiteks võib mõningaid tehnoloogiaid kasutada täiesti erinevates tööstusharudes ja mitmeid ettevõtteid, kes esindavad mitmeid ettevõtteid, kes on täiesti erinevad turud, võivad selle tehnoloogia kasutamisel kokku leppida, ilma et see piiraks mõnede investorite huve. Usun, et see strateegia uuenduslike tehnoloogiate tegelevatesse ettevõtetesse investeerimise tulemuste jagamise strateegia on optimaalne.

Seega saab sellise ettevõtte tegevuse peamist keerukust ületada investorite vahelised kokkulepped. Selle idee lugu lõppedes tahaksin öelda, et sellise ettevõtte olemasolu ja tegevus on võimalik ainult siis, kui tarbijate tehnilised või tehnoloogilised taotlused suurenevad nii, et teadus- ja arendustegevuse rahastamise kulud suurenevad nii, et Isegi suured ettevõtted ei suuda neid üksi katta.

Usun, et praktikas saab selliseid uuenduslikke teadusuuringute ettevõtteid luua arenenud riikide juhtivates ülikoolides või lihtsalt suures uurimiskeskuses, mis võib meelitada piisavat summat. NSV Liidu kokkuvarisemine õõnestas tõsiselt nõukogude kosmose riikide vaheliste majanduslikke sidemeid.

Innovatiivsete ettevõtete puudumine tööstuses välja arvatud kaitsev tõsiselt keeruline Venemaa ettepanekus maailmaturul. High kvalifitseeritud teadusliku personali massiväljavool XX sajandi ndatel aastatel viis Venemaa teaduse kahetsusväärse olekuni tervikuna ning ka tõsiselt tabas riigi teaduspotentsiaali paljunemist. Venemaa lõplik moodustamine eranditult tooraine toonud kaasa asjaolule, et kõik sisemised ja välisinvesteeringud olid ainult majanduse toorainesektoris.

Selline "harjumus" on äärmiselt sõltuvuses Venemaa majanduse seisundist, kuna riik on otseselt huvitatud majanduse kaubaktori suurenemisest, mis on eelarvetulu peamine teenistus ja tegelikult riik ise Loob sellised tingimused, mille alusel investeeringud langevad alles kaupade sektorile, mööda kõik teised. Üksikasjaliku prognoositud õigusliku raamistiku puudumine aitab kaasa riigi ärikliima halvenemisele ja selle tagajärjel on koduettevõtjate madal äritegevus võrreldes Lääne-Euroopa ja USA riikidega.

On ilmselge, et Venemaa ettevõtete arenguprobleemid uute tehnoloogiate kasutuselevõtu teedel sõltuvad otseselt riigi poliitikast. Ilma igasuguse kahtluseta võib kaasaegse valitsuse poliitika eesmärk olla üksnes kõrgtehnoloogiliste kõrgtehnoloogiliste kõrgtehnoloogiliste tehnoloogiate, haridussüsteemide, teabe ja transpordi infrastruktuuri arendamiseks, mis lihtsustab vahetusi, vähendab tehingukulusid, pakkudes pikaajalist riiklikku konkurentsi Eelised.

Maailma kogemus riigi majanduspoliitika Esimese vektori näide annab Lõuna-Koreale ja kaasaegsele Hiinale, mis ühendab täna kaks suunda. Teiseks - Prantsusmaa ja Jaapani Samal ajal tugevdatakse üksikute riikide majanduskasvu diferentseerimist ja selle tulemusena vahe rahvusmajanduse teadusliku ja tehnilise arengu taseme vahel. Tööstuspoliitika raames mõistame me õiguslike, organisatsiooniliste ja majanduslike ja majandusalaste tegevuste kompleksi, mille eesmärk on luua tingimused tootmisstruktuuride tõhusaks toimimiseks ja tootlikkuse kasvu tagamisel, föderaalsete ja piirkondlike omavalitsuste poolt välja töötatud tootmise maht ja tööhõive.

Riigi konkreetsete etappide kirjeldus nende poliitikate väljatöötamise poliitika rakendamisel uuenduslike tööstusharude loomiseks oli Uliopilaste infosusteemide kaubandustehnoloogia raske.

Ma võin kirjeldada ainult peamisi suundi, kus tuleks teha samme uute tehnoloogiate arendamiseks Venemaal. Usun, et innovatsiooni toetuse rakendamise algus peaks olema teaduse tegelik toetus kõigil avalikes liikmesriikides. Teaduse areng peaks olema järgmise kümnendi riigi peamine prioriteet, vastasel juhul ei naase Venemaa enda konkurentsivõimet kõrgtehnoloogiliste toodete turgudel.

Uliopilaste infosusteemide kaubandustehnoloogia

Samuti on vaja saada usaldust välisinvestorite vastu Venemaa teaduslikele keskustele. Seda on võimalik saavutada riigi rahastamise olulised teaduslikud projektid, millel on laialdane praktiline rakendus. Esimeses etapis innovatiivseks majanduseks Venemaal, oleks soovitatav jätkata protektsionismi poliitikat, kuna alguses on Venemaa uuenduslike ettevõtete moodustamine äärmiselt raske konkureerida välismaiste ettevõtetega isegi siseturul piisavalt kogemusi uuenduslike arengutega. Usun, et riigi abi uuendusliku majanduse moodustamise esimestes etappides on lihtsalt vajalik, kuid hiljem, kui taotletava poliitika tulemused on ilmselge, peab valitsus kokkuvarisema, tagastades turu õiguse otsustada, kes jääb ja kes ei ole.

Järeldus vanus saab ohutult nimetatakse uuendusliku arengu vanuseks. Uued tehnoloogiad inimtegevuse algusest mõjutavad majanduse arengut. Aga see oli see sajand, mis määras valiku tegemiseks ettevõtetele: ajakohastada või kaovad rõhu all tehniliselt ja tehnoloogiliselt varustatud konkurendid. Nüüdsest on uued tehnoloogiad muutunud majanduse arengu domineerivaks teguriks.

Eriti ägeda majanduse uuendusliku arengu probleem on Venemaal, mille majandussüsteem ei vasta innovatsiooni majanduse standarditele. Venemaa elab jätkuvalt oma taastumatute ressursside müügi kaudu, kaotades iga päev üha rohkem võimalusi ülemaailmse turu juhtiva positsiooni tagastamiseks. Need fondid, mida riik saab ressursside müügist, peab investeerima teaduse arendamisse, paljutõotavate uuenduslike ettevõtete arendamisse. Uliopilaste infosusteemide kaubandustehnoloogia lühiajalises perspektiivis maksavad need investeeringud välja, sest usun, et realiseerimata Vene potentsiaal suudab teostada läbimurre saavutusi kõigis teadusvaldkondades.

See annab kindlasti võimas tõuke majanduse arendamisele tervikuna. Kuid see nõuab poliitilist tahet ja üksikasjalikku arenenud poliitika riik, mis on ikka veel unistada. Vahepeal jätkub Venemaa jätkuvalt arengumaade sabale, kaotades igal aastal positsioone, mis ei pruugi kunagi tagasi pöörduda. Vene Föderatsiooni juhtkond peaks mõistma ilmset tõde, mis on kohaldatav nii äriüksuste kui ka tervete riikide suhtes: kes ei uuendata, kaob ta.

Bibliograafia II. Monograafia, kollektiivtöö, teaduslike dokumentide kogud: Sukharev O. Tehnoloogia arengumajandus - m. Makarov v.

Schumpeter J. Töökultuur tähendab teatud taset üldine korraldus töö, vananenud loobumine ja vastuvõtlikkus kolleegide ja alluvatega suhtlemiseks uute, tõhusamate meetodite ja tehnikate suhtes, uute teaduslike ja tehniliste saavutuste töömaailma otsimine ja sellesse kaasamine, mis võib mõjutada tegevuse tõhusust.

Kõrge vastutus kaubatehingute alusel võetud kohustuste täitmise eest on põhimõte, mis loob ärimaailmas kaupmehe maine. Selle põhimõtte rakendamine on tõhusa äritegevuse võti. Juhtimise turutingimused aitasid kaasa uut tüüpi kaubandussuhete tekkimisele kauba tarnijate ja ostjate vahel, avasid laiaulatuslikud võimalused kaubandustöötajate algatuseks ja sõltumatuseks. Keerukates ja mitmekesistes turutingimustes saavad äritegevust edukalt läbi viia ainult hästi koolitatud ja kõrgelt kvalifitseeritud kaubandustöötajate töötajad, kes on läbinud valdkonna sügava väljaõppe või täiendõppe.

Hulgimüügibaasides tuleks luua kaubandusorganisatsioonid ja -ettevõtted, kaubandusteenused või -osakonnad, mida juhiksid ettevõtete esimesed asedirektorid või, nagu seda tavaliselt nimetatakse, kaubandusdirektorid. Äritöö taseme tõstmine nõuab selle tehnoloogia pidevat täiustamist ja eriti uute juhtimisvõtete, automatiseeritud juhtimissüsteemide, äritöötajate automatiseeritud tööjaamade AWP kasutamist, äriprotsesside juhtimise arvutistamist. Kaupade hulgimüügi püsiv raamatupidamine ja kontroll, mida iseloomustab suur hulk tarnijaid, kümneid tuhandeid keeruka sortimendi kaupu, on võimalik ainult arvuti abil.

Äritehingute arvutiseerimine loob äriteabe töötlemise ja edastamise infosüsteemi, mis on turu tehniline alus; turundustegevus kaupade ringluse valdkonnas. Ärisuhete reguleerimine toimub peamiselt selle tegevusvaldkonnaga seotud õigusaktide vastuvõtmise kaudu, näiteks Venemaa Föderatsiooni seadused "Tarbijate õiguste kaitse", "Tootmise ja käibe riikliku reguleerimise kohta" etüülalkohol ja alkohoolsed joogid "," Kassaaparaatide kasutamise kohta kaubandusettevõtetes ja toitlustamine "jne.

Toodete kvaliteedi parandamise küsimused on riigihaldusorganite erilise tähelepanu all. Ettevõtted, mis ei järgi kaupade, toodete tootmise tehnoloogilisi nõudeid, sanitaareeskirju ja -eeskirju, tõrjutakse tarbijaturult välja.

Seega reguleerib äriõigus kaubandustegevuse korraldamise ja elluviimise suhteid kauba hulgiturul. Majandusüksuste kaubandus ning kaubandus ja vahendustegevus on eraldatud ja eraldatud iseseisvaks ettevõtlustüübiks. Samal ajal on sellel kõik ettevõtlustunnused, mis on kinnitatud Art. Vene Föderatsiooni tsiviilseadustiku artikkel 2: see on sõltumatu, riskantse iseloomuga, suunatud süstemaatilisele kasumile kaupade müügist, mida teostavad ettenähtud viisil registreeritud ettevõtjad Äritegevuse korraldamise ja elluviimise käigus tekivad mitmesugused ärilised õigussuhted.

Uliopilaste infosusteemide kaubandustehnoloogia ja peamine ärisuhete liik koosneb kohustustest, mis tulenevad hulgimüügi- ja vahendusliinidega tootmisorganisatsioonide sõlmitud lepingutest toormaterjalide, materjalide, tootmistarbeks vajalike seadmete ostmiseks, valmistoodete müümiseks, hulgi- ja jaemüüjate vahel kaupade müümiseks.

Sama tüüpi õigussuhted hõlmavad lepinguid, mis soodustavad kaupade müüki ja müügiedendust turul kohaletoimetamine ja transport, kaupade ladustamine, turunduse pakkumine, teabeteenused jne. Teist tüüpi õigussuhted on kaubandustegevuses osalejate õigussuhted täidesaatva võimu ja kohaliku omavalitsusega kaubanduse korraldamise, kaubandustegevuse abistamise osas, mis toimuvad lepingulistel alustel. Venemaa majanduse toimimine turureformidele ülemineku algperioodil on näidanud, et riigi kõrvaldamine majanduse juhtimisest Uliopilaste infosusteemide kaubandustehnoloogia täis tõsiseid tagajärgi.

Riiklik turusuhete reguleerimine on suunatud mitmete oluliste ülesannete lahendamisele: vajalike turuinstitutsioonide loomine, Kompenseerib juhtpositsiooni aktsiate pohjal kaitsmine ja monopoolse tegevuse piiramine kaubaturgudel, elanike elu- ja tervisekaitse tagamine, keskkonna kaitse, kodumaiste tootjate toetamine ja kaitsmine, riigi julgeoleku tagamine jne.

Ja kauba ringluse riikliku reguleerimisega seotud suhted, mida võib nimetada õigussuhete kolmandaks tüübiks, kuuluvad äriõiguse teemasse. Sama olulised on õigussuhted, mida eristatakse erinevatest majandusesisestest õigussuhetest organisatsioonide sisemise korralduse ja äritegevuse juhtimise osas.

Ärisisesed suhted põhinevad sisemisel kulude arvestusel, teostatavate äriprotsesside organisatsiooniliste standardite väljatöötamisel, eelarvestamise juurutamisel planeerimissüsteem, mis võimaldab kulusid kontrollida, prognoosida otsuste tagajärgi. Organisatsiooni õigusteenistus mängib olulist rolli tõhusa ettevõttesisese müügi- ja hankesüsteemi loomisel, määratledes iga lüli konkreetsed kohustused, tagades ettevõtete divisjonide kooskõlastamise ja suhtlemise.

Vastuvõetud tekstid - Neljapäev, november

Arvestades küsimust äriõiguse kohast Venemaa õiguse süsteemis, tuleks meeles pidada, et ühegi riigi õigussüsteem ei ole jäik ja muutumatu. Seda mõjutavad mitmed tegurid: majanduslik, poliitiline, sotsiaalne jt. Teaduse ja tehnika arenguga, rahvusvahelise tööjaotusega tekivad uued sotsiaalsed suhted, mis nõuavad õiguslikku vahendamist.

Tekivad uued õigusinstitutsioonid, allharud, mõned muudetakse seejärel uuteks õigusharudeks. Ajalooliselt tekkis äriõigus eraõiguse dualismist.

Äriõiguse eraldamine tsiviilõigusest toimus juba keskajal, kui ilmnes tsiviilõiguse võimetus reguleerida müügi- ja müügilepinguid.

Turumajandusele ülemineku ajal tõstatasid mõned teadlased kaubandusseaduste taaselustamise küsimuse kui Venemaa õiguse iseseisva haru, mis reguleerib igat liiki ärisuhteid. Tsiviilõiguse õpikus peetakse äriõigust tsiviilõiguse osaks, mis on isoleeritud ettevõtlusega seotud küsimuste põhjalikumaks uurimiseks.

Kuid veel ndate alguses. Bykov jõudis järeldusele, et "tsiviil- ja kaubandusõiguse suhe tänapäeva venemaa olud ei saa enam võtta näitena dualistliku eraõiguse süsteemi kujunemisest koos tsiviil- ja äriõiguse lahususega selle koosseisus. Bykov märkis, et tänapäevased tingimused dikteerivad Uliopilaste infosusteemide kaubandustehnoloogia moodustada mitte äri- vaid ettevõtlusõigust, mis peaks ületama äriõiguse kitsad parameetrid õigust kui eraõigust ning viia selle sisusse elemente, mis tagavad eraõigusliku riigi reguleerimise õigussuhe võttes arvesse avalik-õiguslikke huve.

Ärisuhetel on märkimisväärne spetsiifika ja suur sotsiaalne tähendus. Kaubandusalased õigusaktid reguleerivad märkimisväärset hulka avalikke suhteid.

Samal ajal on ärisuhetel nagu teistelgi ärisuhetel üks juriidiline olemus, mis võimaldab tõstatada äriõiguse kujunemise küsimuse äriõiguse suhteliselt iseseisva osana. Äritegevus selles valdkonnas hulgikaubandus vastavalt erireeglitele ja nende puudumisel üldreeglid ettevõtlustegevuse kohta.

Erinevalt äriõigusest on äriõiguse teema märkimisväärne.

TalTechi magistriõppe infoõhtu vastuvõtutingimuste infotund 2021

See koosneb kaupade hulgimüügi ja müügi õigussuhetest, mitmesuguste teenuste pakkumisest, mis on seotud kaupade reklaamimisega turul alates tootjatest kuni hulgimüügi tarbijateni. Äriõiguse oluline ülesanne on uurida erinevat tüüpi kaupade käibe eripära, töötada välja soovitused nende õigusliku reguleerimise parandamiseks. Teadusena on äriõigus äriõiguse, selle koha õigussüsteemis, institutsioonides teaduslike ideede süsteem.

Äriõiguse teaduse eesmärk on uurida äritegevuse teemasid, määrata kindlaks nende funktsioonid kaubaturgudel, selgitada välja kaubanduslepingute vahemik, mis vahendavad turul erinevaid suhteid, töötada välja soovitused kaubandustegevust käsitlevate õigusaktide täiustamiseks. Äriõiguse teaduse üks ülesandeid on uurida riigi mõju kaubandustegevusele meetodeid ja vahendeid, välja töötada ettepanekud riigi mõju optimeerimiseks turusuhetele.

Perioodil tekkinud majanduskriis välisriikides viidi Uliopilaste infosusteemide kaubandustehnoloogia tarnimise-tootmise ja jaotamise süsteemide integreerimise ideed, milles materjalide ja toormaterjalide tarnimise, toodete tootmise, ladustamise ja levitamise funktsioonid oleksid seotud, materjalivoogude juhtimise ja logistikateaduse loomise logistilise lähenemisviisini.

Kaupade liikumise juhtimise logistilised meetodid põhinevad materjalide ja infovoogude süsteemsel juhtimisel ning kontrollimisel kogu kaupade liikumise ahelas, tagades kauba õigeaegse kohaletoimetamise.

Logistiliste juhtimismeetodite kasutamine võimaldab minimeerida tööjõukulusid ja materiaalseid ressursse, vähendada kaupade ladustamise ja transportimise aega.

Äriõiguse ülesanne on välja töötada õiguslikud vahendid logistikasüsteemi rakendamiseks kaupade haldamisel. Turundus, mis on määratletud kui tegevus, mille eesmärk on luua nõudlus kaupade järele, võimaldab teil stimuleerida kaupade müüki. Sellest vaatenurgast on turundus logistika üks koostisosi. Äritegevus hõlmab tingimata turunduse turu-uuringuid. Juhtimine kui juhtimistegevus organisatsiooni eesmärkide tõhusaks saavutamiseks lähtub õigusaktide nõuetest.

Omakorda on tootmise korraldus ning sisemised tarne- ja müügisüsteemid, tarnete planeerimine kogu organisatsiooni juhtimisprotsessi lahutamatu osa.

Aleksejev jõudis järeldusele, et on olemas esmased reguleerimismeetodid - alluvus- ja kooskõlastusmeetodid, millest igaüks on teatud tööstusharudes rakendatuna keeruline mitmetahuline nähtus ja on tihedalt seotud õigusliku reguleerimise subjektiga. See seisukoht on kooskõlas ka kirjanduses avaldatud arvamusega, et teatud õigusharudes erinevas mahus kasutatav ühtne reguleerimismeetod, sealhulgas keeld, luba ja Swing kauplemise voimalused raha haldamiseks, on olemas.

Juhtimise turutingimused nõuavad avalike suhete mõjutamiseks mitmesuguste meetodite kasutamist, et võimalusel vältida huvide konflikti ning tagada era- ja avalike huvide tasakaal. Õigusliku Uliopilaste infosusteemide kaubandustehnoloogia mõju ärisuhetele viiakse läbi erinevate reguleerimismeetoditega: autonoomsed otsused, korraldused, soovitused.

Juriidiliselt võrdsete hulgimüügikäibes osalejate suhteid reguleeriva äriõiguse peamine meetod on autonoomsete otsuste meetod.

Erinevad mõjutamismeetodid ei ole üksteisega vastuolus ja mõnel juhul isegi kombineeritud, kuna paljudes aspektides on era- ja avalikud elemendid tihedalt põimunud, mis on tüüpiline näiteks riigi ja omavalitsuste kaupade ostmisel. Kirjanduses märgitakse, et "mitmetest tööstusharudest, mis tunduvad kahtlusteta liigitatuks eraõiguslikuks ettevõtlus, kaubandus jne ," avalikud põhimõtted jäävad sõna otseses mõttes "demonstratiivselt ja massiliselt välja".

Kaubandustegevuse subjektid võivad vabalt otsustada sõlmitud lepingu tüübi, selle sisu valiku üle. Samas sisaldab seadusandlus ka kohustuslikke norme lepingutingimuste, nende muutmise ja lõpetamise kohta ning mitmeid teisi, mida pooled on kohustatud täitma. Kauplemistegevuses osalejad peavad järgima ka juriidilisi nõudeid kaupade ohutuse kohta, maksualaseid õigusakte kaubandustehingute maksustamiseks jne.

Uliopilaste infosusteemide kaubandustehnoloogia

Piiratud ringluses olevate kaupade õigusliku režiimi kindlaksmääramisel, monopolidevastaste nõuete kehtestamisel kauplemistegevuse korraldamiseks ja rakendamiseks on ülekaalus Uliopilaste infosusteemide kaubandustehnoloogia meetodi rakendamine. Erinevate turusuhete kujunemisega kaasneb tendents, et riik annab osa oma üksikute üksuste tegevuse reguleerimise volitustest üle avalikele ettevõtjate ühendustele.

Erinevad kaubandusringkondades moodustatud avalikud ühendused hakkavad äritegevusele märgatavat mõju avaldama ja suudavad lahendada kaupade ringluses osalejate tegevuse korraldamise ja jälgimise probleeme. Seega kehtestatakse riikliku kaubanduse reguleerimise seaduses osalemise vormid, mitte kaubandusorganisatsioonid tarnijatele ja kauplejatele riikliku kaubanduspoliitika kujundamisel ja elluviimisel. Seega on mittetulundusühingutel õigus: osaleda Venemaa Föderatsiooni regulatiivsete õigusaktide eelnõude väljatöötamisel kaubandustegevuse, piirkondlike ja kohalike kaubanduse arendamise programmide valdkonnas; osaleda Venemaa Föderatsiooni koosseisu kuuluvate üksuste ja omavalitsuste kaubandusarengu näitajate analüüsimisel, seda toetavate meetmete rakendamise tõhususe hindamisel, Venemaa Föderatsiooni koosseisu kuuluvate üksuste, omavalitsuste kaubandusarengu prognoosi koostamisel; venemaa ja välismaiste kogemuste levitamisel kaubanduse valdkonnas; andma vajalik teave riikliku poliitika kujundamiseks ja elluviimiseks kaubandustegevuse valdkonnas; töötada välja riigiasutustele ja kohalikele omavalitsusorganitele ettepanekud kaubandustegevuse parandamiseks jne.

Äriõiguse põhimõtted Vene Föderatsiooni tsiviilseadustik sätestab kodaniku ja juriidilise isiku õiguse pöörduda kohtusse nõudega riigiorgani või kohaliku omavalitsusorgani mittestandardsete aktide tunnustamiseks ning seaduses sätestatud juhtudel ka normatiivaktid, mis ei vasta seadusele või muudele õigusaktidele ning rikuvad kodanikuõigusi.

Koos kaubandusega tekkis muud tüüpi ettevõtlustegevus, hakkasid äriseadustikud järk-järgult laiendama oma tegevust ka muud tüüpi ärilistele õigussuhetele. Kuid traditsiooniliselt loodud nimi "äriõigus" on säilinud austusena ajaloolistele traditsioonidele.

Jaekaubandus

Tuleb märkida, et sama otsust järgitakse riikides, mis on vastu võtnud kaasaegsed äriseadustikud. Seega näeb Ärisuhete reguleerimisel on prioriteet äriseadustik. Spetsiifiliste reeglite puudumisel kehtivad tsiviilseadustiku reeglid ja alles siis, kui neid on, kohaldatakse kaubandustavasid. Kaubandustavade puudumisel toimub ettevõtlustegevusega seotud suhete õiguslik reguleerimine põhimõtete alusel, millel "äriseadustik põhineb". Kapitalistlike suhete nüüdisaegne periood, mida võib nimetada postindustriaalseks koos järkjärgulise üleminekuga infoühiskonnale, erineb oluliselt feodaalse korra murdmise ja kapitalismi tekkimise ajastust.