Commercial GATT-susteem

Kas Venemaa on WTOga liitunud? Esimeses etapis viiakse spetsiaalsete töörühmade raames läbi ühineva riigi majandusmehhanismi ning kaubandus- ja poliitilise režiimi üksikasjalik uurimine mitmepoolsel tasandil nende vastavuse kohta WTO eeskirjadele. Esindatus 5. Komiteed abistab asjakohaselt tema tegevuses TKNi sekretariaat.

EASi Korea Vabariigi infoportaali eesmärk on vastata ettevõtete vajadusele saada süstematiseeritud ja kvaliteetset infot Korea Vabariigi turu, ärikeskkonna ja turule sisenemise protsessi kohta.

Samas tuleb teada, mis on just Korea Vabariigi sihtturu eripärad, milliseid müügikanaleid seal kasutada, mis ettevõtlusvormid on võimalikud, mis reeglid ja eeskirjad kehtivad impordile, mis võiks äri takistada ja kuidas ohte vältida.

Account Options

Ekspordistrateegia koostamine Selleks, et edukalt siseneda Lõuna-Korea turule, on vaja koostada hoolikalt läbiviidud turuanalüüs ja sellel põhinev ekspordistrateegia. Lisaks on tähtis õppida tundma sihtturu tarbija harjumusi ja õigeid viise turustada oma toodet või teenust Lõuna-Korea turul. Viimastel aastatel on keskmine tarbija muutunud hinnatundlikumaks ja eelistab oma raha eest võimalikult suurt väärtust saada.

Lõuna-Korea tarbijad on kauba suhtes valivad ning soovivad osta kõrge kvaliteediga tooteid. Enne ostmist kogutakse toote kohta võimalikult palju infot.

Commercial GATT-susteem Mis on binaarsed voimalused

Eelistatakse odavamaid kaubamärke ja hea hinna leidmisel ostetakse järjest rohkem veebipoodidest, isegi kui kauba kohale toomine võtab aega. Samas on tõusutrende ka jõukamatele tarbijatele suunatud luksuskaupade turul.

Loe lisaks. Lõuna-Korea ühiskond on kaasaegne ja üsna läänelik, aga siiski tuleb arvestada kultuurispetsiifiliste asjaoludega, mis puudutavad koostööpartneritega suhete loomist. Ekspordistrateegia koostamisel on oluline selgelt määratleda eksportimise põhjus ning see, kuidas on plaanis oma eesmärke saavutada.

Lõuna-Korea turule sisenemine

Commercial GATT-susteem Soovitame teil tutvuda ka EASi korraldatava ekspordiplaani koostamise Commercial GATT-susteem.

Turule sisenemise viisid Korea Vabariigi turule on võimalus siseneda ekspordi või investeeringute kaudu. Sobiva strateegia valimine sõltub ettevõtte suurusest, ressurssidest, varasemast kogemusest eksportimisel, eksporditavast tootest, müügikanalitest ja riski võtmise valmidusest. Tuleb silmas pidada, et importija peab olema Korea Vabariigi resident või tal peab olema tegevuskoht Korea Vabariik.

Rohkem infot regulatsioonide kohta saab Euroopa Komisjoni turule sisenemise andmebaasist Market Access Database Lõuna-Koread puudutavalt veebilehelt. Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatel VKE on soovitatav siseneda Lõuna-Korea turule läbi kohaliku äripartneri. Äripartneriga töötamine vähendab kulusid, aega ja võimaldab tõhusat kohaliku info kogumist ja lihtsamat juurdepääsu ärivõrgustikele. Äripartner võib olla kohapealne esindaja agent või Commercial GATT-susteem distributor.

Commercial GATT-susteem Kui novembri varude valikud tulevad valja

Täpsemaid selgitusi nende valikute kohta leiad Austraalia valitsuse eksporditermineid tutvustavalt veebilehelt. Juristide abiga tuleks äripartneriga sõlmida hoolikalt koostatud leping. Usaldusväärse äripartneri valimiseks on soovitatav varuda aega, et vältida petuskeeme ning tagada oma ettevõtte ekspordiplaani edukas läbiviimine.

VKE-de jaoks on hea võimalus eksportida Commercial GATT-susteem turule ka e-kaubanduse kaudu.

Applications Linguee

Leides parema hinnaga toote, ostetakse meelsasti isegi välismaistelt veebilehtedelt rohkem infot sel teemal. Lõuna-Korea tarbijad on tehnoloogiateadlikud ja kasutavad aktiivselt mobiilset internetti. PSFweb Enne turule sisenemist tasub Commercial GATT-susteem kindlasti tutvuda sealse e-kaubanduse turu võimalustega. Huvi võivad pakkuda sektorid, mida ei kata suured e-kaubanduse platvormid nagu G-Market, auction. Tänu Euroopa Liidu ja Korea Vabariigi vahelisele vabakaubanduslepingule on Euroopa ettevõtetel lihtsam Korea Vabariigis asutada välismaisel kapitalil põhinev ettevõte foreign invested enterprise, FIE.

Sõltuvalt ettevõtte eesmärkidest on võimalus asutada ka tütarettevõte subsidiary companyharukontor branch office Commercial GATT-susteem esindusbüroo liaison office. Loe välisesinduse rajamisest täpsemalt Ameerika Ühendriikide Korea ekspordiportaalist. Välisesinduse asutamine on asjakohane, Invest Kripovaliut Maai rahaga ettevõttel on plaanis turule siseneda mitme erineva toote või teenusega.

EAS ei paku ettevõtetele Lõuna-Koreasse investeerimise alast teenust. Intellektuaalomandi kaitse Enne oma toote või teenuse esitlemist Lõuna-Korea turul messil, veebis või mujal tasub kindlasti tagada oma logo, kaubamärgi ja muu intellektuaalomandi intellectual property, IP seadusjärgne kaitse. Intellektuaalomandi kaitse Lõuna-Koreas on üsna heal tasemel.

Samas on interneti ja elektrooniliste vahendite kasutus väga levinud ning sellega seoses levib ka internetipiraatlus ning tekitab IP kaitsega tegelevatele ametitele raskusi. Lõuna-Koreas on jõus nn first-to-file-süsteem, mis tähendab, et esimesena registreerunu saab IP kasutamise õiguse. Intellektuaalomandi registreerimiseks on tihtipeale vaja ka kohalikku aadressi, millest tuleneb ka välisesinduse asutamise vajadus.

Lisaks aadressi registreerimisele on vaja ka kohalikku äripartnerit või volinikku. Kaubamärgi rahvusvaheline registreerimine toimub läbi taotleja päritoluameti. Juhised taotluse täitmiseks leiab kaubamärgimäärusest. Commercial GATT-susteem leidmine Kontakte on võimalik luua isiklikult ja interneti teel.

Commercial GATT-susteem Parimad binaarsed valikud Signaalid pakkujatele

Lisaks võib potentsiaalseid partnereid otsida portaalist Globaltrade. Kõige tõhusam viis isiklike ärikontaktide saamiseks on osalemine erinevatel messidel. Soovitatav on osaleda messidel esmalt külastajana, et aru saada messi kvaliteedist ja pakutavatest võimalustest.

Delegatsioonid on suunatud konkreetsetele valdkondadele. Nõutud kriteeriumitele vastates on ettevõtetel võimalik kandideerida äridelegatsioonidesse ja saada osa programmi pakutavatest äritegevust toetavatest teenustest. Tugeva ärisuhte loomine ja selle jätkusuutlikkuse tagamine on vajalik osa ekspordistrateegiast. Edukaks turule sisenemiseks on tähtis ettevõtte esindajate kättesaadavus partnerettevõtte, turustaja või oma ettevõtte jaoks asutatud kontori kaudu.

EASi Korea Vabariigi infoportaali eesmärk on vastata ettevõtete vajadusele saada süstematiseeritud ja kvaliteetset infot Korea Vabariigi turu, ärikeskkonna ja turule sisenemise protsessi kohta.

Samuti on tähtis olla teadlik Lõuna-Korea ärikultuuri tavadest, et vältida probleeme partnerlussuhte loomisel vt. Toll ja maksud Tolliprotseduure teostab ja reguleerib Korea Vabariigi tolliamet Korea Customs Servicemille tariife puudutaval veebilehelt Tariff Inquiry on võimalik kontrollida, kas imporditav toode kuulub vabakaubanduslepingu alla või mitte.

Commercial GATT-susteem Liidu ja Korea Vabariigi vahelise vabakaubanduslepinguga kaotati järk-järgult enamik riikidevahelistest tariifidest ning kergendati ettevõtete administratiivset koormat. Kui eksporditavate toodete partii koguväärtus ületab eurot, peab eksportija taotlema heakskiidetud eksportija staatust approved exporter ehk registreerima ennast Eestis ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise registrisse Economic Operators Registration and Identification, EORI. Piiratud ei ole mitu alla eurose koguväärtusega partiid võib eksportida.

Täpsemat infot vabakaubalepingu sisu kohta leiad Euroopa Komisjoni raportist EL ja Korea vabakaubanduslepingu kohta ja sooduspäritoluga kaupade deklaratsioonide kohta Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Arvustused

Muud võimalikud Commercial GATT-susteem põhinevad Harmoniseeritud Süsteemil ning on väärtuselised tariifid ad valoremmis arvutatakse protsendina kauba tolliväärtusest, tolli- ja kaubanduskokkuleppele GATT General Agreement on Tariffs and Trade ning CIF tarneklausli põhjal. Reeglid ja eeskirjad Enne Lõuna-Korea turule sisenemist on tähtis tutvuda oma toote kohta kehtivate seaduste, regulatsioonide ja standarditega.

Sõltuvalt tootekategooriast haldavad ja valvavad Lõuna-Koreas kehtivaid regulatsioone, standardeid ja nendega seonduvaid sertifikaate erinevad asutused. Samuti tasub olla teadlik tingimustest, mis on sätestatud Euroopa Liidu ja Korea Vabariigi vahel on sõlmitud vabakaubanduslepinguga. MFDS veebilehelt leiab infot nii ravimitööstuses kehtivate regulatsioonide kui ka meditsiiniseadmete regulatsioonide kohta.

Eraldi on ka standardid telekommunikatsiooni valdkonnas, mis on saadaval Korea Telekommunikatsiooni Tehnoloogia Assotsiatsiooni Telecommunications Technology Association veebilehel.

Lisaks on abiks Euroopa Komisjoni MADB andmebaaskust leiab tootegruppide järgi informatsiooni Korea impordiprotseduuride ja vajalike dokumentide kohta.

  • Artikli 5 raames ei saa ühiku hinna kehtestamisel arvesse võtta lõikes 1 kirjeldatud mis tahes müüki importijamaal isikule, kes otse või kaudselt on tarninud tasuta või alandatud hinnaga artikli 8 lõike 1 punktis b määratletud mis tahes elemente imporditud kauba tootmiseks ja müügiks ekspordiks.
  • tonni - Traduction française – Linguee
  • 700 aktsiaoptsioonitehinguid
  • GATT VII artikli rakendamise leping – Riigi Teataja

Sõltuvalt sektorist Commercial GATT-susteem eksportimise käigus vaja minna ka standarditele vastavuse sertifikaate. Lõuna-Korea KS Korean Industrial Standards sertifikaat ei ole kohustuslik, aga sellest võib olla kasu oma toote turustamisel. Alates aastast on KC Korea Certification sertifikaat tööstuslike, sh tarbijatele Commercial GATT-susteem toodete, elektroonikaseadmete, liftide ja nende varuosade valdkonnas kõikide Korea Vabariigi ministeeriumite kasutuses olev sertifikaadi tähis.

Oma tootele on võimalik saada KC sertifikaadi kinnitus, kui toode vastab vastava ministeeriumi tooteturvalisuse nõuetele.

Scylla ja Charybdise vahel

Sertifikaat on kohustuslik ja ilma KC märgistuseta on toodete müük ja import Lõuna-Koreasse on keelatud. Üldiselt ei ole regulatsioone täitvate toiduainete ekspordiks eraldi Lõuna-Korea sertifikaate vaja, va mahepõllumajandustoodete ning mäletsejate liha või muid osi sisaldavate toodete puhul.

Kui eksporditavatele mahetoodetele on juba väljastatud ametlik sertifikaat Euroopa Liidu poolt, siis ei ole Lõuna-Korea sertifikaati tingimata vaja. Elusloomade, lihatoodete ja taimede puhul on vaja neile enne Lõuna-Koreasse sisenemist sanitaar- ning fütosanitaarsertifikaati eksporditavast riigist.

Eesti puhul on sertifikaatide väljastajaks Veterinaar- ja Toiduamet. Samuti on meditsiiniseadmete impordiks vaja ministeeriumi väljaantud litsentsi. Ka teistele tööstuslikele Commercial GATT-susteem on esmatähtis päritoluriigi märgistus, mille kohta leiab rohkem infot Korea Customs Service veebilehelt. Ärikultuur Isegi kui Lõuna-Korea ühiskonda peetakse kaasaegseks ja ettevõtjasõbralikuks, on kohaliku kultuuri tähtsaks osaks konfutsianismil põhinev traditsioon ning ametivõimude ja endast vanemate inimeste austamine.

Välismaalastelt ei oodata Lõuna-Korea Commercial GATT-susteem põhjalikku tundmist, aga hierarhiast kinnipidamine ja elementaarne viisakus näitavad lugupidamist äripartnerite vastu. Samuti tuleb omada teadmisi regiooni ajaloost, et vältida teemasid, mis võivad potentsiaalset Lõuna-Korea äripartnerit solvata. Esimese kohtumise käigus on soovitatav leida kolmas osapool, kes tutvustab teid ja potentsiaalset Lõuna-Korea äripartnerit. Enda tutvustamise käigus tasub selgelt välja öelda oma ametipositsioon ja kindlasti anda oma visiitkaart teine pool korea keelde tõlgitud kahe käega.

Visiitkaarti vastu võttes loe kaardi sisu ja aseta see enda ette laua peale. Kindlasti ära pane visiitkaarti kohe taskusse või rahakotti, sest see on kohaliku tava järgi äärmiselt ebaviisakas.

Loe visiitkaartide etiketist lähemalt Korea Kohtumistel on tähtis olla täpne hoolimata sellest, kas teine osapool hilineb või mitte. Tavaline on ka viimasel minutil kohtumisest loobumine, mis on levinud, aga samas võib see näidata ka Lõuna-Korea ettevõtte huvipuudust või soovi otsustamist edasi lükata. Kingituste tegemine kohtumistel on samuti tavapärane.

Evolutsioon

Kohane on näiteks Eesti mustriga väike kink. Kingituste ja muude hüvede pakkumisel avalikus sektoris tuleks olla ettevaatlikum, sest sellele on seatud piirangud.

Kirde-Aasia suhtluskultuuris ole peamiselt valmis selleks, et enne otsuste ja lepingute sõlmimist läheb palju aega partnerlussuhte loomisele ja personaalsele suhtlusele. Suhtle korealastega alati lugupidavalt ja valearusaamade vältimiseks väldi naljade tegemist. Ülesehitatud usalduspõhine suhe on eduka partnerluse võtmetegur, seega ole valmis personaalsetele küsimustele vastamiseks ja ajamahukaks protsessiks.

Loe võrgustike loomise kohta Korea äriportaalist.

Linguee Apps

Lõuna-Koreas eelistatakse paindlikke lepinguid, mis Kaubandusvoimalus valdib avalikult ruumi võimalikele muudatustele. Lõuna-Korea ärikultuuri kohaselt tehakse otsused kollektiivselt ja konsensuslikult, mis võib palju aega võtta. Samuti ei tasu oodata, et suuri ja tähtsaid otsuseid tehakse ainult paari koosoleku põhjal ilma heade personaalsete suheteta.

  1. Kauplemissusteemi paritolu loetelu
  2. tariffs - Estonian translation – Linguee
  3. Mida tahendab silmapaistev varude valikud
  4. Lõuna-Korea turule sisenemine - EAS
  5. Määratleb, et päritolureegleid mõistetakse kui seaduste, määruste ja eeskirjade kogumit, mis määravad kauba päritoluriigi Impordilitsentsimise protseduuride leping.
  6. Jaapani kuunlajalg vasar

Kasulikud lingid.