Suurim kaubandus voimalusi kogu aeg. Log in to Facebook | Facebook

Hakake oma tooteid turustama sotsiaalmeedia-platvormidel, kui te seda juba ei tee. Kui räägite oma kaubamärgist meilisuhtluses või turunduses, rõhutage omadusi, mille poolest teistest eristute, näiteks jätkusuutlikud pakendid või materjalid. FedExis on meil tollitööriistad , mis muudavad tolli läbimise kiiremaks ja lihtsamaks.

Välismaa The Timesis ilmunud arvamusloos leitakse, et Euroopa Liidu ja Suurbritannia Brexiti-leppe läbirääkimistes on kõige rohkem erimeelsusi tekitanud võrdsete võimaluste seadus konkurentsiseadus. Võrdsete võimaluste seadus seisneb selles, kuidas tagatakse Suurbritannia ja Euroopa Liidu ettevõtete õiglane konkurents pärast Brexitit.

Videovalikute tehingute kaubandus

Suurbritannia ettevõtted tegutsevad praegu Euroopa Liidu keskkonna- sotsiaal- ja riigiabialaste õigusaktide alusel, teatas The Times. Euroopa Liidus kardetakse, et peale üleminekuperioodi kehtestab Suurbritannia enda õigusaktid, mis annaksid nende tööstusele konkurentsieelise.

Online Trading System

Põhja-Euroopa riigid on konkurentsiseadustes kõige tundlikumad, sest nende tööstus kannataks kõige rohkem. Suurbritannia väitel pole Euroopa Liidu nõuded kooskõlas tavapäraste vabakaubanduslepingutega ja Brexiti-leppesse ei peaks EL-i konkurentsiseaduse tingimusi lisama.

Suurbritannia nõustub vahekohtu loomisega, kus vaadeldakse erapooletult konkurentsiseaduse rikkumisi.

Lihtne binaarsete voimaluste kaubelda algajatele

Euroopa Liit on väitnud, et vahekohtu protsess on potentsiaalselt liiga aeglane ja enne järeldustele jõudmist on majanduslik kahju juba tehtud. Suurbritannia ja Euroopa Liidu läbirääkijad proovivad määratleda kui kaua võiks vahekohtu protsess kesta, kus Euroopa Kohtul puudub järelevalve.

Euroopa Liidus leitakse, et vahekohtu otsus peab olema objektiivne ning ei rikuta Maailma Kaubandusorganisatsiooni tollitariifide ja õiguskaitsevahendite eeskirju. Toimetaja: Karl Kivil.