Kaubanduse nouniku strateegia kauplemine

See tähendab, et kõiki tehinguid nende liikide isenditega ja neist valmistatud toodetega reguleerib rahvusvaheline kaubanduse konventsioon, lühendatult CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Krüptoraha trading etfs.

Avaleht Uudised Ära osta ohustatud liikide elu!

Kaubanduse nouniku strateegia kauplemine

Ära osta ohustatud liikide elu! Sellele vaatamata tuleb aeg-ajalt ilmsiks kas teadmatusest või teadlikult toime pandud rikkumisi. Viimase poole aasta jooksul on keskkonnainspektorid tuvastanud 29 juhtumit, mis on seotud elevandiluust toodete ostmise, müümise või pakkumistega oksjonikeskkonnas Osta.

Kaubanduse nouniku strateegia kauplemine

Elevandid — nii India kui ka Aafrika elevant — on arvatud maailmas ohustatud liikide hulka. See tähendab, et kõiki tehinguid nende liikide isenditega ja neist valmistatud toodetega reguleerib rahvusvaheline kaubanduse konventsioon, lühendatult CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna Kaubanduse nouniku strateegia kauplemine Flora.

Kaubanduse nouniku strateegia kauplemine

Ohustatud liikide isendite ja nendest valmistatud toodete sisse- ja väljaveol, ostmisel, müümisel ning kõigi muude tehingute puhul peab alati kaasas olema dokument, mis näitab selle isendi legaalset päritolu ja kinnitab, et selline tehing on üldse lubatud. Seepärast ongi tehingud elevandiluust toodetega kogu maailmas väga rangelt reguleeritud.

Kaubanduse nouniku strateegia kauplemine

Kui seni oli Eestis elevandiluust esemete ost ja müük pea olematu, siis vastavalt sellele, kuidas Kesk- ja Lääne-Euroopa riigid on järjest karmistanud ja ka keelustanud elevandiluuga kauplemist, on hakatud otsima nišše elevandiluu müügiks riikides, kus kultuuriline taust pole seni pole sedasorti kaubandust soosinud ja pole ka probleeme olnud.

Nii müüjad kui ka ostjad peavad olema ohustatud liikidest valmistatud toodetega tehtavate tehingute puhul tähelepanelikud. Juhul, kui sellega seoses tekib kahtlusi või küsimusi, tuleks konsulteerida Keskkonnaministeeriumiga, kes on Eestis CITESi korraldusasutus ja kes väljastab ka vastavaid erilube.

Fibonacci, Trends und Widerstände: Chartanalyse für Anfänger // Mission Money

Looduskaitseseaduse järgi võib kaitstava loodusobjekti kasutamis- või kaitsenõuete rikkumise eest karistada rahatrahviga kuni trahviühikut ehk kuni eurot. Lisaks tuleb iga elevandiluust kujukese eest hüvitada keskkonnakahju eurot.

Kaubanduse nouniku strateegia kauplemine

Keskkonnaamet kontrollib tehinguid kaitsealuste liikidega kaubanduses, Maksu- ja Tolliamet viib läbi kontrolli piiril, lennujaamas ja postikeskustes. Lisateave: Keskkonnaameti eluslooduse ja kalanduse järelevalve arendusosakonna peainspektor.

Avaleht Uudised Ära osta ohustatud liikide elu! Ära osta ohustatud liikide elu!