Valikud Kaubandus VS ost ja toetus, Kasumi jaotamise või kahjumi katmise valikutest

Rääkides tulust, siis raha teenimiseks on mitmeid võimalusi. Algajana alustangi väikestest summadest, aga nii kui tulu teenin siis LEI koodi maksumus sööb mul selle kuidas investeerida bitcoini ju kohe ära.

Valikud Kaubandus VS ost ja toetus

Kasumi jaotamise Valikud Kaubandus VS ost ja toetus kahjumi katmise otsuse võib esitada ka koos järgmise majandusaasta aruandega, kui otsus võetakse vastu pärast majandusaasta aruande esitamist. Sisuliselt toimub kinnitatud majandusaasta aruande esitatamine siis enne, kui kasumi jaotamise või kahjumi katmise otsus on tehtud.

Praktikas esineb aga küllaltki tihti ka juhtumeid, kus agarad raamatupidajad või juhatuse liikmed esitavad aruanded äriregistrile enne või ilmaet majandusaasta aruande ning kasumi jaotamise või kahjumi katmise oleks kinnitanud ka üldkoosolek või ainuomanik.

Valikud Kaubandus VS ost ja toetus

Tasub siiski teada, et iga majandusaasta aruande esitamisel on ettepanekutes ja otsustes kasumite ja kahjumite numbrid viimase kinnitatud majandusaasta lõpu seisuga eeltäidetud ja mittemuudetavad st järgmise majandusaasta aruande esitamisel ei ole eelmise majandusaasta seis taastatav. Sedakaudu tuleks eelmise majandusaasta kasumi jaotamise otsuse või kahjumi katmise otsuse esitamiseks eelmise majandusaasta aruanne e-äriregistri ettevõtluskeskkonnas tegelikult uuesti esitada.

Valikud Kaubandus VS ost ja toetus

Miks on kasumi jaotamisel või kahjumi katmisel vajalikud kaks aruannet — ettepanek ning otsus? Mille alusel otsustada, kas tuleks valida kasumi jagamine või kahjumi katmine?

Estonia - \

Enamuse jätkuvalt tegutsenud majandusüksuste puhul aga ei ole võimalik sisulist otsust teha vaid viimase aruandeaasta tulemuse põhjal. On oluline mõista, et jätkuvalt tegutseva majandusüksuse tegevuste tulemused ning kasumite jagamised ja kahjumite katmised akumuleeruvad: Seega majandusaasta lõpu seisuga on kogu jaotuskõlbulik kasum või katmist vajav kahjum akumuleerituna kahe bilansikirje summa: a Eelmiste perioodide jaotamata kasum kahjum bilansis omakapitali hulgas ning b Aruandeaasta kasum kahjum bilansis omakapitali hulgas : Eelpooltoodu kokkuvõttena on jätkuvalt tegutsenud äriühingud majandusaasta lõpetamisel silmitsi ühega järgnevatest 4-st situatsioonist: 1.

Kirjeldatud situatsioonid määravad akumuleerunud kasumite või kahjumite hulga ning sedakaudu ka kasumi jaotamise või kahjumi katmise aruandlusvormide valikud sisuliselt: 1. Kas valida ainult otsus või mõlemad, nii ettepanek kui ka otsus?

Valikud Kaubandus VS ost ja toetus

Kui lõppkokkuvõttena on esitatud vaid juhatuse ettepanek, siis kolmandad osapooled peaksid eeldama, et üldkoosoleku või ka ainuomaniku poolt jäi juhatuse tehtud kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepanek mingil põhjusel kinnitamata ning sellisel kujul kasumi jagamist ei toimunud ei oleks tohtinud toimuda. Kui lõppkokkuvõttena on esitatud vaid üldkoosoleku poolt kinnitatud kasumi jaotamise otsus või kajumi tamise otsus, siis kolmandad osapooled peaksid eeldama, et juhatuse ettepanek ning üldkoosoleku lõplik otsus ühtisid.

Valikud Kaubandus VS ost ja toetus

Juhul, kui Teil tekib teema kohta täiendavaid küsimusi, palun pöörduge BDO ekspertide poole.