Capital Gains alates Valikud UK, Euroala majandus: aeglane inflatsioon, madalad intressimäärad

Koguinflatsioon aeglustus Üht potentsiaalselt negatiivset mõju finantssektorile seostatakse sageli mõjuga, mida madal intressimäär mis soodustab eelkõige keskpankade varaoste ja tulukõvera laugemaks muutumist võib avaldada pankade kasumlikkusele. Avaldusele vaatamata on ohus Euroopa eesmärk saada aastaks maailma kõige edukamaks majanduspiirkonnaks. Teine mure on seotud kodumajapidamiste hoiuste pealt teenitava intressi vähenemisega, eelkõige pangahoiuste puhul. Väga tugev kõikumine arenevate riikide finantsturgudel Euro tulekuga kehtestati väga ranged nõuded eelarvedefitsiidi suhtes.

See pidi olema Prantsusmaa ja Saksamaa juhitud Uus Euroopa. Esimene on Inglismaa ja Blairi leer. Inglismaa realistlikud huvid seisnevad USAga samas paadis olemises. Teine rühm on Hispaania ja Itaalia konservatiivsed valitsused, kes tahavad muuhulgas tasakaalustada Euroopa lõimumist, piisavalt tugeva üleatlandilise sidemega.

Liialdus oleks öelda, et need kolme rühma koos Iirimaa ja Skandinaaviaga moodustavad üheskoos Uue Euroopa, mis toimiks pideva vastukaaluna prantsuse-saksa Vanale Euroopale.

Praeguse Vana-Uue Euroopa vastandumise tulemuseks on tõenäoliselt kahe kiirusega arenev Euroopa. See seisneks ühtlustamist taotlevas Prantsuse-Saksa tuumikus ja äärealade "Uues Euroopas", mida iseloomustab vähem siduv vabakaubandus ja koostööraamistik, mis lubab riikidel säilitada ka väljapoole ulatuvad koostöösuhted.

Selline areng võiks tipneda üleatlandilise vabakaubanduspiirkonna tekkega, mis hõlmaks Põhja-Ameerikat ja kogu Euroopat. James C. Bennett, The Washington Times, 8. Kes neist aga esindab tegelikult "vana" mõtteviisi? Prantsusmaa ja Saksamaa on jätnud selja taha viis sajandeid sõdu, et luua ühise raha ja ühise välispoliitikaga liit.

Selline samm on vanade erineva kultuuriga rivaalitsevate riikide puhul revolutsiooniline. EL on märkimisväärne ettevõtmine, kuna esimest korda inimkonna ajaloos loobuvad riigid ühisprojekti nimel suurest hulgast enda võimust. Ameerika esindab seevastu "vana maailma". USA näeb end heasoovliku maailma hegemooni või sandarmina.

USA peaks arenguga kaasa minema, mitte selle vastu töötama. Tuleb töötada tuleviku rahvusvahelise koostöö jõujoonte järgi, mitte käituda mitmeid aastatuhandeid valitsenud "mina-kivikunigas"-stiilis.

Graham E. Fuller, International Herald Tribune, Briti valitsuse esindaja Euroopa tulevikukonvendis Peter Haini sõnul ei vasta ettepanekud konvendi töös arutatule.

Inglismaa esindajaid ärritab eriti lõik, mis räägib, et ELil on "föderaalsel alusel teatud võimupiirid. Kava järgi luuakse ÜRO kaitse alused piirkonnad näiteks Venemaal, Marokos ja Sudaanis ja kui mõni põgenik jõuab ELi riiki, saadetaks ta tagasi turvaalasse, kus ta asja läbivaatamise ajal viibib. Põgenik saaks seal olla kuni kuus kuud ja kui olukord tema päritolu piirkonnas ei ole Voimalus Kaubandus Singapuris ajaks paranenud, võib EL ta kvoodi alusel vastu võtta.

Briti valitsuse pressiesindaja on lekkinud kava olulisust kahandanud. Seekord nad aga ei liialda. Kui pakutud Euroopa põhiseaduslik leping ettepanekuga sarnasel kujul vastu võetakse, muutub EL riikide liidust päris omaette riigiks. Kui Euroopa tulevikukonvent saab oma tahtmise, siis asendab põhiseaduslik leping senise korralduse ja praeguse olukorra säilitamine ei oleks võimalik, kuna EL praegusel kujul lakkaks uue korra tekkimisega olemast. Sellise võimalusega silmitsi seistes arutleb konvent üsna huvitava lahenduse üle.

Kui suurem osa riike ratifitseerib põhiseadusliku lepingu, aga mõni tõrgub - näiteks kuna nende elanikud on rahvaküsitlusel EI öelnud - siis neist võivad saada EL "assotsieerunud liikmed". Mida see tähendab, ei ole veel selgeks räägitud ja võib arvata, et sellist mõtet veeretatakse selleks, et hirmutada võimalikke vastuhakkajaid EI-ütlemise eest.

The Sunday Capital Gains alates Valikud UK, 9.

Nädal välismeedias: 3. - 16. veebruar 2003

Praegused segadused Lääne leeris ei muuda aga suurt tõsiasja, et järgmisel aastal kasvab liikmeline EL liikmeliseks. ELil tuleb otsustada, mis ta tahab olla. Valida on kokkukuuluvuse ja asjakohatuse vahel. Husseini-küsimuse loodud eraldusjoon annab kaks kainestavat õppetundi. Esiteks, et asutiste ümberkorraldamine ei asenda poliitilist tahet ja teiseks, et vaatamata püüdele rääkida ühel häälel, jääb Euroopa rahvusriikide soovide ja tahtmiste tööriistaks.

Euroopa tulevikukonvendil endal on seejuures üsna omamoodi kaal. Need, kes lootsid, et ta esindaks uut Euroopa demost, on pettunud. Konvent on järjekordne Euroopa eliit. Suurem osa selle liikmetest tahaks pigem näha midagi Euroopa Ühendriikide taolist, mitte rahvusriikide Euroopat.

  • Etrade vs valikudxpress
  • Конечно, он должен был проверить все показатели, но единственная цифра, которая по-настоящему всегда интересовала директора, - это СЦР, средняя цена одной расшифровки.
  • Finantsaruannete aktsiaoptsioonide moju
  • Paeva strateegia binaarsete valikute paevaks
  • Nädal välismeedias: 3. - veebruar | Välisministeerium

Nii et kas konvendil on mõtet? EL peab oma kodanikele selgitama, mis ta on ja andma mingi kindluse, et ta ei ole pidavas muutumises. Philip Stephens, The Financial Times, Kompetentsusvaldkondi reguleerivate artiklite põhimõtteks on reglementeerida millal ja mis tingimustel saab EL õiguse üksinda käituda poliitikate rakendamisel ning millistes valdkondades kaasa lüüa täiendava jõuna.

Paindlikkust reglementeeriv säte määrab ette ELi käitumismotiive juhul, kui ELi õigustikus ei leidu vastavat eeskirja. Cornelia Bolesch, FAZ, 7. Mainimisväärt on see, et mõnede artiklitega on konvent põhimõtteliselt nõus, näiteks liikmesriikide valitsuste veto-õiguse küsimuses, s. EPile antakse paralleelselt rahvusparlamentidele piiratud kaasotsustamisõiguse.

Search Results

Praegu on konvendi arutlusteemadeks kompetentside ja vastutusvaldkondade jagamine ELi ja liikmesriikide vahel. Martin Winter, Frankfurter Rundschau, 6. Euroopa ühisest "välispoliitilisest häälest" on vara veel rääkida. Euroopa Ülemnõukogu vajab autoriteetset presidenti. Võimalik president ei pea piirduma ainult EKi küsimuste lahendamisega, vaid looma konsensust 25 ELi riikide vahel.

IQ Binaarsed valikud YouTube

EL on oma olemuselt "pehme" võim, seepärast tuleb rõhku panna ELi välispoliitilise rolli tugevnemisele. Christian Werncke, Süddeutsche Zeitung, 3. Kuid Giscard d'Estaingi arvates peaks Brüsselil olema suurem mõju ELi poliitikate kujundamisele ning ta toetab ELi keskvõimu suuremate kompetentside säilitamist. Andreas Middel, Die Welt, 8. On kokkulepe saavutatud selles, et liikmesriikide veto-õigust tuleb mõnel määral piirata ning EPi roll vajab tugevdamist. Samas ettepanekud põhiõiguste harta ja ELi välisministri ametikoha loomise kohta saavutasid üldise heakskiidu.

Mariele Schulze Bernd, Der Tagesspiegel, EPi saadiku Voggenhuberi arvates kujuneb EList mitte kodanike, vaid riikide liit, kusjuures väikeriigid on ülekaalukalt esindatud.

Andreas Schnauder, Die Presse, Sellel lepingule ei saa ennustada helgelt tulevikku, sest tegemist on täielikult ebaõnnestunud dokumendiga, mis muudab otsuste vastuvõtmise ELi sees keerulisemaks ja segasemaks. Jean Quatremer, Libération, 3. Konvendi ettepanekud sisulistes sotsiaal- ja majandusküsimustes on olnud kahvatud, tegeletakse eelkõige vormiliste probleemidega. Üheks teemaks hetkel on ELi välisministri institutsioon ja see, kas välisminister peaks alluma Euroopa Ministrite Nõukogule, komisjonile, või mõlemale, samal ajal kui Euroopal puudub hetkel täielikult ühine välispoliitika.

Arnaud Leparmentier, Le Monde, 7. Philippe Gélie, Le Figaro, 5. Euroopa tulevikukonvendi presiidium on visandanud 16 esimest konstitutsiooniartiklit, mis suure tõenäosusega põhjustavad elavat arutelu eelkõige föderalistide ja skeptikute vahel. Eurofiilid peavad kindlasti kahetsusväärseks, et väljend "üha tihedam liit Euroopa rahvaste vahel" on jäetud põhiseadusest välja.

Allikas: EKP. Nominaalne efektiivne vahetuskurss 38 peamise kaubanduspartneri suhtes. Nende Euroopa vääringute seas, mis on euroga tihedalt seotud, on Taani kroon praegu ainus vääring Euroopa vahetuskursimehhanismis ERM2, kuna Leedu ühines euroalaga 1.

Samas lohutab neid tõenäoliselt see, et põhiseadus võimaldab ELil teatud otsuste tegemisel toimida "föderaalse mudeli" järgi. Pierre Bocev, Le Figaro, 7.

Viimane plenaaristung konvendis näitas, et Euroopa on lõhestunud ka sotsiaalküsimuste seisukohalt. Thatcheri ultraliberaalsete ideede järgijad ja isegi uusleiborist Tony Blair tahavad kärpida Konvendi igasuguseid sotsiaalseid ambitsioone.

Jean Quatremer, Libération, Laurent Zecchini, Le Monde, Ateena teeb kõik endast sõltuva, et "Euroopa kõneleks ühel häälel," mis võimaldaks ka olukorda ja USAd rohkem mõjutada.

Samas on oht, et kohtumisest saab järjekordne tõend ELi ühise välispoliitika puudumise kohta. Solidaarne tegutsemine rahu ja vabaduse nimel peaks saama printsiibiks, mille poole tulevased euroopa põlvkonnad püüdlevad. Pierre Lequiller, Le Figaro, Kas ELil peab olema ka välisminister, kes esindaks liitu muu maailmaga suhtlemisel?

See ala, millega EL tegutseb, on välja kujunenud aastate jooksul, ning keegi ei oska täpselt öelda, kus kulgeb see piir, mis jagab pädevused ELi ja liikmesriikide vahel. Üldjuhul ei muutu nende pädevuste paberile panemisega kuigi palju, kinnitatakse kõigest väljakujunenud olukorda. Ent mõningate diplomaatide sõnul tahetakse ELile anda suuremaid volitusi justiits- ja julgeolekuküsimustes. Paljudes muudes täpselt määratletud küsimustes jääb põhiseaduse kava kohaselt kogu seadusandlik pädevus liikmesriikidele.

Seega muutub esitatud kava kohaselt võimu jagunemine liidu ja liikmesriikide vahel selgemaks ning läbipaistvamaks. Christian Lindhardt, Politiken, 6. Kohtumisel arutatakse Ukraina sisepoliitilist olukorda ning majandusreforme, ELi laienemist ning ELi strateegiat Ukraina suhtes.

UK Info Commish quietly urged court to swat away 100k Morrisons data breach sueball

Interfax, 7. Berlusconi said he would seek to create "a Russia-EU consultative body in Brussels, and even maybe a permanent council.

Interfax, 5. Pariisi ja Berliini jaoks pole oluline mitte see, kuidas osaleda Iraagi kriisile lahenduse otsimises, vaid kuidas "siduda kinni Gulliver", so. Ent prantsuse-saksa Ameerika-vastasus ja ülbus Euroopa juhtimise küsimuses tingis selle, et kaheksa Euroopa riigipead avaldasid tugevalt USAd toetava kirja.

See, et Euroopas on ka teisi riike, kes tahavad end kuuldavaks teha, tuli Prantsusmaale ja Saksamaale väga soovimatu üllatusena. Helle Dale, The Washington Times, 5. Postmodernistlikus Euroopas, kus sõda peetakse suuresti võimatuks, mõõdetakse võimsust majanduse jõuga. Järgmise aastakümne jooksul oodatakse Euroopa suurimat majandus- ja sissetulekute kasvu idakaares, piirkonnas Balti riikidest Bulgaariani. Kuigi Prantsusmaa, Saksamaa, Inglismaa ja Itaalia jäävad maailma suurimate majanduste ja juhtivate rahapaigutuse sihtriikide hulka, on seal näha raskuste märke.

Mõnes mõttes hakkab "vana Euroopa" välja nägema vanaldaste pensionäridega asustatud tööstusliku muuseumi moodi. Aastakümneid väheseid sünde on tekitanud ühe maailma vanima rahvastiku. EL ja selle ühisturu laienedes sõltub tema majanduslik edu sellest, kuidas suudetakse korrata "vanas Euroopas" Teise maailmasõja järel olnud dünaamilisust.

River Trade strateegia

See vaim on ärganud kommunismi rusude vahel idas, aga on lääne heaoluühiskonnas suuresti summutatud. William Drozdiak, Washington Post, 9. Saksamaa tundub Washingtonile "vana Euroopa" Bushi Iraagi-poliitikale vastuhakkamise leeri nõrk koht.

Prantsusmaad peetakse lootusetuks juhtumiks. Washingtonis praegu valitsev mõtteviis peab Euroopat USA tulevaseks põhirivaaliks. Ja Saksamaal on vaatamata praegustele raskustele Euroopa võimsaim majandus ning ta jääb EL juhtivaks jõuks. Iraagi küsimuses on Saksamaa esimest korda USAle vastu hakanud ja ei nõustu taganema. Washingtoni arvates ei saa sellega leppida. Asi on seda ohtlikum, et Schröderi tegevus peegeldab Euroopa avalikku arvamust.

Kaheksa Euroopa riigijuhi kiri, mis pidi näitama Euroopa lõhestumist, näitas iseenesest lõhet poliitikute ja avalikkuse vahel. See on oluline, kuna rahvas valib riiki juhtivad poliitikud. On ka veel teine lõhe, mis on püsivam. See jookseb nende vahelt, kes tahavad, et Euroopast saaks maailma asjades iseseisev tegija ja nende vahelt, keda hirmutab väljavaade, et Euroopa võib kaotada üleatlandilise sideme.

Kuigi Euroopa ühine välispoliitika ei ole Teenustasu voimalusi, võivad EL tuumikriigid Saksamaa ja Prantsusmaa juhtimisel ajada ühist välispoliitilist joont. Washington tajub seda ohuna.

Jaga valikud Federal maksud

William Pfaff, International Herald Tribune, Alates ELi liikmesriigid on liidu kõrvale lükanud ja ajanud isiklikke asju. Maailma poliitikat otsustatakse mujal. Euroopa vaatekohast on järeldused üsna rõhuvad. Mida olulisem on välispoliitiline küsimus, seda vähem asjakohane on ELi raamistik vastava asjagea tegelemiseks. Kõik see ei tähenda aga, et ELi lühine välis- julgeoleku- ja kaitsepoliitika oleksid surnud. EL peab jätkama omaenda kriisimenetlemise võimete arendamist.

Burkhard Schmitt, International Herald Tribune, Lisaks sellele, et pingeid tekitavad küsimused on olulised, on kõnepruuk asju halvendanud. Mõnel kuuma peaga öeldud lausel võib olla soovimatu järelmõju mitte ainult poliitikutele, vaid ka hoiakutele mõlemal pool Atlandit. Esimene asi, mida olukorra parandamiseks teha, on nõuda suuremat kainust avalikkuse ees öeldult.

Aga vaja on ka muud. Atlandi-ülestele suhetele edaspidi korraliku aluse loomiseks on vaja, et mõlemad pooled tunnistaksid, kui oluline on ühtne Euroopa seisukoht.

See eeldab uute struktuuride loomist ELis. Selge ja ühine Euroopa poliitika tuleks kasuks nii Ameerikale kui Euroopale. Peter Sutherland, International Herald Tribune, Juba kaua enne Iraagi kriisi puhkemist vajus sellise poliitika loomise algatus tasapisi ära. USAl on Euroopat vaja sõjaväebaaside, lennuväljade ja sidekeskuste pärast.

Prantsusmaal on mõned kommentaatorid pakkunud, et edasi liikumiseks tuleb nii mõneski valdkinnas uuesti pihta hakata, ehk mõnes mõttes tuleks luua uus tuumik-EL Prantsusmaa, Saksamaa ja Benelux ning teised riigid jäetaks äärealadele. Selline rühmitus ei oleks mõttekas ei majanduslikult, kuna jätab välja Itaalia, ega sõjaliselt, kuna jätab välja Inglismaa.

Lisaks ei oleks Prantsusmaa ja Saksamaa mitmes küsimuses ühel meelel. Anatol Lieven, Financial Times, 2. Iga laienemine on muutnud klubi õhustikku, kahandades kuuese tuumiku mõju. Idaeurooplaste vastuvõtmine toob liitu 75 miljonit inimest ja 10 riiki, mis raputab praegust jõudude tasakaalu.

Peaaegu kõik liituvad riigid ajavad oma liitumisasju inglise, mitte prantsuse keeles. Nad elavad teistsuguses maailmas, kui prantsuse-saksa eliit. Eesti on praegu madalate maksude laboratoorium. Kartes uute tulijate musklinäitamist, püüavad Prantsusmaa ja Saksamaa enne nende saabumist saavutada sügavalt läbipõimitud superriigi. Kes seda super-Euroopat juhiks? Ilmselt mitte keegi, tegemist oleks vajadustest tulenevate muutuvate liitude Euroopaga.

Frits Bolkestein, ühisturuvolinik, iseloomustas olukorda tabavalt, öeldes, et Euroopa pöördub tagasi XIX sajandi "jõudude kontserdi" juurde, kus Inglismaal oli tasakaalustava jõuna suurim mõju. Lugu näitas, et ELi praeguste liikmete hulgas pole ühist välispoliitikat ning selle olemasolu võimalus muutub nulliks kui EL laieneb 10 riigi võrra. Kuigi Euroopale ühise poliitika tekitamise taga on suuresti seisnud USA, ei taha viimane ka seda, et Euroopa ühine välispoliitika seisneks USAle vastuhakkamises.

Kuigi Jonathan Steele, The Guardian, 7. Ida-Euroopa riikide arvamuste kohaselt peaks Euroopa ühine välis- ja julgeolekupoliitika sarnanema USA omaga ning toetama Ühendriike välispoliitilistes ringkondades. Sellega kerkib esile aliansi liikmete seas ameerikalik klientuur, mis muudab nii poliitilist Euroopat, kui ka Euroopa riikide NATOs osalemise põhimõtteid.

Uhised kaubanduse naitajad

Lothar Rühl, FAZ, 2. On ikka lootust, et plaanitaval ELi tippkohtumisel püütakse Euroopa riikide vahelisest lahkarvamustest lahti saada ning kõikidest eelarvamustest üle saada selleks, et päästa ELi kurnatud välispoliitikat. Friederike Leibl, Die Presse, Kiiremas korras oleks vaja välja töötada Euroopa ühine välispoliitika.

Laienemine Uudisteagentuurid The EU finished ironing out remaining problems with the 10 candidate countries paving the way for ratification of their accession treaty, diplomats said. The nation EU and the mostly ex-communist candidates concluded marathon enlargement talks at a historic summit in Copenhagen last December, but some applicants had a few outstanding questions on the package agreed. Afp, 5. Such clauses were included in the EU's last wave of enlargement, when it took in Austria, Finland and Sweden in But this time they will be even tougher.

Kõik Prantsusmaa ees seisvad valikud on halvad. Sõja aktsepteerimine tähendaks aga Chiracile enda tuulelipuks tunnistamist. Patrick Sabatier, Libération, 5. Chirac ei jätnud näiteks väljendamata oma kahetsust selle üle, et Prantsusmaa jäeti välja "kaheksa kirja" arutelust. Alexandrine Bouilhet, Le Figaro, 5. See tuleks kasuks nii prantsuse sõjatööstusele kui Euroopa ühisele julgeolekule, sest üks lennukikandjatest saaks olema pidevalt ELi kasutuses.

Venemaast on saamas ELile oluline koostööpartner nii majandus- kui julgeolekuküsimustes, ning Prantsusmaa on saamas nende suhete peamiseks sillaks. Pigem peaks see aitama tugevdada eurooplaste püüdlusi ühtsema ja tugevama välispoliitika järele.

Viimaste aastate sündmustest on raske leida mõnd juhust, kus Rootsi oleks valinud või oleks võinudki valida neutraalse seisukoha. Ent valitsus ei ole suutnud endalt maha raputada sisseharjutud hoiakuid, leiab artikli autor.

Per Ahlin, Dagens Nyheter, 8. Oma osa on sellises arengus mängida USA laieneval huvisfääril, kuid selle loogilise jätkuna on küsimus kontrollist naftareservide üle. Suurim kaubandus voimalusi kogu aeg toetav kurss, mis on selgelt põhjendatud ning soodustab majanduse taastumist ja inflatsiooni, on osutunud tõhusaks.

Seda tõendab pankade laenuintresside alanemine ning ettevõtetele ja kodumajapidamistele antavate laenude parem kättesaadavus. Siiski võivad madalad intressimäärad avaldada mõju neile, kes sõltuvad enam intressitulust, nagu näiteks hoiukontode omanikud.

Lisaks võib madalatel intressimääradel olla ebasoovitavaid kõrvalmõjusid, ergutades näiteks liigsete riskide võtmist finantsturgudel. Seetõttu on oluline mõista püsivalt madalate intressimäärade põhjuseid, kuna need võivad olla seotud teguritega, mida rahapoliitika ei saa kontrollida.

Madalate intressimäärade mõjurid Selleks et paremini mõista madalate intressimäärade erinevaid põhjuseid, tuleks jaotada pikaajaline nominaalne tulusus neljaks komponendiks: vara tähtaja jooksul oodatav inflatsioon, lühiajaliste reaalsete intressimäärade oodatav areng, inflatsiooni riskipreemia ja reaalne tähtajapreemia. Kokku moodustavad need kompensatsiooni, mida investorid peavad saama, et nad hoiaksid pikaajalisi Capital Gains alates Valikud UK lühiajaliste väärtpaberite refinantseerimise asemel.

Kokkuvõttes on praegused pikaajaliselt väga madalad intressimäärad tingitud kõigist neist komponentidest. Pikas perspektiivis on pikaajaliste võlakirjade nominaalne tulusus kõigis suuremates arenenud riikides alates See kajastab osaliselt keskpankade vastu võetud rahapoliitika raamistike tõhustamist, mis alandas pikaajalisi inflatsiooniootusi ja vähendas inflatsioonipreemiaid. Mõlemad tegurid on vähendanud nominaaltulusust.

Nominaalsete pikaajaliste intressimäärade alanemist selgitab ka reaalne komponent, sest forvardite reaalintressimäärad püsivad negatiivsed pika aja vältel tulevikus vt joonis B.

Kuna forvardite reaalintressimäärad hõlmavad oodatavat reaalintressimäära ja reaalset tähtajapreemiat, on näidatud, et käesolevast ajast piisavalt kaugel perioodil näitab oodatav reaalintressimäär pärast forvardpreemia mahaarvamist tasakaalulist reaalset intressimäära.

Osaliselt on üleilmsete reaalintressimäärade langus tingitud pikaajalistest mõjuritest, osaliselt aga tsüklilisemast arengust. Kui pikaajaliselt reaalintressimäärasid mõjutavate erinevate tegurite organiseerimiseks kasutatakse Solow' kasvumudelit, puudutavad need tegurid tööviljakust, elanikkonna kasvu ja säästmiskäitumist. Näib, et need tegurid määravad investeeringute taseme ja seega nõudluse laenatavate vahendite järele, mis peavad vastama säästudele.

Pikema aja jooksul vaadates on näha, et kogutootlikkuse ja elanikkonna kasv euroalal on aeglustunud aastakümneid. Samuti on võimalik, et üleilmne säästmiskalduvus on suurenenud. Lisaks nende pikaajaliste tegurite alandavale mõjule, avaldavad reaalintressimääradele mõju muud teguri, mis on otsesemalt seotud üleilmse finantskriisiga. Eelkõige näeb euroala endiselt vaeva bilansside halva olukorraga, kus väga suur võlatase põhjustab järsku langust, mis omakorda tekitab vajaduse ulatusliku finantsvõimenduse järele ja pikendab veelgi surutist.

Viimase komponendina mõjutab pikaajalisi intressimäärasid tähtajapreemia. Ka tähtajapreemia puhul langetavad nominaalseid intressimäärasid pikemaajalised mõjurid koos finantskriisist tuleneva tsüklilisema arenguga.

Euroalal on tähtajapreemiat pärssinud eurosüsteemi sooritatud väärtpaberite ostud ning turvaliste varade pakkumine ja nõudlus üleilmsel tasandil.

Kokkuvõttes tulenevad madalad intressimäärad pikka aega kestnud nõrgast arengusuunast, keerulise finantskriisi tsüklilistest tagajärgedest ja erakordselt pikaaegsest makromajanduslikust madalseisust. Nende mõjude kestmise prognoosimine on seotud märkimisväärse ebakindlusega. Ehkki reaalintresside püsivat langust põhjustavaid pikemaajalisi tegureid ei saa rahapoliitika piires kontrollida, on keskpanga ülesandeks tagada, et inflatsioon taastuks ja stabiliseeruks keskpanga eesmärgiks oleva taseme lähedal, aidates saavutada jätkusuutlikku majanduskasvu, kus tsükliline loidus on taas kõrvaldatud.

Praegu annab see ülesanne tõuke rakendada poliitikat, mis võib avaldada langussurvet intressimääradele kogu tähtajastruktuuri lõikes. Seega hoitakse laenutingimusi tasemel, mis on piisavalt toetav, et kindlustada majandustingimuste ja inflatsiooni normaliseerumine keskmise aja jooksul.

Tõendid näitavad, et EKP meetmed hoida praegused ja oodatavad lühiajalised intressimäärad efektiivse alampiiri tasemel ja pärssides pikaajaliste intressimäärade reaalset tähtajapreemiat hakkavad avalduma finantssüsteemis.

Kodumajapidamistele ja mittefinantsettevõtetele antavate pangalaenude intressimäärad on jätkuvalt alanenud ja laenukasv taastub järk-järgult, ehkki püsib endiselt nõrk vt käesoleva peatüki punkt 1. Seega on EKP praegune toetav rahapoliitika kurss Capital Gains alates Valikud UK ja tõhus vahend hinnastabiilsuse tagamiseks keskmise aja jooksul. Kuna Euroopa Liidu toimimise lepingus on sätestatud, et euroala rahapoliitika põhieesmärk on hinnastabiilsuse saavutamine, on EKP praegune rahapoliitika kurss täielikult kooskõlas tema mandaadiga.

Kaubandus korge volatiilsuse voimalustega

Infokast 3 Mida kujutab endast madal intressimäär pankadele ja hoiustajatele? On oluline jälgida, kas EKP rahapoliitika toetav kurss toob pankade ja hoiustajate jaoks kaasa negatiivseid kõrvalmõjusid. Kuigi Euroopa Liidu toimimise lepingus sätestatud hinnastabiilsuse säilitamise eesmärgi arvelt ei tohi teha järeleandmisi muude poliitiliste kaalutluste kasuks, saab kõrvalmõjudega seotud riskide maandamiseks välja töötada asjakohase kaitse ja esile tuua harud, kus muud poliitikavaldkonnad peaksid tegema suuremaid jõupingutusi, et kõrvaldada euroala majanduse ja finantssüsteemi nõrkuse allikas.

EKP rahapoliitika toetava kursi ja madala intressimääraga seotud potentsiaalsete kõrvalmõjude peamised probleemid mõjutavad pankade kasumlikkust ja hoiuste tulumäära.

Üht potentsiaalselt negatiivset mõju finantssektorile seostatakse sageli mõjuga, mida madal intressimäär mis soodustab eelkõige keskpankade varaoste ja tulukõvera laugemaks muutumist võib avaldada pankade kasumlikkusele. See tähendab, et pankade traditsioonilist lõpptähtaegade muutmise ärimudelit pikema tähtajaga varade rahastamine lühiajaliste kohustuste kaudu võib takistada pankade vahendamisest saadavale kasumile avalduv langussurve. Lisaks võib hoiustamise püsivõimaluse negatiivne intressimäär veelgi vähendada nende pankade kasumlikkust, kes hoiavad eurosüsteemis suurt ülelikviidsust.

Kuigi selliseid mõjusid võib tõepoolest täheldada, ei tohiks unustada teisi tasakaalustavaid ja kasulikke mõjusid, mis on seotud varaostukavade ja rahapoliitika toetavate instrumentidega laiemalt.

Intro to Capital Gains Tax

Majandustegevust ergutavad instrumendid parandavad laenuvõtjate suutlikkust laen tagasi maksta, mis avaldab positiivset mõju pankade bilanssidele, kuna panga varade kvaliteet tõuseb märkimisväärselt ja väheneb pankade vahenditega varustamise vajadus.

Lisaks tähendab toetava rahapoliitika põhjustatud varade üldine hinnatõus panga bilanssi kuuluvate varade jaoks ümberhindluskasumit. Euroala pankade laenutegevuse uuringu andmetel ei ole praegu tõendeid selle kohta, et toetava kursi negatiivne mõju pankade kasumlikkusele oleks euroala tasandil domineeriv. Alates varaostukava raames tehtud ostude alustamisest on järgmiste kuude jooksul positiivne protsent panku teatanud oma kasumlikkuse suurenemisest tänu varaostukavale.

Kuigi varaostukava lõplik mõju pankade kasumlikkusele võib sõltuvalt pangandussüsteemi struktuurist riigiti erineda, saab nende tõendite alusel anda üldiselt positiivse hinnangu. Teine mure on seotud kodumajapidamiste hoiuste pealt teenitava intressi vähenemisega, eelkõige pangahoiuste puhul.

Selle tulemusena on paljude hoiuste nominaalne intressimäär euroalal praegu enneolematult madal. Kuid nagu varem selgitatud, kajastuvad madala intressimääraga keskkonnas tegelikult valitsevad makromajanduslikud ja struktuurilised tingimused.

Seega on hoiuste madalad intressid pigem aeglase taastumise sümptom, mitte põhjus. Praeguselt rahapoliitika toetavalt kursilt kõrvalekaldumine piiraks veelgi rohkem majandusdünaamikat ja pärsiks laenuvõtmist nt ettevõtted, kes loodavad rahastada kasumlikke investeerimisprojekte ning pikendaks madalate intressimäärade perioodi.

Äärmiselt tähtis on tegeleda põhiteguritega, mis on põhjustanud tasakaalulise reaalse intressimäära praeguse madala taseme. Seda peaks tegema peamiselt tõhusa struktuuripoliitika abil, mis võib tõsta tööviljakust ja jätkusuutlikul viisil edendada majanduskasvu.

Ka eelarvepoliitika peaks toetama TSI Trading Strateegia taastumist, jäädes samal ajal kooskõlla ELi eelarvereeglitega. Kindlasti on vaja lahendada majandus- ja rahaliidu institutsioonilise puudulikkuse küsimus vastavalt viie juhi aruandes sätestatule, et eemaldada viimased tõkked kiire ja jätkusuutliku majanduskasvu teelt.

Majandusaktiivsus Väliskeskkonna nõrgenemisest hoolimata püsis euroala majandusaktiivsus sisenõudluse paranemise toel jõulisena. Selle tulemusel jätkus Keskmine aastakasv oli Valdavalt kajastas kasvu järkjärguline kiirenemine jõulist eratarbimist, mis oli euroala riikides suhteliselt laiapõhjaline vt ka infokast 4.

Kasvule avaldas vähest positiivset mõju ka netokaubandus ning seda peamiselt seoses ekspordi turuosa suurenemisega pärast euro märkimisväärset odavnemist, mis algas Investeeringute kasv oli siiski endiselt loid ning seda pärssisid küllaltki aeglased edusammud struktuurireformide rakendamisel mõnes riigis ja bilansside vajalikul korrigeerimisel mitmes sektoris.

Joonis 10 aastane muutus protsentides; aastane osakaal protsendipunktides Allikad: Eurostat ja EKP arvutused. Euroala majanduse elavnemine jätkus Kasvu toetasid ka naftahindade langus ja euroala tööturutingimuste järkjärguline paranemine.

Viimastel aastatel ellu viidud mitmesugused rahapoliitilised meetmed sh See on olnud kasulik investeeringutele, mis toetasid kasvu Euroala sisenõudlus paranes Kodumajapidamiste säästumäär püsis Valitsemissektori tarbimine avaldas Sisenõudlust Keskmine kaubandussusteem mõju tulenes avaliku ja erasektori võlakoormusest, mis püsis mõnes riigis kõrgel tasemel.

Kasvu aeglustasid endiselt ka vähesed edusammud struktuurireformide elluviimisel. Majanduskasvu dünaamikat nõrgestas Samal ajal kui aeglustumine arenevatel turgudel mõjus ebasoodsalt euroala ekspordi kasvule, avaldas Küllaltki häid ekspordinäitajaid toetas muutus ekspordi geograafilises struktuuris: arenenud riigid nt Ameerika Ühendriigid toetasid euroala eksporti üha suuremal määral.

Euroalasisene kaubandus elavnes Nii ekspordi kui ka impordi kasvumäärad olid Kokkuvõttes avaldas netokaubandus Sektorite lõikes oli elavnemine Kogulisandväärtuse brutonäitaja, mis on elavnenud viimase kolme aasta jooksul, tõusis Teenindussektoris kasvas lisandväärtus kiiremini kui tööstussektoris v. Tööstussektoris v. Seevastu ehitussektoris vähenes lisandväärtus Tööturgude olukorra järkjärguline paranemine jätkus Tööturud elavnesid Töötajate arvu kasv, mis algas Tööhõive kasv Joonis 12 kvartaalne kasvumäär; protsendina tööjõust; hooajaliselt korrigeeritud Allikas: Eurostat.

Sektorite lõikes suurenes tööhõive peamiselt teenindussektoris, samal ajal kui tööstussektoris v. Töötundide koguarv tõusis Tööviljakuse aastakasv töötaja kohta oli Töötuse määr alanes Tööpuuduse vähenemine alates Ehkki euroala töötuse määr on alates Arvestades et praegu töötab enam kui seitse miljonit inimest täistööajaga töökohtade puudumise tõttu osalise tööajaga ning euroala tööturul on ka ligikaudu seitse miljonit heitunud töötajat kes on tööotsingutest loobunud ja seega tööturult lahkunudvalitseb euroala tööturul jätkuvalt märkimisväärne madalseis.

Infokast 4 Eratarbimise roll majanduse elavnemises Eratarbimine on olnud euroala majanduse elavnemise peamiseks hoovaks. Investeeringute vähesuse, eelarvete konsolideerimise ja kaubanduse tagasihoidliku kasvu taustal on eratarbimine alates Tarbimise hiljutise elavnemisega koos on püsivalt paranenud ka tööturgude olukord.

Tarbijate kindlustunde paranemine alates Töötuse määr alanes kõnealusel ajavahemikul 1,6 protsendipunkti Capital Gains alates Valikud UK, kuid püsib kriisieelsest madalaimast tasemest palju kõrgem Üksikute euroala riikide andmeid vaadates võib öelda, et tarbimise hiljutine kasv on olnud suhteliselt kiire riikides, kus tööturu olukord on jõuliselt paranenud. Eelkõige on tööturutingimused elavnenud Hispaanias, Iirimaal ja Portugalis — see areng langeb kokku kasutatava tulu ja tarbimise märkimisväärse kasvuga.

Tarbimise hiljutist kasvu on arvestataval määral toetanud ka madalamad energiahinnad. Alates Sellest umbes üks kolmandik oli tingitud Tehke kaubandusstrateegia energiahindadest.

Osa tulust, mis lisandub reaalsele kasutatavale tulule toormehindade languse tulemusel, hoitakse üldjuhul mõne kvartali jooksul säästudena alles. Tavaliselt suurenebki säästumäär naftahindade languse järel ning kahaneb pärast nende tõusu. Seda täheldati ka finantskriisi ajal, mil naftahindade järsk langus tõi kaasa säästumäära märkimisväärse tõusu vt joonis C.

Seevastu viimaste kvartalite jooksul on säästumäär püsinud üldiselt stabiilsena. Säästumäära loid reaktsioon madalamatele energiahindadele on kooskõlas tarbijate tagasihoidliku nõudluse elavnemisega.

See puudutab näiteks kestvuskaupade nõudlust, mis kahanes kriisi ajal rohkem kui nõudlus mittekestvuskaupade ja teenuste järele vt joonis D. Vahetult pärast majanduslangust esineb tagasihoidlikku nõudlust küllaltki sageli, sest tarbijad on ebakindlate majandusolude tõttu ostude tegemisega viivitanud. Mida kauem kodumajapidamised kestvuskaupade oste edasi lükkavad, seda suurem on soov ja vajadus hankida need kaubad kohe, kui majandus hakkab elavnema.

Vahetult pärast majanduslangust võib seega varem piiratuna püsinud nõudlus majanduse taastumist kiirendada. Säästumäär on kodumajapidamiste ja kodumajapidamisi teenindavate mittetulundusühingute säästumäära ning nende kasutatava kogutulu aastase libiseva summa suhtarv. Joonis D Kestvuskaupade ja mittekestvuskaupade ning teenuste tarbimine euroalal aastane muutus protsentides Allikad: Eurostat ja EKP arvutused.

Kuna Eurostat avaldab kestvus- ja mittekestvuskaupade eratarbimise andmed ainult mõne Capital Gains alates Valikud UK riigi kohta, arvutatakse euroala agregeeritud andmed 17 riigi st kõik euroala riigid, välja arvatud Belgia ja Iirimaa andmete alusel.

Kestvuskaupade tarbimise hiljutine hoogustumine võib seega kajastada kriisi ajal tagasihoidlikuna püsinud nõudluse vallandumist vt joonis D. Aastatel — vähenes kestvuskaupade osakaal kogutarbimises euroala riikides tervikuna. Langus oli palju suurem riikides, mida kriis kõige rohkem mõjutas. Seevastu alates Edaspidi peaks nõudluse elavnemise tõususurve tarbimise kasvule kaduma kohe, kui kodumajapidamised on oma kestvuskaupade varud taastanud.

Kuna näib, et reaalsed sissetulekud on eelkõige kasvanud tööturu olukorra paranemise tulemusel, püsib tarbimise tase jätkusuutlik sedavõrd, kuivõrd see paranemine jätkub. Isegi kui madalatest naftahindadest ja kestvuskaupade piiratud nõudlusest tulenev positiivne mõju taandub, peaks eratarbimise elavnemist jätkuvalt toetama tööturu olukorra püsiv paranemine.

Hinnad ja kulud Kogu Koguinflatsioon aeglustus ÜTHI-inflatsiooni arengut kujundas valdavalt energiahinna areng vt joonis