Kaubandussusteemi ootus

See viitab jaemüügimahtude kasvu jätkumisele ka juulis. Viimati paraku kaks aastat tagasi. Tervis ja sellega seonduv on riigikontrolli lähema viie aasta fookuses. Seega näitab jaemüügi mahtude muutus umbes veerandit SKP-st. Ja ka komisjoni töökorraldus pole mõeldud asjade sisuliseks aruteluks. Kahju, et mõistlikud mõtted tuuakse päevakorda tihti vaid siis, kui sellelt poliitilisi punkte loodetakse.

Tervis ja sellega seonduv on riigikontrolli lähema viie aasta fookuses. Olen teinud riigikontrolli audiitoritele ülesandeks analüüsida riigi tegevust tervislike eluviiside soodustamisel. Sellest analüüsist peaks laial skaalal välja tulema, millised on Eestis inimeste tervist vaevavad probleemid ning mida on riik teinud ja võiks teha, et neid tervisehädasid oleks vähem.

Üldise ebakindluse väljendusena tõi ta välja, et Eesti inimeste säästude maht pangaarvetel üha kasvab, kuid tarbijad on selle taustal üha hinnatundlikumad ning soovivad saada võimalikult madala hinnaga kõige kõrgemat kvaliteeti.

Riigikontroll kavatseb mõelda, mida oleks mõistlik teha, et vähem kulutada võitlusele tagajärgedega ehk haigustega ja rohkem panustada nende ärahoidmisse.

See on üks põhimõttelisi küsimusi, mida ühiskond peaks arutama — minu isiklik arvamus on, et tuleb otsida ideid, kuidas inimest ennast panna oma tervise eest hoolt kandma.

Samal teemal

Mulle näib, et kõige efektiivsem tee käib rahakoti kaudu. Aga sellest lähemalt juba siis, kui analüüs valminud on.

Jason Brown Options Trader Valikud kaubelda kogu aeg

Kas me oleme praegu teinud kõik, et ka 25 aasta pärast oleks meil mõistliku hinnaga elektrit, oleks hingata puhast õhku ja juua puhast vett, oleks töökorras infrastruktuur?

Kas meie energiakasutus on säästlik?

Mis puudutab elektrit, siis on sellega seotud mu üks viimaste aegade positiivsemaid meediaelamusi — Eesti Energia avaldatud kuulutus selle kohta, et otsitakse tuumajaama projektijuhti. Iga otsustamisega viivitatud päev selles valdkonnas lähendab aega, kus tantsime küll murumütsides kaerajaani, kuid paraku peeruvalgel.

AGMAT BININARS SUSTEEM Susteemi allalaadimine Bitcoin Altcoini hinna korrelatsioon

Või maksame energia eest hingehinda. Minu agendas on tähtis ka omavalitsuste auditeerimine ja nõustamine, mis aitab kaasa, et otsustajad nii kohalikul kui ka riigi tasandil saaksid adekvaatse pildi tegelikust olukorrast ja neil oleks võimalik riigikontrolli erapooletule infole tuginedes võtta vastu ratsionaalsed otsused, mille järele riik jätkusuutlikkuse huvides januneb.

Seega on Eesti Riigikontrolli ülesanne anda õigel ajal infot, mis aitaks teha otsuseid ja kujundada poliitikat, mille tulemid on näha alles aastate pärast.

See saab olla riigikontrolli panus murdmaks trendi arutleda asjade üle vaid tsüklis valimistest valimisteni, tehes otsuseid ainult siis, kui see võiks kohe lähematel valimistel hääli tuua, ja lükates edasi kõik, mis on küll vajalik pikas perspektiivis, kuid võib olla ebapopulaarne ja seega kohe ja kiirelt valijate hääli mittetoov.

Selles kerges laulukeses on meie oludes minu arvates oluline sõnum.

Mõjukamad nendest on Hiina ja USA, kellel on eri nägemused tuleviku kaubandusest. Hiina president Xi Jinping ütles, et arenenud riigid peaksid toetama rahvusvahelist kaubandussüsteemi, et toetada arenevaid riike.

Peaksime tõusma oma arusaamades kõrgemale ja hindama oma olemist globaalse mõõtkava taustal ning kõigis värvides, mitte mustvalgelt. See laulu sõnum peaks meid panema mõtlema kõrgelt ja avaralt vaatamise vajadusele, sest keldriaknast või kohalikust konnatiigist just eriti kaugele ei näe.

1 Tickery Scaling strateegiate kaubandus Kuidas soita Bollingeri ribasid

Ja meie pilk peaks olema lahke ja sõbralik, mitte tige ja ülbe, tühm. Samuti peaks me üle saama suhtumisest, et Eesti ja siin elav rahvas on maailma naba. Endaimetluses võime olla enda arvates uhked, kuid tegelikkuses naeruväärsed ja matslikud.

Oma töödes kavatseb riigikontroll seega pakkuda lähema viie aasta jooksul laiemat ja kaugemale vaatavat pilti, kui see seni on tavaks olnud. Globaalne ja üldistav, mitte kribu-krabu taha takerduv vaade on see, mida vajab mitte ainult riigikontroll, vaid kogu riik ja kõik, kes selles riigis elavad.

Hiina president Xi Jinping ütles, et arenenud riigid peaksid toetama rahvusvahelist kaubandussüsteemi, et toetada arenevaid riike.

Tulevikus ja voimalus kauplemine ICICI-s Anyoption Trading Platform

Avatus tähendab progressi, enesesse sulgumine aga mahajäämist. Tema sõnul on tulemuseks hinnasõda, mille esimene ohver on reeglina toiduainetööstus ning selle järel tabab languse järellainetus paratamatult ka jaekaubandust.

Valikud Trading Platform Kanada Minu binaarne valikute signaal

Potisepp hoiatas Eesti tootjaid private labeli ehk omamärgi toodete üha kasvavate mahtude eest. Kaardimaksete käive jaekaubanduses tegi järsu hüppe üles juba mai keskel, kui kaubanduskeskused avati.

Prindi Oviiri esimesel ametiajal kaotas riigikontroll Partsi ajal kasvanud hambad, teisel ametiajal kaotab riigikontroll ilmselt ka proteesid, kirjutas üks irvhambast tundmatu netiasukas minu uueks ametiajaks riigikontrolöriks nimetamise kohta mõnda aega tagasi. Sain südamest naerda, kuid selles käsitluses on paraku ka üks väga levinud ootus — näha riigikontrollis agressiivset hammustajat või igaühe peale lakkamatult haukuvat Kaubandussusteemi ootus. Riigikontrollilt oodatakse politsei või prokuröri rolli asumist, kärarikkaid süüdistusi ja rusikaviibutusi. Olen veendunud, et riigikontroll ei saa ega tohi võtta oma loosungiks omaaegset Raadio 2 menusaate pealkirja «Puuga pähe». Riigikontroll peab olema küll kindlameelne, kuid lähtuma põhimõttest, et kriitilise hinnangu kõrvale peab kritiseerijal olema pakkuda positiivne programm ehk variant, kuidas asju teha paremini.

Samuti on koroonaviiruse kontrolli alla saamine ja piirangute kaotamine suurendanud inimeste liikumist. Elanike üldine kindlustundeindeks juunis küll halvenes, kuid perekonna majandusliku olukorra väljavaade eesolevaks 12 kuuks paranes.

Märksõnad:

Juulis paranesid veelgi kaubandussektori üldine kindlustunne ja elanike ootus oma perekonna majandusliku olukorra kohta eesolevatel kuudel. See viitab jaemüügimahtude kasvu jätkumisele ka juulis. Küll on aga Eesti elanikud suurendamas oma hoiuseid, mille kasv kiirenes kohe pärast eriolukorra kehtestamist märtsis ning mis on seejärel püsinud kõrgel tasemel.