числото е

<img src='https://i.ytimg.com/vi/vB73Ynza-0o/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBgbksu_67sVeM9SGHByLQsDaBPnw' alt='Число e – 2,71828.

Математический смысл просто и наглядно’ class=’alignleft’>История. Числото се нарича Неперово число в чест на шотландския учен Джон Непер – автор на съчинението „Описание на удивителните таблици на логаритмите“ (1614 г.). Това не е съвсем правилно, тъй като в него логаритъмът.

джошуа кличко на живо Кобрата с шокиращо признание за Андреа – Бойни – Бокс. – In the end, you feel that your much-vaunted, inexhaustible fantasy is growing tired, debilitated, exhausted, because you’re bound to grow out of your old ideals; they’re smashed to splinters and turn to dust, and if you have no other life, you have no choice

Денят на числото Пи за първи път е отбелязан през 1988 г. от физикът Лари Шоу, който работил в музея Експлораториум в Сан Франциско – Vesti.bg – последни новини от България и света, пари, развлечения, технологии

Числото π е приблизително равно на 22/7 или на 3,14 с точност до третата значеща цифра. Числовата стойност на π, закръглена до 100-ния знак след десетичната запетая,

7 също така е числото на Вселената и обхваща небесата, обикновено символизирани от числото 3, и тялото на земята, свързвано с числото 4. Седем често се.

Днес е 3-ти ноември – ден като всички останали, но според мнозина вибрациите в това число имат своето тълкуване. Тройката живее под знака на триъгълника. Числото 3 означава устойчивост и се символизира чрез триъ­гълник.