Matemaatiline kaubandussusteem

Paljude silmis on härradel, eriti rikkuritel, kerge pidada ilukõnesid ja moraaliloenguid humanismist, õilsatest väärtustest. Pealinna varustamiseks otsustati kasutada riigi varusid. Sel viisil mõistetud rahvas ei ole tegelikult mitte midagi muud kui enamus, kelle hulgast arvatakse tõenäoliselt välja ebasobivad, "moraalselt degenereerunud" elemendid5. Vabaturumajandus, mis toimib vastavalt kokkulepitud reeglitele ja kõrvalise sekkumiseta, olevat seepärast õiglase ühiskonnakorralduse põhieeldus. Võrrand ndatel ja ndatel aastatel lunastas ennast kõige paremini, langedes harmoonilise keerukusega. Teiste süüdistamine ei ole kohane ja moraalne.

Projekt Cybersyn oli andmeanalüüsi ja äriprotsesside automatiseerimise põhitehnoloogiatele stardipakuks Avaleht Meist Blogi Projekt Cybersyn oli andmeanalüüsi ja äriprotsesside automatiseerimise põhitehnoloogiatele stardipakuks Eelmise sajandi kaheksakümnendatel aastatel, kui Tšiili presidendi ametipostile asus Salvador Allende, viidi seal läbi enneolematu eksperiment.

Rühm küberneetika spetsialiste ja entusiaste töötas välja teabesüsteemi riigi majanduse tõhusamaks juhtimiseks. Projekti eelarve oli väike ning rühma kasutuses olid Matemaatiline kaubandussusteem mõned arvutid. Cybersyniks nimetatud projekti juhtis Suurbritanniast pärit küberneetik Stafford Beer. Tema loodud süsteem võimaldas reaalajas tehastest laekuvaid andmeid koguda, erinevaid stsenaariume modelleerida ja juhtida riigi majandust ühest ainsast, futuristliku sisustusega ruumist, kuhu paigaldati suured ekraanid.

Võib julgelt väita, et projekt edestas oma aega koguni mitme aastakümne võrra. Matemaatiline kaubandussusteem realiseeritakse selliseid ülesandeid elektroonilise andmevahetus EDI- tehnoloogia toel.

Muidugi Matemaatiline kaubandussusteem ole nüüdisaegsed süsteemid mõeldud keskjuhtimiseks, kuid EDI tagab efektiivse ja turureeglitel põhineva tarneahela töö. Kuidas majanduses küberneetikat kasutama hakati Küberneetika rakendamisele äris hakkas Stafford Beer mõtlema sõjaväes aega teenides, kus ta huvitus operatsioonide uurimismeetoditest, mida kasutati sõjalise tegevuse kavandamisel.

Operatsiooniga seotud keerulistele probleemidele optimaalse lahenduse leidmiseks kasutati matemaatilist ja statistilist modelleerimist ning erinevaid heuristilisi meetodeid.

Armasta seda uut üksikut? Matemaatiline võrrand Eeldab muusika tabamust ja floppi

Beer taipas peagi, et neid meetodeid tasub tulevikus äris rakendada — toorme tarnete, kaubakäibe, tootmise ja Matemaatiline kaubandussusteem valdkondade planeerimisel. Küberneetik Stafford Beer Kui Stafford Beer asus tööle metallurgiaettevõttesse United Steel, veenis ta selle juhtkonda operatsioonide uurimisrühma asutama ja asus siis oma ideesid ellu viima. Hiljem kirjutas ta mitmeid raamatuid, rajas oma ettevõtte SIGMA, töötas Matemaatiline kaubandussusteem ettevõttes International Publishing Corporation ning töötas palju erapooletu konsultandina.

Teadlane väitis, et majandus on keeruline ja pidevalt muutuv süsteem ning tavalised turumajanduse juhtimismeetodid ei arvesta paljusid olulisi tegureid ega võimalda vajalikke korrektsioone teha. Beeri sõnul oleks võimalik kogu riigi majandust juhtida efektiivselt ja läbipaistvalt, kui oleks täpsete ja aktuaalsete andmete kogumise võimalus.

Armasta seda uut üksikut?

Põhiprobleem seisnes selles, et ettevõtete juhid ei tahtnud avaldada oma ärilisi andmeid, mistõttu oli käesolevate ideede realiseerimine võimalik ainult plaanimajanduse tingimustes. Kirjas teatati, et Tšiili valitsuse liikmed olid tutvunud tema artiklitega ning neid huvitab küberneetiline lahendus.

Uued tooted, kui ka otse tootmisest (D2C) mudelit

Teda kutsuti Lõuna-Ameerikasse Tšiili majanduse juhtimise tõhustamiseks teabesüsteemi välja töötama. Sama aasta novembris kohtus Beer president Allendega ja tutvustas talle oma kontseptsiooni ning selle süsteemi realiseerimisvõimalusi. Meedikuharidusega presidendile meeldis pakutav mudel, sest see meenutas talle inimese närvisüsteemi tegevust.

Lõpuks otsustati süsteemi loomisega seotud projekti juhtimine Beerile usaldada. Ilma internetita võrk Stafford Beer tahtis teada, kuidas süsteem tegelikkuses toimib, mistõttu asuti alguses demoversiooni välja töötama.

Küberneetik arvas, et nii on võimalik kõik puudused välja selgitada ja tööde käigus tehakse kõik vajalikud muudatused. Tulevase süsteemi eskiis koostati väga kiiresti — vaid kaheksa päevaga.

Esimesel etapil tuli rajada vajalik infrastruktuur, kuid Tšiilis ei olnud peaaegu üldse arvuteid. Ühe Lõuna-Ameerika riigi jaoks oli see liiga kallis. Projekti käigus selgus, et andmetöötluseks kulub mitu päeva, kuigi alguses loodeti, et kõik saab reaalajas tehtud. Seejärel otsustati kasutusele võtta teine, väiksema võimsusega arvuti — Burroughs Mõlemad suurarvutite ingl mainframe tüüpi seadmed täitsid keskprotsessori ja andmekogu funktsioone.

  1. Müük, ost, rentimine, annetus, oksjon ja teenused ühes kaubandussüsteemis
  2. PG E Jaga valik Tehingud
  3. RSI Trading System EA V3 0
  4. Arvamus Demokraatiat ohustavad kaks väärarusaama: ühte esindavad härrad, kes käsitlevad ühiskonda orgaanilise tervikuna ja hindavad kodurahu, teist luuserid, kes võimendavad väärtuspõhist klassivõitlust.
  5. Armasta seda uut üksikut? Matemaatiline võrrand Eeldab muusika tabamust ja floppi

Kõigi projektis kajastatud ideede rakendamist takistasid tehnilised probleemid, kuid leidlik programmeerijate töörühm suutis leida sobivaid lahendusi. Keskuse ja ettevõtete vahelist teabevahetust tagava süsteemi olulisteks osadeks olid algandmete sisestamise terminaalid. Selleks kasutati riigis juba eksisteerivat teleksivõrku. Kaheksakümnendate aastate alguses kasutati kaubanduses seda tehnoloogiat laialdaselt. Ühest laost leiti eelmise Tšiili valitsuse poolt ostetud teleksiseadet, mis seisid täiesti kasutult.

Seadmed jagati ettevõtetele ja tehastele.

Projekt Cybersyn oli andmeanalüüsi ja äriprotsesside automatiseerimise põhitehnoloogiatele stardipakuks Avaleht Meist Blogi Projekt Cybersyn oli andmeanalüüsi ja äriprotsesside automatiseerimise põhitehnoloogiatele stardipakuks Eelmise sajandi kaheksakümnendatel aastatel, kui Tšiili presidendi ametipostile asus Salvador Allende, viidi seal läbi enneolematu eksperiment.

Võrgukeskused rajati Santiagos kahte dispetšipunkti, kus hakati kogu riigi majandusteavet koguma. Seal töödeldi andmeid ja koostati aruandeid, mis edastati presidendipaleesse. Kogu Tšiili territooriumit hõlmav uus kommunikatsioonisüsteem pidi iga päev edastama teavet valmistatud toodangu, toorme liikumise, praagitud toodete koguste jms kohta.

Cyberneti teleksivõrk töötas nagu tänapäeva internet, kuid selles ei kasutatud arvuteid. Mitmekomponentne Matemaatiline kaubandussusteem koosnes Cybernet-võrgust, tarkvarapaketist Cyberstride majanduslikeks arvutusteks ja planeerimiseksmajandussimulaatorist CHECO ja operatsiooniruumist Opsroom. Hiljem Matemaatiline kaubandussusteem looma viiendat komponenti avalikkuse rahulolu Matemaatiline kaubandussusteem — tagasisidesüsteemi Cyberfolk. Tarkvarapakett Cyberstride loodi kõige uuemate tõenäosusteooriate ja matemaatiliste statistiliste meetodite ning algorütmide alusel.

Süsteem pidi automaatselt andmeid töötlema, ohuhoiatusi genereerima ning muutusi ette nägema. Visuaalselt esitatud andmed näitasid objektiivselt riigi majandusliku olukorra dünaamikat. Projekti rakendamise kestel suutsid CHECO-rühma spetsialistid välja töötada makrotasandi eksperimentaalmudeli ja mõne sektori mikrotasandi mudelid. Süsteemi keskpunktiks oli operatsiooniruum Opsroom, mille ebatavalisest disainist sai kogu projekti sümbol.

Operatsiooniruumi futuristliku stiili lõi kasutajaliideste spetsialist Gui Bonsiepe. Cybersyn-süsteemi operatsiooniruum Opsroom Kõik ruumi sisustuselemendid olid hoolikalt läbi mõeldud ja kajastasid projekti Cybersyn ideoloogiat.

Matemaatiline kaubandussusteem Binaarne valik Pamm.

Avarasse kuusnurksesse Matemaatiline kaubandussusteem paigaldatud ekraanidel kuvati Tšiili majandusolukorda iseloomustavaid skeeme ja graafikuid. Ruumis ei olnud ühtegi lauda ning selle keskel seisid seitse klaaskiuga armeeritud pöördtugitooli.

Juhtimiskeskuses oli paberi kasutamine keelatud. Iga tugitooli vasakule käetoele oli paigaldatud tuhatoos ja topsihoidja. Paremal käetoel oli ekraanidel navigeerimiseks mitu rida nuppe.

Sellest ruumist oli võimalik kogu riigi tööstust juhtida ja tehtud otsuste tulemusi jälgida. Ühel ekaanil modelleeriti Tšiili majandusolukorda erinevate tingimuste alusel. See võimaldas enne oluliste otsuste tegemist hinnakujunduse, tootmisülesannete ja ressursside jaotamisega seotud meetmete tagajärgi prognoosida. Teabe esitamine oli nii lihtne, et juhtimiskeskuse töötajad ei pidanud majandusharidust omama.

Kasutajaliides Matemaatiline kaubandussusteem küllaltki mittestandardne, suurem tähelepanu oli pööratud visuaalsele teabele. Stafford Beer arvas, et graafilist travet on kergem mõista kui rohkeid arve, Matemaatiline kaubandussusteem esitati kogu riigi tööstusstatistika sadade diagrammide näol. Materjale tuli koostada ja uuendada käsitsi. Selle töö tegid ära neli noort disainerit. Üks keskuse seintest oli reserveeritud projektile Cyberfolk.

Beer konstrueeris seadme, mis võimaldas igal seda seadet omaval riigi kodanikul avaldada teavet oma meeleolu kohta, liigutades selleks spetsiaalset hooba mööda skaalat äärmiselt halvast kuni üliõnneliku meeleoluni.

Matemaatiline kaubandussusteem Trends kauplemise strateegia, mida te kasutate

Näitarv pidi aitama hinnata kodanike reageerimist juhtimiskeskuses vastuvõetud otsustele. Kes haldab teavet, see valitseb maailma Cybersyn-süsteemil oli neli ülesannete lahendustaset: ettevõtte, tööstusharu, majandussektori ja ülemaailmne.

Kui ettenähtud ajavahemikul ei õnnestunud ülesannet madalamal tasemel lahendada, edastati ülesanne automaatselt järgmisele tasemele. Stafford Beeri ja president Salvador Allende meeskond arvas, et juhtimissüsteem peab olema võimalikult vähebürokraatlik ja põhinema tagasisidel. Ettevõtted saatsid tekkinud probleemide kohta algandmed ja said keskuselt tegevusplaani.

Andmeid analüüsis keskarvuti, aga otsuseid tegi inimene. Automatiseeritud arvutianalüüsi eeliste kasutamiseks tuli tehaste juhtidel ja juhatajatel iga päev põhjalikult oma ettevõtte Matemaatiline kaubandussusteem analüüsida. Näiteks võis materjalide tarne hilinemine mõjutada kogu tootmisahela kavandatud tulemust.

Juhtivtöötajate ülesandeks ei olnud veokite hilinemise põhjuste väljaselgitamine. Konkreetseid põhjuseid halb ilm, pikett, teetööd jms teadsid tavatöötajad. Juhtivtöötajate ülesandeks oli tootmisprotsessi kriitiliste momentide väljaselgitamine. Eksperdid määrasid teatud parameetrite väärtused, näiteks kütuse tagavarade kogused, tarnetähtajad või seadmete koormused.

Matemaatiline kaubandussusteem Olympic keeldumise voimalused

Edaspidi aitasid need väärtused tootmisjuhtidel hallata protsesse ja ennetada probleeme. Cybersyni loojad arvasid, et arvutianalüüs ja -modelleerimine aitavad vältida ebareaalsete eesmärkide püstitamist ja materjalide ebaratsionaalset kasutamist.

Janar Mikkelsaar: meie härrad ja meie luuserid

Selleks loodi modelleerimise osakond. Näiteks külastas töörühm konservivabrikut ja koostas võtmeküsimuste alusel tehnilise analüüsi. Millised tootmisel kasutatavatest materjalidest — plekkpurgid, suhkur või puuviljad on kriitilise tähtsusega, st kas nende varudest olenevalt võib tehas töötada täisvõimsusel? Kas tootmisliinide varustamiseks vajaliku puhastatud puuvilja või plekkpurkide koguste statistilised andmed on olemas? Kas tehasel on seadmed, mis automaatselt edastaksid parameetreid?

Küsimustele saadud vastuste alusel koostati plokkskeem, mis kajastas protsessi tarnijatest kuni lõppkasutajateni. Cybersyni käikulaskmine kriisiolukorras Kui Uut süsteemi Matemaatiline kaubandussusteem käiku ajal, mil toimusid Bitcoin Private Trading vedajate streigid.

Tšiili geograafiline asend on eriline — riik kulgeb kitsa ribana tuhandeid kilomeetreid piki Vaikse ookeani rannikut. Kuna riigis raudteevõrk peaaegu puudus, tuli enamikku koormaid veoautoga vedada.

Aga Tšiili veoteenuste töötajate ametiühing ja kaupluste omanikud olid kaupade jaotussüsteemi loomise ja ettevõtete riigistamise vastu. Nad alustasid streiki ja praktiliselt halvasid riigi transpordi- ja kaubandussüsteemi tegevuse. Pealinna varustamiseks otsustati kasutada riigi varusid. Streikis enam kui 50 veokijuhti, vaid veokijuhti toetasid Allende valitsust. Cybersyn aitas luua optimaalse logistikaahela ja korraldada tarneprotsessid.

Teleksite Binaarne valiku Robot strateegia saadud teabest selgusid kohad, kus olukord oli kõige raskem ja inimesed vajasid kõige enam abi.

Armasta seda uut üksikut? Matemaatiline võrrand Eeldab muusika tabamust ja floppi

Santiago dispetšipunkt töötas ööpäev läbi mitmes vahetuses. Veokijuhtide teise streigi korral tuli transpordisüsteem Cypersyni abil olukorraga veelgi paremini ja kiiremini toime.

Kuid sündmuste arenedes puhkes riigis kodusõda, mis lõppes Allende valitsuse kukutamisega. Eksperiment ei läinud kavakohaselt korda, sest süsteemi ei õnnestunud kogu kavandatud ulatuses käiku lasta. Cybersyn võimaldas faktilistele arvudele toetudes arvutada Tšiili majandusmudelit mitu aastat ette.

Tšiili president Salvador Allende