UH energiakaubanduse susteemid. Lahendused

Täiendavalt oli kasutusel mahukas Exceli tabel planeeritu jälgimiseks ning jälgimist teostati iga kuu. Varu leidmisel on oluline naabersüsteemide süsteemihalduritelt saadav info ning eelnev planeerimise kogemus. Nimetatud nõuetest on olulisemad nn N-1 ja N-2 kriteeriumid. Üheks tooteks börsil oli Euroopa Liidu CO2 saastekvoodid, selle toote osas oli

Eesti Energia energiakaubandust hakkab juhtima Charlie Viikberg

Regionaalne koordinatsioon Igal päeval toimuvad ettevalmistused järgmise päeva bilansi hoidmiseks. Selleks kogutakse kokku süsteemi bilansiplaaniks kõigi turuosaliste tootmisplaanid, prognoositud tarbimine ja planeeritud kauplemine.

Autorid: BCS itera projektijuht Indrek Pill; konsultant Helen Sagadi ja Nele Tatar Eleringist Ettevõttest Elering AS on elektri ja gaasi süsteemihaldur, mis seob tootjatest, erinevatest võrguettevõtetest ja tarbijatest koosneva süsteemi üheks tervikuks. Süsteemi toimimine ühe tervikuna on oluline ka lõpptarbijate jaoks, kuna see võimaldab tagada tarbijatele mõistlike kuludega kvaliteetse energiavarustuse.

Saadud plaani põhjal jälgitakse ja juhitakse elektrisüsteemi talitlust. Juhuks, kui tegelik tarbimine ja tootmine peaksid liialt erinema planeeritud suurustest või kui peaks avariiliselt välja lülituma mõni generaator, on eelnevalt loodud võimalused süsteemi bilansi tasakaalu taastamiseks — selleks sõlmitakse lepingud reguleerimisvõimsuste ja avariireservi võimsuste kasutamiseks.

Investeeringute prognoosimine projektimoodulis Eleringi näitel.

Süsteemi ühtsus ja töövõime peavad säilima ka häiringute korral võrgus. Samuti peab süsteemi talitlus olema staatiliselt ja dünaamiliselt stabiilne. Selleks kavandatakse süsteemi talitlust ja arengut selliselt, et kõik võimalikud avariiolukorrad analüüsitakse läbi ennetavalt ja sellest lähtuvalt otsustatakse võrgu elementide remontide lubatavus ning süsteemi impordi- ja ekspordivõime.

Reagan WORST President EVER!

Maksimaalsed impordi- ja ekspordivõimsused sõltuvad ühelt poolt liinide termilisest läbilaskevõimest ja teiselt poolt režiimiarvutuste käigus välja selgitatud süsteemi stabiilsuse piirist. Lõpliku piirangu määramisel võetakse aluseks väiksem kahest näitajast.

Energiabörs

Vastukaubandus Vastukaubandust kasutatakse olukorras, kui elektrisüsteemis toimub sündmus, mis põhjustab riikidevaheliste liinide ristlõikel ülekoormuse tekkimise või võimsuse ülekande füüsilise katkemise. Vastukaubanduse teostamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest: Enne riikidevaheliste liinide ülekoormuse tekkimist või võimsuse ülekande füüsilist katkemist toimunud piiriülene energiakaubandus tagatakse süsteemihaldurite poolt täies ulatuses ehk eelnevalt kinnitatud tarneid ei tühistata.

Süsteemihaldur, kelle suunas liigub liikus võimsusvoog, korraldab oma vastutusalas vajalikus mahus täiendava genereeriva võimsuse aktiveerimise. Süsteemihaldur, kes annab andis võimsust välja, UH energiakaubanduse susteemid oma vastutusalas vajalikus mahus genereeriva võimsuse vähendamise.

Liitu pressilistiga

Ülekandevõimsused leitakse järgmiste etappidena: Bruto ülekandevõimsus inglise keeles Total Transfer Capacity ehk TTC leitakse lähtuvalt võrgu tehnilistest parameetritest, arvestades võrgueeskirjas toodud töökindluse nõuetega VE §3, §6, §10, §11, §12, §13 jt. Nimetatud nõuetest on olulisemad nn N-1 ja N-2 kriteeriumid.

Nende kohaselt tuleb edastamisvõimsuse arvutamisel arvestada vastavalt ühe või kahe kõige rohkem mõju avaldava elektrisüsteemi elemendi väljalülitumise võimalusega. Seejärel leitakse maksimaalne ülekandevõimsus, mille korral ei ületata liinide termilist läbilaskevõimet ega ohustata süsteemi staatilist ega UH energiakaubanduse susteemid stabiilsust. Ülekandevõimsuse varu inglise keeles Transmission Reliability Margin ehk TRM leitakse, arvestades ettenägematuid asjaolusid nagu planeerimatud ringvoolud, mõõtesüsteemi mõõtevead ning avariilised süsteemihaldurite vahelised tarned.

Regionaalne koordinatsioon Igal päeval toimuvad ettevalmistused järgmise päeva bilansi hoidmiseks. Selleks kogutakse kokku süsteemi bilansiplaaniks kõigi turuosaliste tootmisplaanid, prognoositud tarbimine ja planeeritud kauplemine. Saadud plaani põhjal jälgitakse ja juhitakse elektrisüsteemi talitlust. Juhuks, kui tegelik tarbimine ja tootmine peaksid liialt erinema planeeritud suurustest või kui peaks avariiliselt välja lülituma mõni generaator, on eelnevalt loodud võimalused süsteemi bilansi tasakaalu taastamiseks — selleks sõlmitakse lepingud reguleerimisvõimsuste ja avariireservi võimsuste kasutamiseks. Süsteemi ühtsus ja töövõime peavad säilima ka häiringute korral võrgus.

Varu leidmisel on oluline naabersüsteemide süsteemihalduritelt saadav info ning eelnev planeerimise kogemus. Konkreetsed ülekandevaru suurused lepitakse eelnevat arvestades kokku igapäevaselt naabersüsteemide süsteemihalduritega.

Breadcrumb

Bruto ülekandevõimsusest lahutatakse ülekandevõimsuse varu, mille tulemusena saadakse neto ülekandevõimsus inglise keeles Net Transmission Capacity ehk NTC. Neto ülekandevõimsus on see võimsus, mis antakse turuosaliste käsutusse piiriüleseks energiakaubanduseks.

Vastavalt ülalmainitud põhimõtetele arvutab Elering ülekandevõimsused ja kooskõlastab need naaberriikide süsteemihalduritega. TSO poolt süsteemile seatud piirangud, nende põhjused ja mõju elektrisüsteemile on leitavad Nord Pooli kodulehelt.

Lühiülevaade Eleringist Elering on elektri ja gaasi süsteemihaldur, mis seob tootjatest, erinevatest võrguettevõtetest ja tarbijatest koosneva süsteemi üheks tervikuks. Süsteemi toimimine ühe tervikuna on oluline ka lõpptarbijate jaoks, kuna see võimaldab tagada tarbijatele mõistlike kuludega kvaliteetse energiavarustuse. See on üks Eleringi olulisimaid eesmärke. Milline on Eesti energiasüsteem ja kuidas Elering seda haldab?

Lisaks leiab samalt koduleheküljelt informatsiooni ülekandesüsteemide tegelike katkestuste kohta. Muuhulgas sätestab eelpool nimetatud määruse artikkel 11 punkt 3 cet üks osa süsteemikaitsekavast peab olema nimekiri olulistest võrgukasutajatest. Vastav nimekiri peab olema põhivõrguettevõtja poolt avalikustatud. Nimekiri Eesti elektrisüsteemi olulistest võrgukasutajatest on ära toodud siin.