Kaubandus viimaste uudistega. Eesti e-poed on tarbijate seas populaarsemad kui varem, kuid välismaised domineerivad

Kust saab vaadata kuude lõikes e-kaubanduse käibed Eestis, riikide lõikes jpm 4. See on eelkõige wifi vahendusel ühendatud seadmete kogum, mis võimaldab ümbritseva keskkonna seiret, seadmetevahelise teabe edastamist ja erinevate protsesside automatiseeritud kaugjuhtimist. Ettevõtete uuringu tulemused näitasid, et enam kui pooled internetti kasutavatest äriühingutest tarbivad tasulisi pilveteenuseid. E-ostudega seotud maksete hulka ei arvestata ka ostude finantseerimist järelmaksuga. Seega saame öelda, et

Ja kui teenused, siis kas lennupiletid, kontserdipiletid või loterii? On siin üksjagu segadust, kes mida ja kuidas mõõdab.

Päise viited

Eesti E-kaubanduse Liit koondab kõik olulised e-kaubanduse numbrid liidu kodulehele, kust saab alati vaadata nii käivet, mahtusid, kui peamisi näitajaid. Kui sind huvitavad vaid üldnumbrid, siis Sa ei pea erinevate allikate ja andmebaaside kallale minema.

  1. Arvamus Kauba tellimine väljastpoolt Euroopa Liitu on muutumas tellijale kallimaks, aeglasemaks ja bürokraatlikumaks.
  2. Egon Veermäe: e-kaubanduse maksumuudatused toovad maksutõusu ja bürokraatia | Arvamus | ERR
  3. Inimesed eelistavad e-kaubandust, ettevõtted pilveteenuseid | Statistikaamet
  4. Eesti e-poed on tarbijate seas populaarsemad kui varem, kuid välismaised domineerivad | SEB

Kajastame ainult riiklikult tunnustatud ja aktsepteeritud allikaid. Oledki hetkel õiges kohas, kust on olulised üldnumbrid koondandmetena leitavad! E-ostlejate profiilid ehk Statistikaamet Koostöös Statistikaametiga oleme loonud kaubanduse juhtimislaua, mis kuvad automaatselt ka e-kaubanduse olulisi numbreid.

Kaubandus viimaste uudistega

Selleks mine www. Näed lisaks olulisi kaubanduse kui ka e-kaubanduse numbreid, mis Statistikaameti baasidest leitavad. Näiteks leibkonna suurus, e-ostude suurus pereliikme kohta, piirkonnad jm.

Aegajalt tasub siia juurde vaadata ka E-kaubanduse Liidu kodulehelt uudiste alt EMORi, Gemiuse, DPD jt suuremate küsitluste tegijat ning meie liikmete uuringute tulemusi, mis kenasti täiendavad Statistikaameti küsitluste tulemusi 3. Oluline on teada, et Eesti Pank monitoorib e-kaubanduse käibe all nii e-kaupasid kui e-teenuseid ehk e-kaubanduse käibe leidmisel on arvestatud Eestis välja antud pangakaartidega tehtud oste Eestis ja välismaal ning väljaspool Eestit välja antud pangakaartidega tehtud oste Eesti e-poodidest ning osaliselt pangalingi maksekorraldusega tehtud oste.

Pangalingi kaudu tehtud ostudest on e-ostude näitajasse sisse arvestatud maksed kaupade ja teenuste eest meelelahutus, transpordipiletid jmsnäitajasse ei ole arvestatud pangalingi kaudu lotopiletite või muude hasartmängude eest tehtud makseid, riiklike maksude tasumisi ega makseid finantsteenuste eest kindlustusmaksed, laenude tagasimaksed. E-ostudega seotud maksete hulka ei arvestata ka ostude finantseerimist järelmaksuga.

Eesti Panga kaudu saab seega kogu e-kaubanduse sektori käibe e-kaubad ja e-teenused kokku ning on leitav kui võtta www.

Kust saab vaadata kuude lõikes e-kaubanduse käibed Eestis, riikide lõikes jpm 4. Täiendavalt lisanduv nõue iga väikepaki kohta tollideklaratsioon esitada saab koormavaks juba seetõttu, et valdavalt on Euroopa Liidu riikides tolliga asjaajamine praegu tolliagentidele monopol. Eesti on üks väheseid näited, kus on deklareerimine tehtud nii lihtsaks, et iga eraisik seda ka ise oma tellitud kaubale teha saab.

Sotsiaalmenüü

Uued maksumuudatused ei haaku senise õiguskorraga Iga veebipood peab uute regulatsioonidega leidma endale maksuesindaja või asutama uue ettevõte, mille alt käibemaksuarvestust pidada. Ettevõtte registreerimiseks tuleb aga määrata ka Eesti puhul endale esindajaks kas advokaat või muu vastava volitusega isik.

Kaubandus viimaste uudistega

Mõlemal juhul tuleb küsida, kas selline bürokraatia on vajalik. Pole mingit põhjust rakendada täiendavaid piiranguid üksnes selleks, et veebipoed saaksid oma maksukohustust täita.

Näiteks Ühendkuningriigis pole maksuametis registreerimiseks veebipoodidel kohapealset esindajat vaja. Lisaks, kui raamatupidamises kehtib üldine põhimõte, et dokumente tuleb säilitada seitse aastat, siis uues jõustuvas regulatsioonis on käibemaksu andmete säilitamise kohustuseks pandud kümme aastat. Seadusandjale on seega siin palju mõtteainet, kuidas vähendada bürokraatlikke barjääre ja lihtsustada veebipoodide maksude tasumise ja aruandluse kohustust.

Senised e-lahendused pole toimivad Siiani on tolliametnikud pidanud füüsiliselt läbi vaatama tohutut hulka saadetisi, et nende tegelikku väärtust kontrollida. Selline kontroll praeguse maksukorra tingimustes ei saagi olla tulemuslik.

Language switcher

Nagu ka varasemate maksukogumise lahenduste puhul, on loodetud tulu saamiseks võtmeküsimuseks tehnoloogia rakendamine. Arvestades, et veebipoel tuleb tunda eri riikide maksumäärasid ja ka muid kaupade impordi piiranguid, ei ole kuigi realistlik, et ookeanitagused veebipoed saaksid nende nõuete rakendamisega kergesti hakkama.

Eesti IT-sektori võimalus on pakkuda uusi andmetöötluslahendusi suurtele veebikaubamajadele, toetudes meie e-riigi senisele edukale infosüsteemide kogemusele.

Kaubandus viimaste uudistega

Arvestades, et tulevikus peab iga EL-i tarbija saama infot kaubahinnale lisanduvate maksude kohta veebipoodidest, peavad veebipoed hakkama arvestama käibemaksu iga tootekategooria ja sihtriigi põhiselt.

Seda ei ole võimalik teha, kui vastavaid andmebaase ei vallata ega osata kasutada.

Teavitus küpsiste kohta

IT-ettevõtetele on see võimalus automatiseerida kogu ostu- ja tarneahel. Uudne on selles kontekstis sama andmekoosseisu automaatne edastus seotud riigiasutustele vajalikeks kontrollideks.

Kaubandus viimaste uudistega

Takistuseks on sel teel üksnes eelkirjeldatud õiguslikud tõkked. Peamised muudatused e-kaubanduse maksustamisel 1. Maksuvabastus alla eurostelt saadetistelt kaotatakse.

Erikorra maksukohustust tekib kauba müügi hetkel mitte enam kauba impordil.