Maarab kauplemissusteemi.

Maksed toimuvad vastavalt projekti rahastamise lepingule. Vormid on leitavad vormide rubriigist. Varjatud kogusega tehingutellimus; 3. Juba praegu on teatud turutegijatel tekkinud maine, mis peletab teised osalised kiiresti vastaspoolelt minema, sest tavaliselt on nende poolt ostetavad ja müüdavad kogused keskmisest palju suuremad. Toetuse saaja esitab hiljemalt koos viimase väljamaksetaotlusega projekti lõpparuande. Telescan AS ei ole vaatamata meeldetuletusele avalikustanud 12 kuu vahearuannet

  • Turutegijatele põhinev kauplemissüsteem on sobiv tingimustes, kus korraldusi ei ole piisavalt.
  • Tallinna Börsi pressiteade
  • Uued tehingutellimuse tüübid — Nasdaq Baltic

Taust: Teabe kohane avalikustamine on peamine kriteerium väärtpaberituru, sealhulgas mitmepoolse kauplemissüsteemi läbipaistvuse ja usaldusväärsuse tagamisel. FNR punkti 3. FNR punkti Emitent peab viivitamata Börsi ja Nõustajat nimetatud isiku väljavahetamisest teavitama. Telescan AS ei ole kohaselt teatanud kontaktisiku väljavahetamisest ega määranud uut kontaktisikut.

Projektide maksetaotlused tuleb esitada läbi E-toetuse keskkonna. Maksete sisestamisel on väljade juures abiinfo, mis on abiks andmete sisestamisel. Maksed toimuvad vastavalt projekti rahastamise lepingule. Makseid teostatakse ainult toetuse saajale ja ainult abikõlbliku kulu hüvitamiseks. Iga lepingu esimese väljamakse alus on projekti käigus sõlmitud hankeleping koos hankemenetluse toimumist tõendavate dokumentidega.

Ka ei ole emitent olnud Börsile mitme kuu jooksul kättesaadav mitte ühelgi mõistlikul viisil. Tulenevalt FNR punktidest Telescan AS ei ole vaatamata meeldetuletusele avalikustanud 12 kuu vahearuannet Telescan AS ei ole vaatamata korduvatele meeldetuletustele ning lisatähtaja andmisele maksnud Börsile hinnakirjas sätestatud haldustasu, mis on maarab kauplemissusteemi rikkumisena kauplemise lõpetamise iseseisvaks aluseks.

SCP-3787 The Horse Meme - object class Archon - animals / hostile scps

Telescan AS ei ole nõuetekohaselt täitnud teabe avalikustamise kohustust. Samuti ei ole Telescan AS määranud kontaktisikut ega taganud tema kättesaadavust Börsile, olnud muul viisil Börsile kättesaadav ega esitanud Börsi poolt nõutud selgitusi. Ka on Telescan AS jätnud maksmata hinnakirjas sätestatud haldustasu. Kohustuste korduv ja oluline rikkumine Telescan AS-i poolt ning korduvatele meeldetuletustele reageerimata jätmine on Komisjoni hinnangul tõendatud Börsi poolt läbiviidud järelevalvemenetluse käigus tuvastatud asjaoludega ning kõiki asjaolusid arvesse võttes ei ole kauplemine tema aktsiatega First North-il enam võimalik.

  • Kõikidel ELi HKSi kuuluvatel ettevõtetel peab olema konto heitkoguse ühikutega kauplemise registris ning sellega seoses tuleb järgida registri määrust.
  •  Не очень правдоподобное заявление.