Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse strateegia kuni 2021. aastani

Komisjon jätkab julgeolekuliidu tugevdamist, võideldes terrorismi, organiseeritud kuritegevuse ja hübriidohtudega. Komisjon esitab ühisteatise ELi panuse suurendamise kohta eeskirjadel põhinevasse mitmepoolsusesse ja uuendatud partnerluse kohta lõunapoolsete naaberriikidega ning teatise Arktika kohta.

Navigeerimismenüü

Euroopa Komisjoni prioriteedid Komisjoni Esitatud tööprogramm on heaks orientiiriks, millal erinevaid algatusi oodata. Keskendutakse õigusele eraelu puutumatusele ja ühenduvusele, sõnavabadusele, andmete vabale liikumisele ja küberturvalisusele. Võtab vastu õigusakte valdkondades, mis hõlmavad tehisintellekti ohutust, vastutust ning põhiõigus- ja andmeaspekte ja esitatakse ettepanek e-ID kohta.

Algatuste hulka kuuluvad ka ajakohastatud Euroopa uus tööstusstrateegia, milles võetakse arvesse koroonaviiruse mõju, ning seadusandlik ettepanek platvormitöötajate töötingimuste parandamiseks. Vaadatakse üle ELi pankade maksejõuetuse käsitlemise raamistik ja võetakse kätte meetmeid piiriülese investeeringute suurendamiseks ELis ja tõhustatakse rahapesuvastast võitlust. Komisjon esitab ühisteatise ELi panuse suurendamise kohta eeskirjadel põhinevasse mitmepoolsusesse ja uuendatud partnerluse kohta lõunapoolsete naaberriikidega ning teatise Arktika kohta.

2 Looduse hüved ehk ökosüsteemiteenused - kellele ja miks?

Esitatakse ka uus strateegiline lähenemisviis endiste võitlejate desarmeerimise, demobiliseerimise ja taasintegreerimise toetamiseks. Teatises ELi humanitaarabi kohta uuritakse uusi koostööviise meie partnerite ja teiste rahastajatega. Esitatakse uus Schengeni tuleviku strateegia. Uuele rände- ja varjupaiga leppele järgnevad mitu seaduslikku rännet käsitlevat meedet, sealhulgas võimekuse ja oskuste pakett.

Euroopa Komisjoni prioriteedid

Muud meetmed hõlmavad tegevuskava rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise tõkestamiseks ning jätkusuutlikku vabatahtliku tagasipöördumise ja taasintegreerimise strateegiat. Komisjon jätkab julgeolekuliidu tugevdamist, võideldes terrorismi, organiseeritud kuritegevuse ja hübriidohtudega.

  • Kuidas kaubelda Forex CFD-dega
  • Euroopa Komisjoni prioriteedid aastaks - Tööandjate Keskliit
  • Versteuerung Stock Options
  • Kuidas kaitseb Euroopa Liit bioloogilist mitmekesisust? | Uudised | Euroopa Parlament
  • Eesmärgid aastaks Euroopa roheline kokkulepe[ muuda muuda lähteteksti ] Euroopa Liidu pikemaajalised kliimaeesmärgid on kokku võetud
  • Euroopa Liidu kliimapoliitika – Vikipeedia
  • Interneti-kasumiteoadete susteem

Samuti esitab ta ulatusliku strateegia antisemitismi vastu võitlemiseks. Samuti teeb komisjon ettepaneku laiendada nn eurokuritegude nimekirja nii, et see hõlmaks kõiki vihakuritegude ja vaenukõne vorme. Komisjon esitab selgemad eeskirjad Euroopa tasandi erakondade rahastamise kohta ning võtab meetmeid ajakirjanike ja kodanikuühiskonna kaitsmiseks kohtuvaidluste kuritarvitamise eest.

Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse strateegia kuni 2021. aastani

Maapiirkondade pikaajalises visioonis pakutakse välja meetmeid nende piirkondade potentsiaali täielikuks ärakasutamiseks. Täielik loetelu kuue üldeesmärgi alla kuuluvast 44 uuest poliitikaeesmärgist on esitatud Hea on meenutada, et uut mitmeaastast finantsraamistikku kohaldatakse alates 1.

Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse strateegia kuni 2021. aastani

Enamik neist valdkondlikest ELi programmidest võeti vastu ja neid, mille vastuvõtmine on veel lõplikult lõpule viidud, kohaldatakse tagasiulatuvalt alates Uut omavahendite otsus vajalik selleks, et EL laenaks turgudelt raha ELi taastamisvahendi rahastamiseks peavad rahvusparlamendid veel ratifitseerima eeldatavasti toimub see Taastamise ja vastupanuvõime rahastu loomise määrus tuleb nüüd tehnilisel tasandil lõpule viia ja see vajab pärast nõukogu Ükski neist sammudest ei põhjusta eeldatavasti suuri poliitilisi lahkarvamusi ega riski põhjustades protsessis viivitusi.

Palju on räägitud sellest, et liikmesriigid peavad esitama Kui riiklikud taastamis- ja vastupidavuskavad on komisjonile esitatud, kontrollib Euroopa Komisjon neid kahe kuu jooksul.

Loe rohkem Euroopas ohustatud liikide kohta. Siiski leiab hinnang, et töö eesmärkide saavutamisel peab hoogustuma.

Eesti rahandusministeeriumist on meieni jõudnud info, Taaskävitamisfondi ja taaskäivitamiskavaga seotud info avaldatakse spetsiaalsel veebilehel, mis valmib samuti lähikuudel. Antud veebilehele laetakse avalikuks väljapanekuks ja kommenteerimiseks hiljem ka taaskäivitamiskava projekt, millele saab esitada jooksvaid ettepanekuid ka pärast Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse strateegia kuni 2021. aastani seminare. Lõplik summa arvutatakse Eesti jaoks välja alles See, kuidas Euroopa taaskäivitamisrahastu riikide vahel jaguneb, sõltub 30 protsendi ulatuses kohaliku majanduse käekäigust, täpsemini sellest, kuidas läheb liikmesriigil võrreldes Euroopa keskmisega.

Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse strateegia kuni 2021. aastani

Rohkem infot Euroopa Komisjoni töökava kohta võimalik lugeda siit ja Eestit puudutavad ELi vahendite loetelu on välja toodud siin.