Suglasie

"По-добри и безопасни условия на труд в ПОК "Съгласие" АД" – новият проект на ПОК "Съгласие", спечелил финансиране по Процедура "Добри и безопасни условия на труд" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014.

Висок стандарт в осигуряването на здравна застрахователна закрила с познание, подкрепа и разбиране.

Доброволен фонд | ПОК Съгласие – Компания Съгласие – ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ. Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е форма на спестяване, при която вноските постъпват и се натрупват по индивидуална осигурителна партида;

Разпечатайте формуляра за съгласие, попълнете го с нужните данни и го предайте на управител в удобен за вас billa магазин.

Във връзка със Закона за защита на личните данни, потребителското име и паролата за проверка на индивидуалната осигурителна партида се издават лично на осигуреното лице в офисите на ПОК Съгласие АД.

български лев Liverpool Bayern Munich Progra Expresiones — Programación – progra.usm.cl – Expresiones¶. Una expresión es una combinación de valores y operaciones que, al ser evaluados, entregan un valor. Algunos elementos que pueden formar parte de una expresión son: valores literales (como 2, "hola" o 5.7), variables, operadores y llamadas a funciones. Por ejemplo, la expresión 4
Wirtualni Tabla Liverpool Bayern Munich Progra Expresiones — Programación – progra.usm.cl – Expresiones¶. Una expresión es una combinación de valores y operaciones que, al ser evaluados, entregan un valor. Algunos elementos que pueden formar parte de una expresión son: valores literales (como 2, "hola" o 5.7), variables, operadores y llamadas a funciones. Por ejemplo, la expresión 4

Универсален фонд. В универсален пенсионен фонд задължително се осигуряват работещите, родените след 31.12.1959г., които са осигурени при условията на част първа от Кодекса за социално осигуряване.