Kasumiaruannete valikud Kaubandus

Kuna kulud vähendavad omakapitali, siis kogutakse need vastavate kontode deebetisse. Omakapitali suurenemine kajastatakse kreeditis. Kaubakulud näidatakse kauba- ja materjalikulu kirjel, palgakulud palgakulu kirjel, muud tegevusega seotud igapäevased kulud kantseleikulud, kindlustuskulud, reklaamikulud jm mitmesuguste tegevuskulude kirjel jne. Skeemi 1 kasutavad sageli väiksemad ettevõtted ja teenindusettevõtted, mille kuludest suure osa moodustavad tööjõukulud ja amortisatsioonikulud ning kulude jagamine funktsioonide vahel ei ole mõttekas. Kord valitud skeemi juurde tuleks jääda, et aruandeid oleks võimalik aastate lõikes võrrelda.

Kasumiaruande koostamise ajal püütakse aruandeperioodi tulud ja nende saavutamiseks tehtud kulud vastavusse viia.

MIKS MEILE VALETATAKSE

Sellepärast ei pruugi kasumiaruandes toodud arvud näidata raha tegelikku seisu. Millist kasumiaruande skeemi valida?

Kasumiaruande skeemid 1 ja 2. Kumb valida?

Raamatupidamise seadus lisa nr 2 näeb ette kahte kasumiaruande skeemi. Sobiva skeemi valimisel lähtu sellest, kumb liigendus annab aruannete kasutajatele parema ülevaate ettevõtte majandustegevuse tulemuse kujunemisest, võttes arvesse rahvusvahelist praktikat oma ettevõtte tegevusvaldkonnas. Skeem 1 rühmitab kulud nende iseloomu järgi tööjõukulud, amortisatsioon jne.

Masuk ke akun binaarne valik

Skeem 2 aga kulude funktsiooni järgi ettevõttes müüdud toodangu kulu, turustuskulud, üldhalduskuludst osa kuluartikleid jagatakse kulukohtade vahel laiali. Kaubakulud näidatakse kauba- ja materjalikulu kirjel, palgakulud palgakulu kirjel, muud tegevusega seotud igapäevased kulud kantseleikulud, kindlustuskulud, reklaamikulud jm mitmesuguste tegevuskulude kirjel jne. Kasumiaruande skeemis nr 2 on ärikulud liigitatud otstarbepõhiselt, st selle järgi, millist funktsiooni need täidavad.

Seetõttu nimetataksegi kasumiaruande skeemi nr 2 sageli ka funktsionaalseks kasumiaruande skeemiks. Kasumiaruandesse ära palun suuna tehinguid, mis on ei ole seotud perioodiga.

Ettemakstud reklaamiarve jääb bilanssi seniks, kui on lepingujärgne aeg vaatame kalendrit ja arvutame ettemakstud kulu suunata päriskuluks. Nüüd on Sul arusaamine ka bilansist ja kasumiaruandest.

Robot Trader Variant Binae

Kuidas need tehingud siis aga ikkagi bilanssi satuvad? Ja mina vastan — läbi raamatupidamislike kannete kontodele! Aga kontosid vaatame edasi juba järgmisel korral.

Riskikindlustusfondi valiku strateegiad