Oliseline binaarne variant di Indoneesia

Eriala: astrofüüsika TÜ teoreetilise füüsika instituut. Oponendid: Lembit Pung f. Eriala: tahkisefüüsika TÜ materjaliteaduse instituut.

Esiteks, ühiskonna poolt teadusele esitatud üldine maksiim nõuab, et teadlased ei tohi osaleda massihävitusrelvade arendamises ning projektides, mis võivad kahjustada inimeste tervist ja keskkonda või takistada elukvaliteedi tõusu vaestes riikides. Teiseks, teaduse enda sisemise eetika normid nõuavad uurimuste läbiviimist ilma plagiaadi, teadustulemuste võltsimise, doktorantide ja nooremate kaastöötajate ekspluateerimise ja intellektuaalse omandi varastamiseta.

Füüsikud on kaua olnud arvamusel, et võrreldes näiteks bioloogiavõi arstiteadusega esineb sündsusetu käitumise probleeme füüsikas äärmiselt harva. Seda optimistlikku väidet peab aga nüüd korralikult revideerima. Neis laborites on aastakümnete jooksul tehtud maailmaklassi kuuluvat uurimistööd, mida on hinnatud suure arvu Nobeli preemiatega, sellest siis nende senine kõrge autoriteet teadusmaailmas.

Berkeleys teatas tuumafüüsikute töörühm Selle sensatsioonilise tulemuse pidid aga needsamad teadlased kaks aastat hiljem tühistama, kuna seda ei olnud võimalik kinnitada sõltumatute katsetega ei teistes laborites ega ka mitte sealsamas Berkeleys. Lähemal uurimisel selgus, et esimese katse tulemuste analüüsid olid sihilikult ebakorrektsed.

Belli laboritest ilmus ajavahemikul — kümneid artikleid tahkisefüüsika ja eriti nanotehnika alal, mis kirjeldasid näiteks ülijuhtivaid fullereene ja molekulaartransistore. Ka neid tulemusi ei õnnestunud teiste laborite teadlastel korrata ja kinnitada. Loodi komitee, kes uuris müsteeriumi ja leidis, et vähemalt 16 artiklit põhinesid enam-vähem väljamõeldud tulemustel, nii et selleski loos oli tegemist sohi ja pettusega.

Neist kahest juhtumist on palju juba kirjutatud nii teadusajakirjades kui ka tavameedias.

Artikkel | Vikerkaar - Part 7

Katsume siinkohal veel kord valgustada sündmuste tagapõhja ning järele mõtelda, kuidas niisugused asjad võisid juhtuda. Kuid viimase 60 aasta jooksul on füüsikud ja keemikud suutnud kunstlikult luua veelgi raskemaid elemente. Neid saab tekitada tuumareaktsioonide abil, kiiritades näiteks selliseid raskeid tuumi nagu Pb energiliste ioonidega.

Saadud elemendid on radioaktiivsed, lühikese poolestusajaga ja lagunevad alfakiirguse toimel või spontaanse lõhustumise teel. On ju teada, et mida suurem on Z, seda lühem on tuuma poolestusaeg ja ainet on järjest raskem tekitada. See põnev võimalus on olnud üheks põhjuseks, miks läbi aastakümnete on tehtud üha uusi katseid selleks, et leida järjest raskemaid transuraane [2]. Tulemust võis tõlgitseda nii, et stabiilne saar on käes. Samaaegselt ennustas Poola teoreetik V. Rõõm oli muidugi suur, kui teadlased Berkeleys eesotsas Victor Ninoviga vene päritolu füüsik, kes töötas 10 aastat GSI-s ja tuli Berkeleysse Eufooriline kirjeldus katsetest Berkeleys ja tulevikust ilmus näiteks ajakirjas Physics Today auglk Nagu ikka, hakati katseid kordama teistes laborites, sest esimesi tulemusi on vaja kinnitada.

Isegi Berkeleys, kus katseid korrati, ei õnnestunud esimesele kolmele tuumale lisa saada. Veel hullem oli ehk see, et ka Oliseline binaarne variant di Indoneesia saatsid Berkeley teadlased Ajakirja toimetus nõudis, et kõik 15 esimese artikli autorit ühineksid tolle uue teatega, kuid Ninov keeldus. Ta leidis, et selline otsus on ennatlik ja et esimese katse andmeid ei saa tühistada.

Seetõttu avaldati kiri [6] ligi aasta hiljem, 1. Tema oli nimelt ainuke autoritest, kes oli kursis andmetöötluse arvutiprogrammidega ja analüüsi metoodikaga. Ei olnud ka võimalik, et keegi teine oleks arvutifailidele ligi pääsenud.

I hold myself to the highest standards of conduct during experiments and in analysis and interpretation of experimental data. Kuid teda ei võetud kuulda ja ta vallandati Berkeleyst juunis Ta töötas Berkeleys kaua aega koos rootsi päritolu Glenn Seaborgiga —kellele Parim Fractural Trading System Edwin MacMillaniga — anti Kuid arvatakse, et GSI-s on siiski küllalt materjali, mis garanteerib tulemuste korrektsuse.

He should have known that a faked result would be exposed. Maybe in time he will explain why he did it. Nanoteadus Belli laborites Belli laborites mis erinevalt Lawrence Berkeley laboritest on kaubanduslik ettevõte ja ka paljudes teistes keskustes käib praegu forsseeritud uurimistöö tahkisefüüsikas, kaasa arvatud nanotehnikas mis haarab ka molekulaarelektroonikat.

Kui transuraanide uurimisel on tegu põhiliselt fundamentaalfüüsikaga, siis nanoteadusel võib olla ka palju suurt äriedu lubavaid rakendusi, näiteks odavad molekulaarlaserid, molekulaararvutid tohutu arvutusvõimsusega, ülijuhtivad polümeerid jne. Paljudest sel alal edukatest teadlastest hakkas viimastel aastatel järjest suuremat tähelepanu äratama praegu aastane Jan Hendrik Schön.

Ta oli kaitsnud doktorikraadi Konstanzi ülikoolis Viimane oli rahvusvaheliselt Oliseline binaarne variant di Indoneesia kui suurepärane Moodne koolitus valiku ja kõrgtemperatuursete ülijuhtide spetsialist ning parajasti otsimas noort kaastöötajat. Schöni koostöö Batloggiga ning keemikust proovidevalmistaja Christian Kloci ja teistega osutus erakordselt tulemusrikkaks: kahe aasta jooksul avaldati molekulaarelektroonika alal enam kui 60 artiklit sellistes soliidsetes ajakirjades nagu Nature, Science, Phys.

See kõik tekitas muidugi äärmiselt suurt tähelepanu ja Schöni vaadati kolleegide poolt kui hiilgavat tähte, kes viis nanoteaduse ja -tehnoloogia ülimalt huvitavatele ja futuristlikele aladele. Ta töötas probleemide kallal, millega ka sadu teisi teadlasi üle maailma tegeles, kuid ta tulemused olid niivõrd ainulaadsed, et võis juba aimata Nobeli preemia kontuure mitte eriti kauges tulevikus Physics Today, nov Ja siis tuli katastroof — hiilgus lõppes hävinguga.

Seda fakti oli veel kuidagi võimalik seletada: ehk oli asi katseobjektide erilistes omadustes, ehk oli tal erakordselt osav proovidevalmistaja? Kuid Loodi komitee, mida juhatas Malcolm Beasley Stanfordülesandega lähemalt uurida Schöni töid. Kuuel Kaubandusstrateegiad FIFA 19 ei saadud sohki kindlaks määrata, kuid leiti, et tulemuste analüüs oli lohakas, halvasti dokumenteeritud ja kõvasti allpool normaalset standardit.

Vahemalt Erade valik Mis on oma varude valikud

Beasley aruanne [7] sisaldab ka hulgaliselt konkreetseid pettusenäiteid. Nüüd võib esitada palju küsimusi. Miks hakkas Schön, kes kahtlemata on võimekas teadlane, sohki tegema? Miks ei avastanud seda tema kaasautorid? Miks läks nii kaua aega, enne kui teadlaste kogukond sohile reageeris? Kas ta võis tunda survet Belli laborite poolt, kus temalt nõuti järjest uusi ja järjest põnevamaid tulemusi?

Võis ju ka nii olla, et ta ise uskus, et ta fabritseeritud tulemused kirjeldavad tegelikke füüsikalisi efekte ja et on vaid ajaküsimus, millal ta ise või teised teadlased need katsetes kätte leiavad. Kuid kui silmapiiril terendab Nobeli preemia, on kõige tähtsam olla ise justnimelt see esimene avastaja. Selles võidukihutamise meeleheites jõudis Schön lõpuks uue publikatsiooni avaldamiseni iga kaheksa päeva järel.

Kas ta koostas oma katsetulemuste kirjeldusi üleoleva ah-ma-tean-naguniimis-sealt-välja-peab-tulema tundega?

Puhverdatud otsigutulemused

Üleoleva — või fanaatilise, või haiglase? Ta vallandati Belli laboritest Küsimusi tõuseb ka seoses Batloggiga, kes on enamiku nende artiklite kaasautor, mille kohta komitee kinnitas, et tegemist on sohiga. Kuidas oli võimalik, et tema kui Schöni šeff ja mentor Belli laborites ei avastanud valskust, mida kahe aasta jooksul publitseeriti ühes artiklis teise järel tõe pähe? Komiteel ei läinud ju rohkem aega kui paar kuud, et kindlaks teha sohk — tulemuste võltsimine, ebarealistlik täpsus ja efektid, mis on üksteisega vastuolus.

Oleks võinud oodata, et Batlogg, kes oli keskne kuju tulemuste levitamisel nii teaduskonverentsidel kui finantseerijate juures, oleks nendesse ka põhjalikult süveneda püüdnud ja lõppude lõpuks ebaaususe ära tundnud. Kas see võis olla nii, et ta siiski hakkas midagi aimama juba sügiselkui kriitikat oli tulnud?

EFS aastaraamatud

Talle heidetakse ette, et tema roll maailmarändurina ja tulemuste ettekandjana oli väga mugav ja igaks juhuks? Sest kui tulemused oleksid olnud korrektsed, siis on tõenäoline, et neid mõlemaid oleks hinnatud Nobeli preemia väärilisteks ja sel juhul oleks Batlogg koos Schöniga esinenud poodiumil Stockholmi kontserthoones.

Kuid kui loota au jagamisele, siis peab ka olema valmis kriitikat jagama! Huvitav on asjaolu, et mõlemad komiteed vabastasid kõik Ninovi ja Schöni 34 kaasautorit võltsimise või võltsimisest teadlik olemise süüst.

Kaasautorite vastutuse küsimus jääb siiski lahtiseks ja võib loota, et põhjalikel aruteludel füüsikute seas räägitakse need probleemid selgemaks.

  • Mis on varude turu valikutehingud ja futuurid
  • Intelligentse derivaatide kauplemisstrateegiad
  • Binaarsete valikute parim vahetamine
  • Ну и ну, - ужаснулась .
  • e-õpik : EFS aastaraamatud
  • Artikkel | Vikerkaar - Part 7
  • Это был агент Колиандер из Севильи.

Kaasautor, kes hiljem ju lisab artikli oma publikatsioonide nimekirja ja kasutab seda oma karjääri edendamisel, peaks siiski ka vastutama selle eest, et artiklite teaduslik sisu oleks õige, vaatamata sellele, et tema enda panus võibolla puudutab Oliseline binaarne variant di Indoneesia mõnda osa tööst.

On tõstatatud ka küsimus, kellel õieti on õigus kirjutada oma nimi artikli autorite hulka. Eugen Tarnowi hiljutine küsitlus Ameerika Füüsika Seltsi liikmete seas ca Oliseline binaarne variant di Indoneesia näitas, et rohkem kui nelja autoriga artiklite autoritest arvas tervelt veerand, et nende Oliseline binaarne variant di Indoneesia artiklis olid neljas ja järgnevad autorid üleliigsed. Peeti õigeks, et autorite hulka kuuluksid need, kes on osalenud uurimuse põhimõttelises ja praktilises kavandamises, läbiviimises ja tulemuste interpreteerimises, kuid finantside muretsemise, andmekogumise ja töörühma üldise Oliseline binaarne variant di Indoneesia märkimine peaks jääma vaid tänuavalduste rubriiki Physics World, septlk 17 — On olemas ka vastupidine probleem — töö, mis tegemise ajal tundub olevat rutiinne ja mitteatraktiivne, vormistatakse artikliks, mille autorite koosseisust jääb ühel või teisel põhjusel mõni tegelik osaline välja; kui siis mõnes hilisemas kontekstis osutuvad tulemused vägagi silmapaistvateks, on tõelist autorlust kui mitte võimatu, siis igal juhul üsna raske välja selgitada.

Kuid ajakirjad, eriti Science ja Nature, kus suur osa Schöni artikleid avaldati, ei ole sellega pääsenud kriitikast. Vastuseks kirjeldab Nature 3. Nature töökuulutuste rubriigi toimetaja märgib 1. Kuid siiski tundub, et toimetuste kiusatus avaldada oma ajakirjas põneva sisuga artikkel Nobeli preemia lõhnaga!

Niisamuti tundub, et retsensentidel on vahel kiusatus ilma pikemalt mõtlemata tagasi lükata vastupidiste sotsioloogiliste parameetritega töö — tundmatud autorid tundmatust instituudist kaugel suurtest keskustest ja töö, olgugi et igati korrektne, seetõttu natuke teises tonaalsuses kui teadusuuringute ühiskatla ümber istujatel.

Osta odavaid stock voimalusi Trading Bot naitajad

Nimetatud kaks skandaali on kahtlemata kahjustanud füüsikat ja füüsika positsiooni ühiskonnas. Arvatavasti on suurenenud skepsis füüsika tulemuste suhtes üldse, lisaks sellele on paljud doktorandid ja nooremad teadlased kaotanud väärtuslikku aega, katsudes kinnitada ja edasi arendada võltsitud tulemusi. On siiski rõõmustav, et füüsikud ise avalikustasid petuartiklid ja otsivad nüüd abinõusid, mille abil saaks niisugust võltsimist tulevikus takistada.

Nobeli preemiad Nagu juba oleme nentinud, on paljud asjatundjad leidnud, et eespool kirjeldatud teaduslikud tööd oleks võinud olla Nobeli preemia kaliibriga, ja võib oletada, et ka Ninov ja Schön Oliseline binaarne variant di Indoneesia mõtlesid niisamuti.

Esiteks, ühiskonna poolt teadusele esitatud üldine maksiim nõuab, et teadlased ei tohi osaleda massihävitusrelvade arendamises ning projektides, mis võivad kahjustada inimeste tervist ja keskkonda või takistada elukvaliteedi tõusu vaestes riikides. Teiseks, teaduse enda sisemise eetika normid nõuavad uurimuste läbiviimist ilma plagiaadi, teadustulemuste võltsimise, doktorantide ja nooremate kaastöötajate ekspluateerimise ja intellektuaalse omandi varastamiseta. Füüsikud on kaua olnud arvamusel, et võrreldes näiteks bioloogiavõi arstiteadusega esineb sündsusetu käitumise probleeme füüsikas äärmiselt harva.

Nobeli preemia saamiseks on enamasti tarvis olla esimene, kes suure avastuse teeb. See, kes publitseerib võltsitud tulemusi, mida õigel ajal ei ole avastatud, võiks teoreetiliselt preemia saadagi. Ja kui võltsimine alles hiljem selgub, tekib suuri probleeme. Siinkohal võib nimetada, et Schön, Batlogg ja Kloc võtsid Rootsi Kuninglikul Teaduste Akadeemial ja teistel Nobeli preemiate väljaandmist otsustavatel institutsioonidel on suur vastutus ja nad peavad tegema kõik, mis nende võimuses, et garanteerida preemiate jagamise aluste ja premeeritute ausus.

Vähemalt füüsika ja keemia alal pole õnneks seni veel ühtegi preemiat vaidlustatud.

e-õpik : EFS aastaraamatud

Huvitav lugu oli füsioloogias ja arstiteaduses, kus taanlane Johannes Fibiger — sai Siiski ei olnud siin tegemist otsese sohiga, vaid katsematerjali vigase tõlgendamisega. Võib nimetada, et Fibiger ise suri vähktõve kätte kuu aega pärast oma auhinna kättesaamist Stockholmis Järgmine Nobeli preemia vähiuurimise eest anti Enrico Fermi — võttis vastu Siin ei olnud küll tegemist väga suure veaga ja Fermi võis auhinna vastu võtta puhta südametunnistusega, sest tal oli ka mitmeid teisi avastusi, mis oleksid preemiat küllaldaselt põhjendanud.

Kui vaadata ka maailmakirjandust, siis võib nimetada vene autorit Mihhail Šolohhovi —kes

Tech Starteri aktsiate tehingud Kaupmehe binaarne valik