Muugi dividendide aktsiatehingud

Nagu näha, siis enamikul juhtudel peetakse tulumaks dividendidelt kohe välisriigis kinni ja investori kontole olgu selleks siis tavakonto või investeerimiskonto jõuab seega väiksem summa kui ettevõte on dividendidena deklareerinud. Samuti, erinevalt eraisikust ei mõjuta ettevõttesse laekunud dividendid sinu aastast kogutulu. Seega on eraisikust investoril võimalik investeerimiskonto avamisega kapitalikasvu kohesest maksustamisest lahti saada. Väärtpaberite lühikeseks müügi tehingu andmed näidatakse LHV maksuaruande tabelites 6.

Alljärgnev kehtib eelkõige finantsturgudel kaubeldavatesse instrumentidesse aktsiatesse, võlakirjadesse ja ETF-idesse raha paigutava investori kohta. Maksuamet sirutab käe investori kukrusse kahel korral. Esiteks rakendub tulumaks investorile tehtud maksete ehk teenitud omanikutulu puhul. Sellisteks makseteks on näiteks dividendimaksed aktsiainvestorile ja kupongi- ehk intressimaksed võlakirjainvestorile.

Olenevalt investeerimisobjekti liigist ja asukohariigist võidakse tulumaks kinni pidada kohe välisriigis või siis tuleb tulu deklareerida ning kuulub maksustamisele Eestis. Teine kord tuleb tulumaksu maksta kapitalikasvult ehk hinnatõusust teenitud kasumilt. Kapitalikasvu tulumaksustamise edasilükkamine Alustame viimasest ehk kapitalikasvu tulumaksustamisest. Pikaajalisel väikeinvestoril, kelle Muugi dividendide aktsiatehingud on oma järk-järgult tekkivaid säästusid finantsturgudele investeerida, on igati mõttekas avada eraisikuna investeerimiskonto.

Lühidalt saab investeerimiskonto kohta lugeda siin ja pisut põhjalikumalt sellest Rahandusministeeriumi seletuskirjast. Investeerimiskonto eelis on võimalus tulumaksukohustust edasi lükata.

Tulumaksukohustus tekib tulevikus juhul kui väljamaksed investeerimiskontolt hakkavad ületama sinna kontole läbi aja tehtud sissemakseid. Investeeringud läbi äriühingu või läbi investeerimiskonto?

Optsioonide tehingute stsenaariumid

Seega on eraisikust investoril võimalik investeerimiskonto avamisega kapitalikasvu kohesest maksustamisest lahti saada. Sarnane tulemus on võimalik saavutada ka oma investeeringuid läbi ettevõtte teostades. Läbi äriühingu investeerimisega kaasneb oluliselt suurem halduskoormus — aruanded Maksu- ja Statistikaametile, järjepidev raamatupidamise ja majandusaasta aruannete koostamise kohustus.

Väärtpaberitulu deklareerimisest, puust ja punaseks Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsialist Hannes Udde vasakul soovitab algajal investoril teiste vigadest õppida.

Teisalt on läbi äriühingu investeerimisel ka omajagu plusse: teatud väljaminekuid on võimalik kuludesse kanda ehk vähendada maksustatava tulu suurust, on võimalik laenu võtta ja investeerimisobjektide nimekiri ei ole nõnda piiratud nagu investeerimiskonto süsteemi kasutades. Praegust maksukeskkonda arvestades on pikaajalisele investorile, kes valdava enamuse oma varadest investeerib aktsiatesse, võlakirjadesse, investeerimisfondide osakutesse ja ETF-idesse, kõige lihtsam, mugavam ja kulu- ning maksuefektiivsem lahendus investeerimiskonto.

Ka selle raames saab tegelikult vajadusel laenu võtta — näiteks olemasolevate väärtpaberite tagatisel uutesse finantsinstrumentidesse investeerimiseks niinimetatud võimendusega investeerimine.

Puust ja punaseks Mulle ikka kohe meeldib arvutada. Ja võrrelda.

Aktsiad ja maksud

Seega põhjendamaks, miks peaks iga investor tegelema enne maksustamise ja alles siis kulude teemaga, toon paar näidet. Ütleme, et plaanid investeerida 1-aastaks mõnda kogu maailma aktsiaturge hõlmavasse ETF-i. Seega juhul kui sa olid nutikas ja valisid madalamate kuludega ETF-i teenisid aastaga 97,5 eurot ehk 3,5 eurot rohkem.

Ostu sooritasid juba vastavatud investeerimiskontole ja aasta möödudes laekusid müügist saadud eurod ka sellele samale investeerimiskontole. Nagu eelpool leidsime, siis hetkel tehingukulusid mitte arvesse võttes eurose alginvesteeringu puhul teenisid 94 eurot.

Kogu selle saadud kasumi saad nüüd muretult edasi investeerida, tulumaksukohustust sul sellisel juhul ei teki.

Investorvajaduste hierarhia IV osa: maksud

Kaks otsust, väga erinevad mõjud. Madalama kulukuse määraga ETF-ile ümber lülitumisega võid võita 3,5 eurot, sama investeeringut maksuefektiivselt tehes 18,8 eurot.

LHV Investeerimiskool - Kuidas alustada väikeste summadega?

Sarnastele järeldustele jõuame ka siis kui võtame vaatluse alla aktsiatehingute kulud. Võit odavmaakleri Muugi dividendide aktsiatehingud ümberkolimisest tervenisti 29 eurot. Võit investeerimiskonto süsteemi kasutamisest ehk maksuefektiivsest tegutsemisest on 50 eurot, kuluefektiivsest tegutsemisest 29 eurot. Seega taas kord on maksuefektiivse tegutsemise mõju suurem kui kuluefektiivse oma.

Täpsustuseks olgu öeldud, et antud näite puhul LHV vs. Dividendide maksustamise kirju maailm Ülakirjeldatu tulemusena ja nõnda lihtsalt ongi kapitalikasvu tulumaksustamine FX Valikud kalkulaator lükatud ning esimene pool investeerimistegevusest maksuefektiivsemaks tehtud.

Teine ja veel optimeerimist vajav on investorile välja makstava dividendi- ja intressitulu maksustamise pool.

Aktsiad Aktsia stock; share; equity on väärtpaber, mis tõendab selle valdaja proportsionaalset osalust aktsiaseltsi aktsiakapitalis ning, mis annab selle omanikule ehk aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja aktsiaseltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses sätestatud ja põhikirjaga ettenähtud õigused nn aktsionäriõigused.

Siin on investeerimiskontost, ja tegelikult ka investeeringute tegemiseks registreeritavast äriühingust, vähem kasu. Nüüd peab ise nutikas olema!

Enne konkreetsete numbrite ja näidete juurde minemist pean rõhutama, et alljärgneva näol ei ole tegu maksualase nõustamisega või millegi muu sarnasega, jagan vaid oma isiklikke kogemusi. Ka ei pruugi kõik maksumäärad olla enam ajakohased.

Korge sagedusega kauplemise strateegia python

Alljärgnev tabel kajastab kehtivaid tulumaksumäärasid dividendidele sõltuvalt ettevõtte asukohariigist. Nagu näha, siis enamikul juhtudel peetakse tulumaks dividendidelt kohe välisriigis kinni ja investori kontole olgu selleks siis tavakonto või investeerimiskonto jõuab seega väiksem summa kui ettevõte on dividendidena deklareerinud.

Sest oleme ausad, tegemist on päris keerulise ja detailiderohke teemaga. Ütlen kohe ära, et jagan siin oma kogemust ja arvamust ja edasine jutt ei ole soovitus ega nõuanne ja selle põhjal ei tohiks otsuseid langetada. Ehk siis kontrolli järele. Ja kui ma millestki olen valesti aru saanud, siis hea meelega ootaks parandusi kommentaarides. Niisiis, aktsiad ja maksustamine.

Nutikusest siin väikeinvestorile enam väga palju abi ei ole. Otse aktsiatesse investeerides kuulub dividenditulu enamasti maksustamisele juba välisriigis ja sellest nõnda lihtsalt ei pääse. Pigem tuleb ülaltoodud tabel dividendivoogu taotlevale investorile kasuks mõne aktsia soetamise mõttekust kaaludes.

Toon ühe näite.

Virtuaalsete valikute Cboe

Prantsusmaa suurfirma Total SA näiteks maksab dividende korra kvartalis, viimaste aastate jooksul on kvartaalseks dividendimakseks olnud 0. Aasta peale teeb see kokku 2. Võttes arvesse praegust Total SA aktsiahinda Päris atraktiivne! Kahjuks ei jõua kogu see dividendimakse Eesti residendist investorini, isegi siis kui ta on omale teinud investeerimiskonto.

Jah, mõne ettevõtte aktsia kaupleb eri riigi börsidel ja vahest tekib mõte, et võiks kuidagi optimeerida ja osta selle riigi börsilt, kus pärast rakendub madalam maksumäär, aga nõnda lihtne see kahjuks ei ole.

Siin tulevad mängu juba uued nüansid.

Mida teada dividendidest

Dividende maksavad nad kõik ja eri valuutades. See tähendab, et Amsterdamis noteeritud aktsiad maksavad dividende eurodes, New Yorgis noteeritud aktsiad dollarites ja Londonis noteeritud aktsiad naelsterlingites.

Kaks päeva enne järgmise dividendimakse väljakuulutamist fikseeritakse dividendimaksete puhul valuutakursid nii, et makse arvesse võtmata saaksid kõigi eri riigi börsidel noteeritud aktsiaomanikud täpselt sama suure dividendimakse. Näiteks viimase, 9. Sel päeval olid eurodesse ümber arvutatuna eri riikide aktsiaomanike oodatavad dividendid kõik väärt 0, eurot.

Selge on see, et valuutakursid Muugi dividendide aktsiatehingud muutuvad ja 9. Seega eksisteerib sel puhul märkimisväärne valuutarisk. Miks üldse pöörata tähelepanu asukohariigile? Vastus — sest see aitab Eesti investoril maksuefektiivsemalt investeerida. Iirimaal registreeritud ETF-ide poolt makstud dividendidelt tulumaksu kinni ei peeta — kogu dividendimakse jõuab Eesti residendist investori kontole [1]!

Jah, see dividenditulu kuulub maksustamisele Eestis, kuid nagu eelpool kirjeldatud, siis investeerimiskonto süsteemi kasutades või läbi äriühingu investeerides saab tulumaksukohustust edasi lükata.

Esimene Muugi dividendide aktsiatehingud kõige olulisem samm Kõike ülalkirjeldatud lühidalt kokku võttes saab öelda järgmist.

  1. Binaarsed valikud Android-i mangud
  2. Aktsiad ja maksud | Kuidas saada rahaliselt vabaks
  3. Et investoril kõik sujuvalt kulgeks ning soovitav dividend mõne apsu pärast saamata ei jääks, vaatame üle dividendidega seotud põhimõisted ning toome välja, mida dividendimaksete puhul kindlasti jälgida tuleb.
  4. Stock Options Play
  5. Statistika 242 algoritmika kaubandus ja kvantitatiivne strateegia
  6. Kristi investeerib Miks ma ei investeeri aktsiatesse eraisikuna? - Kristi investeerib

Esimene samm alustavale aktsiainvestorile — ava endale eraldiseisev arvelduskonto, mille kaudu teostada edaspidi kõik väärtpaberitehingud ja deklareeri see konto ka järgneva aasta tuludeklaratsioonis Maksuametile kui investeerimiskonto.

Oluline on siin meeles pidada, et igal aastal tuleb siis tuludeklaratsioonis näidata ka kõik investeerimiskontole tehtud sisse- ja väljamaksed, mistõttu ongi mugav luua igapäevastest pangatoimetustest eraldiseisev konto.