API versiooni strateegia

Teile on see kasulik, kuna saate täiendada uutele täiustatud funktsioonidega versioonidele, ilma et arendajad peaksid oma koodi iga kord muutma. Jätame endale õiguse teha rakenduses vajalikke muudatusi ja sageli tähendab see lehekonstruktsiooni muutmist.

Kui tuvastame, et Customer Engagement-i rakenduskomplekti uue versiooni muudatus põhjustab toetatud kohanduse katkestuse, dokumenteerime sellega seonduva ning selle, kuidas inimesed saavad oma koodi parandamiseks muuta.

Do You Want To Build a Snowman? - Frozen Cover Little Anna In Real Life

Millist laadi kohandusi ei toetata rakenduses Dynamics Customer Engagement on-premises? Ehkki Microsoft teatud API-sid ja programmeerimistavasid ei toeta, ei tähenda see, et need ei tööta.

Geo3D strateegia Geo3D - Maa-ameti geomaatika valdkonna strateegia aastani Geo3D on üldnimetus Maa-ameti tegevustele kolmemõõtmeliste 3D ruumiandmete hõive, kaardistamise, modelleerimise, andmete jagamise ja visualiseerimise vallas.

Me ei testi neid ega ei tea, kas mõni muudatus võib need lõhkuda. Meil pole võimalik ennustada, mis juhtub, kui keegi muudab meie rakenduses koodi.

API versiooni strateegia Binaarne valik Robot 1 9 26

Arendaja, kes kasutab toetuseta API-sid ja programmeerimistavasid, vastutab koodi toetamise eest. Ta peab oma koodi testima, et veenduda selle töötamises.

Toetatud ja toetuseta kohandamine

Kui otsustate oma tarkvara Customer Engagementi rakendused juurutuses kasutada toetuseta kohandusi, peate tehtud muudatused kindlasti dokumenteerima ja teil peab olema strateegia nende kohanduste eemaldamiseks, enne kui võtate ühendust tarkvara Dynamics Customer Engagement on-premises tehnilise toega.

Viimane on uuem, TCP-põhine, veebisirvija ja -serveri vahel üheaegselt kahes suunas andmeedastust full-duplex võimaldav andmevahetusprotokoll.

Nendest reeglitest on erisusi, vt Google disainijuhis, jaotis Standard Methods.

Vt ka Google disainijuhend, jaotis Sorting Order. Vrdl Google disainijuhend, jaotis Common Design Patterns. See tähendab, et sama päringut saab võrgutõrke korral ilma kahjulike kõrvalmõjudeta uuesti saata.

Enne kui lasete arendajal muudatuse rakendada, peaksite kontrollima, kas see kasutab toetatud meetodeid. Kui arendajad kasutavad SDK-s kirjeldatud API-sid ja parimaid tavasid, saame kindlasti testida, kas Customer Engagement-ile tehtavad muudatused võivad olemasolevaid kohandusi lõhkuda või mitte. Meie eesmärk on see, et toetatud meetoditel kirjutatud koodikohandused töötavad jätkuvalt ka Customer Engagement-i rakenduskomplekti uute versioonide või värskenduste väljastamisel. Teile on see kasulik, kuna saate täiendada uutele täiustatud funktsioonidega versioonidele, ilma et arendajad peaksid oma koodi iga kord muutma.

Kui päringut ei saa teha idempotentseks, siis peaks iga päringsõnum sisaldama unikaalset idempotentsus-ID-d. Juurdepääs väliseks kasutuseks mõeldud API-le võib olla kas piiramata või piiratud autentimistokeni abil, mis tuleb päringule kaasa panna kas ühe parameetri või HTTP päises oleva väärtusena.

API versiooni strateegia Parim aeg investeerida binaarseid voimalusi

Siiski tuleb igal konkreetselt juhul selgitada, kas JWT kasutamine on arendajale jõukohane ja äriliselt ning tehniliselt põhjendatud. Versioneerimisel on otstarbekas kasutada semantilist versioneerimist.

Vt Google disainijuhis, jaotised Compatibility ja Versioning.

Geo3D strateegia

Masinliides tuleb täielikult dokumenteerida. Kood on riigi poolt IT maja keskselt hallatav kõik täiendused on kõigile kasutatavad, versioonide ühtsus.

API versiooni strateegia Harmooniline mudel Trading System

Kasu Suurendada valdkondlike ja riiklike otsuste mõju, parendada valdkondlikku koostoimet, näiteks planeeringutegevustes. Parendada otsuste kvaliteeti, säästa seeläbi aega, inimressursi ja riiklikke vahendeid.

Andmeid on mõistlik koguda ühe korra.