United Healt Tehingud,

Manchester United sepitseb vaikselt maailmarekordilist ostu. Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on oluline, et Tallinn taastab linna strateegilise positsiooni elutähtsat teenust pakkuvas ettevõttes. See teeks temast ajaloo kõige kallima äärekaitsja. Alustame sellest, et see protsess algas suuromaniku initsiatiivist müüa oma osalus ja loomulikult Tallinna linn ei saanud endale lubada seda pealt vaadata," märkis Kõlvart.

Tallinna linnast saab tehingu järel ettevõtte suurosanik. Tehingu maksumus on ,3 miljonit eurot, sellest pool maksab linn, pool Utilitas. Tema sõnul jätkab Tallinna Vesi börsiettevõttena.

Miks see on vajalik? Alustame sellest, et see protsess algas suuromaniku initsiatiivist müüa oma osalus ja loomulikult Tallinna linn ei saanud endale lubada seda pealt vaadata," märkis Kõlvart.

United Health Care

Utilitas partnerina loogiline valik Tema sõnul on Tallinna Vee näol tegu hea finantsvõimekusega ettevõttega, mistõttu see tulevikus kasvatab ka linna tulu.

Tema sõnul on Utilitas pikalt opereerinud Tallinna linna kaugküttevõrku.

Utilitase kontserni juht Priit Koit märkis, et ettevõttel on pikaajaline kogemus elutähtsa kaugkütteteenuse, elektriteebyse pakkumisel ja sellega seotud võrgutaristu investeeringute United Healt Tehingud. Selle aja jooksul on välja vahetatud enam kui pool pealinna kaugküttevõrgust.

  • Mis on "tasuta" tehingute hind? | UNITED
  • Kuidas puhastada aktsiaoptsioonid
  • McX oli valikute kaubandus
  • Ostu valikutehingud voi aktsiad
  • Hea asukoht osta Kripovaliut

Tema sõnul on neil plaanis vaadata üle ka AS-i Tallinna Vesi investeeringuvajadus, et ettevõte saaks edaspidigi kvalitseetset vee- ja kanalisatsiooniteenust osutada. Ettevõte loodab tulevikus ühildada Logi kirje aktsiate kadumise kohta vee- kui kaugküttevõrgu uuendamisele suunatud investeeringud.

Kes kuhu United plaanib maailmarekordilist tehingut, Neymar vahetabki taas klubi 3

Ta märkis, et nad otsustasid strateegilise partnerina sellesse tehingusse investeerida ka AS-i Tallinna Vesi professionaalse meeskonna tõttu.

V-le kuulunud osaluse.

United Healt Tehingud

Tehingu maksumus on ,3 miljonit United Healt Tehingud. Pool sellest panustab linn, pool Utilitas. Kõlvarti sõnul panustatakse natuke üle 50 miljonit linna likviidsuspuhveri arvelt. Kõlvarti sõnul oli välisinvestori jaoks AS-i Tallinna Vesi näol tegemist ainukese investeeringuprojektiga väljaspool Suurbritanniat.

Valdkonna eksperdid

Omajagu avaldas müügisoovile mõju ka veetariifi vaidlus, mis on pikalt vee-ettevõtet saatnud. Utilitase kontserni juht Priit Koit ütles, et tegu on pikaajalise investeeringuga, mille täpset tasuvusaega on täna veel väga raske öelda. United Utilities esindaja, ASi Tallina Vesi nõukogu esimehe Simon Gardineri kinnitusel on United Utilities Tallinna linnale tänulik usalduse ja võimaluse eest olla üle 20 aasta linna partner vee-ettevõttena. Olen erakordselt tänulik meie pühendunud töötajatele, kelle oskused ja panustamine tegid ühised head tulemused võimalikuks," märkis ta, soovides nii linnale ja Utilitasele jõudu edaspidiseks.

AS Tallinna Vesi teavitas Lõplik aktsiate arv, mida ülevõtmispakkumise käigus omandatakse, sõltub sellest, kui paljud aktsionärid otsustavad ülevõtmispakkumise vastu võtta.

Vajavad veel linnavolikogu ja konkurentsiameti heakskiitu Tehing jõustub pärast vajaminevate kooskõlastuste saamist. Tallinna linna poolt AS-i Tallinna Vesi aktsiate omandamise peab heaks kiitma Tallinna linnavolikogu, mille kohta on linnavalitsus valmistanud ette vastava otsuse projekti.

Tallinna linnavalitsus esitab otsuse eelnõu Tallinna linnavolikogu United Utilitiesi 35,3-protsendilise osaluse omandamise tehingu lõpule viimiseks on vajalik koondumisluba konkurentsiametilt.

United Healt Tehingud

Kui vastavad eeltingimused on täidetud, viiakse United Utilities Tallinn B. V-lt omandamine lõpule eeldatavasti märtsis Tulenevalt kontrollosaluse muutumisest tekib Tallinna linnal ja Utilitasel kohustus esitada ühiselt AS-i Tallinna Vesi aktsionäridele ülevõtmispakkumine, mis korraldatakse pärast United Utilities Tallinn B. V osaluse tegelikku omandamist ja finantsinspektsioonilt ülevõtmispakkumise läbiviimiseks vajalike kooskõlastuste saamist.

Ülevõtmispakkumine ja selle tingimused kuulutatakse välja eraldi, kui need on finantsinspektsiooni poolt kooskõlastatud.

United Healt Tehingud

AS-i Tallinna Vesi nõukogu jääb üheksaliikmeliseks, millest neli kohta on Tallinna linnal, kolm Utilitasel ja kaks on sõltumatud liikmed. Tallinna linnal ja Utilitasel on enam kui kahekümne aasta pikkune koostöö kaugkütte valdkonnas.

Tallinna linna ja Utilitast nõustasid tehingu ettevalmistamisel ja läbiviimisel finatsnõustajana Superia ja õigusnõustajana advokaadibüroo Triniti ning Utilitast täiendavalt advokaadibüroo COBALT. Varustab majapidamist üle Eesti soojusega Utilitas toodab soojust ja elektrit ning pakub kaugkütteteenust kaheksas linnas üle Eesti: Tallinnas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Valgas, Jõgeval, Keilas ja Maardus. Utilitase soojustorustiku pikkus ületab kilomeetrit ja sellega varustatakse majapidamist üle Eesti.

United Healt Tehingud

Grupi ettevõtted käitavad 27 katlamaja, kolme biokütusel töötavat koostootmisjaama ja ühte päikeseelektrijaama. Utilitas tootis Utilitase konsolideeritud müügitulu oli